Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Gedragsafspraken in de gastouderopvang: zo gaat de GGD te werk

GGD GHOR Nederland heeft een werkwijze ontwikkeld betreffende de zogenoemde ‘gedragsafspraken’ in de risico-inventarisatie van de gastouderopvang. GGD-inspecteurs zullen deze werkwijze gebruiken bij het inspectiebezoek aan de gastouder. Wat staat er in de werkwijze?
gedragsafspraken-in-de-gastouderopvang-zo-gaat-de-ggd-te-werk
Tierney / stock.adobe.com

Elke gastouder moet tijdens een inspectie aan de GGD-toezichthouder een risico-inventarisatie kunnen tonen, waarin veiligheidsrisico’s zoals risico op verbranding of vergiftiging staan beschreven, maar ook gezondheidsrisico’s zoals ziektekiemen, gezond binnen- én buitenklimaat en het medisch handelen. Vaak in nauwe samenwerking met de gastouder stelt het gastouderbureau een plan van aanpak op, waarin beschreven staat hoe risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost. De gastouder is op de hoogte van de risico-inventarisatie en handelt volgens de afspraken uit het plan van aanpak.

Gedragsafpraken

Een van de maatregelen in het plan van aanpak zijn de gedragsafspraken. GGD GHOR Nederland heeft voor de GGD-regio’s een werkwijze inzake de gedragsafspraken bij de gastouderopvang gemaakt. GGD-inspecteurs zullen in de toekomst conform deze werkwijze gaan inspecteren, meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Werkwijze gedragsafspraken

Hoe gaat deze werkwijze eruit zien?
Over de gedragsafspraken schrijft GGD GHOR: “Om verantwoorde gastouderopvang te kunnen bieden is het van belang dat deze afspraken de risico’s zodanig minimaliseren dat er sprake is van veilige opvang en dat de gastouder deze kent en toepast in de praktijk.”

Concrete afspraken

Daarbij is het van belang dat er concrete afspraken worden gemaakt: “Zo is bijvoorbeeld “er zijn afspraken gemaakt rondom het spelen op de trampoline” niet concreet. Concreter is: “er mogen maximaal 2 kinderen tegelijk spelen op de trampoline”. De toezichthouder kijkt hoe de kinderen gebruik maken van de trampoline en of dat gebruik voldoende veilig is.”

Wel of niet schriftelijk vastleggen?

Niet helemaal helder lijkt het of deze afspraken wel of niet schriftelijk moeten worden vastgelegd. GGD GHOR zegt daarover: “Uit de toelichting bij het Besluit kwaliteit Gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang en de Regeling kwaliteit Gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang blijkt niet expliciet dat gedragsafspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd. ‘Om tot een weldoordacht beleid te komen, moet de gastouder inzicht hebben in alle risico’s die zich op zijn of haar opvanglocatie kunnen voordoen en maatregelen treffen die deze risico’s afdoende beperken. Zonder dat inzicht zal een dergelijk beleid niet veel meer zijn dan een beleid, gebaseerd op incidenten, waarbij geen prioriteiten worden gesteld of planmatig wordt gewerkt aan structurele oplossingen voor gesignaleerde problemen.’ Deze toelichting geeft bij doorvertaling naar de praktijk ruimte om te verlangen dat om de risico’s afdoende te beperken, de gedragsafspraken over omgaan met de belangrijkste concrete risico’s soms op schrift moeten worden gesteld.

Onveilige situatie

Als een toezichthouder een onveilige situatie aantreft, bespreekt hij/zij dit met de gastouder en vraagt daarop door. “Weeg de risico’s en de gevolgen van blootstelling eraan. Stel vast vanuit je observatie en interview op locatie of de maatregel “er zijn gedragsafspraken gemaakt”, leidt tot verantwoorde gastouderopvang. En stel vast of het vanuit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is dat de afspraak schriftelijk moet zijn vastgelegd of mondeling ook volstaat. De leeftijd van de kinderen en de omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Zo kan een zichtbaar lijstje met een aantal belangrijke afspraken voor de oudere kinderen helpen om de veiligheid te borgen. Ook draagt dat bij aan eenduidigheid van afspraken tussen houder GOB, gastouder, ouders en kinderen. Weeg dit alles mee in je oordeel en omschrijf de feiten in het rapport.”

Bekijk de FAQ gedragsafspraken van GGD GHOR Nederland >>

Veel gastouders liepen de afgelopen twee jaar inkomsten mis, doordat zij (verplicht) moesten sluiten vanwege een lockdown of een COVID-besmetting. Een groep gastouders leeft nog dagelijks met de gevolgen van COVID; lichamelijk én financieel. Dit is deel 2 in een serie waarin gastouders aan het woord zijn over de gevolgen van de coronapandemie. Lees meer

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.