Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Extra geld voor aanpak vertragingen voorschoolse educatie

Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren 300 miljoen euro uit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit geld is onder meer bestemd voor het inhalen van vertragingen in de voorschoolse educatie, die zijn opgelopen in de coronaperiode.
extra-geld-voor-gemeenten-in-de-aanpak-van-vertraging-voorschoolse-educatie
Liderina / Getty Images / iStock

Het geld wat gemeenten krijgen is onder meer bedoeld voor de voorschoolse educatie, waarbij het gaat om maatregelen die gericht zijn op het inhalen van uren voorschoolse educatie, extra begeleiding in de groep en extra inspanningen gericht op een soepele overgang naar het basisonderwijs.

Kinderen zonder VE-indicatie

Het gaat daarbij niet alleen om kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie en al geïndiceerd zijn, maar ook om kinderen die wel onder de VE-doelgroep vallen maar deze indicatie nog niet hebben gekregen.

Na de zomer van 2021 publiceert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een regeling met daarin de exacte bestedingsdoelen van de 300 miljoen euro.

De andere doelen waaraan de gemeente het geld mag besteden zijn:

-(Bovenschoolse) maatregelen die nodig zijn om COVID-19 vertragingen in te halen bij kinderen, en waarvan u en scholen in gezamenlijk overleg constateren dat de gemeente hier een toegevoegde waarde heeft, zoals de organisatie van een zomerschool, bijles, huiswerkbegeleiding, voorleeshulp thuis, activiteiten op het terrein van sport/cultuur/techniek en ouderbetrokkenheid. Gemeenten kunnen deze activiteiten in samenwerking met andere partijen zoals kinderopvang, bibliotheken, sport, cultuur vormgeven.

-Maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen, zoals extra jeugdhulp in de school of schoolmaatschappelijk werk, de M@ZL aanpak bij ziekteverzuim, zorg en welzijn in de zomerschool. Het gaat hier om aanvullende interventies of extra beschikbaarheid van zorg op school naast de reguliere verantwoordelijkheden en inzet van de gemeenten voor de jeugd (vanuit de Jeugdwet) die uit gezamenlijk overleg tussen u en schoolbesturen en op basis van analyse van de vertragingen nodig worden geacht.

-Maatregelen gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en andere lokale partijen ten behoeve van de aanpak van COVID-19 vertragingen en een integrale ondersteuning van jongeren op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bevorderen van de inzet van pedagogisch medewerkers en jeugdartsen in het onderwijs.

-Maatregelen gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19, zowel thuiszitters met (langdurig) relatief verzuim als de groep thuiszitters met absoluut verzuim. U kunt deze kinderen en jongeren verbinden met school bijvoorbeeld door samenwerking tussen onderwijs en zorg te bevorderen of deelname te bevorderen van deze groep aan activiteiten van de gemeente of school.

Bron: BMK

Kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie (VE) aanbieden, kunnen opnieuw subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters met een VE-indicatie. De aanvraagperiode loopt van 1 augustus tot en met 10 september. De programma’s kunnen worden aangeboden tot en met 9 januari 2022. Lees meer

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.