Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Dit zijn de maatregelen bij heropening kinderopvang

De kinderdagopvang en de gastouderopvang gaan vanaf maandag 8 februari weer volledig open. Het OMT noemt dit besluit verantwoord, maar er worden wel aanvullende maatregelen genomen om verspreiding van COVID-19 binnen de kinderopvang tegen te gaan. Waar moet je op letten?
Omar Medina Films / Pixabay

Onderstaande informatie is samengesteld door de Rijksoverheid. Alle genoemde maatregelen gelden ook voor het primair onderwijs, maar omdat wij de vaktitel zijn voor pedagogisch professionals hebben we de tekst voor het primair onderwijs weggelaten.

Contacten beperken

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s in de kinderopvang verder te beperken. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus, maar de situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk. Daarom heeft het RIVM een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.

Protocol Kinderopvang aangepast

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang – in samenwerking met SZW – het protocol Kinderopvang  aangepast. Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald.

Generiek Kader

In het Generiek Kader dat het RIVM heeft opgesteld worden de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen, gebundeld. Het Generiek Kader biedt naast de richtlijnen die in het protocol Kinderopvang zijn opgenomen ook extra handvatten en adviezen om aan de maatregelen te voldoen. Ook staan in het Generiek Kader veel links naar de verschillende handleidingen en informatiepagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid; een verzamelplaats van alle (hygiëne)maatregelen die genomen kunnen worden om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. Een houder stelt op basis van dit protocol per locatie een specifieke uitwerking op, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties beschrijven. Houders communiceren de maatregelen en acties naar medewerkers, ouders en waar mogelijk naar kinderen. Houders bespreken deze maatregelen waar vereist met de oudercommissie en personeelsvertegenwoordiging. Ook de aanpassingen worden gecommuniceerd.

Quarantainebeleid

Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest; een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat.

In de kinderopvang kan dat betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat grote groepen kinderen in quarantaine moeten bij één positief geval op de locatie, heeft het RIVM in het Generiek Kader maatregelen opgenomen om het aantal contacten tussen kinderen op de opvang te beperken.

De maatregelen in het Generiek Kader sluiten aan bij de basisregels die voor iedereen gelden. Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar door het contact tussen kinderen van verschillende groepen in te perken wordt voorkomen dat kinderen van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten bij één positief geval op de locatie.

Voorrang bij testen voor kinderopvangmedewerkers

Medewerkers van de kinderopvang en gastouders krijgen voorrang bij het aanvragen van een coronatest. Het kabinet wil hiermee de continuïteit van de kinderopvang zoveel als mogelijk waarborgen. Ook is er sinds 1 februari een regeling actief om werkgevers tegemoet te komen in de kosten van eigen snelteststraten. Lees meer

Update tegemoetkoming voor doorbetalen facturen door ouders

De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door te blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting. Op die manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de (buitenschoolse) opvang, en worden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief de mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage.

16 december tot 8 februari

Vanaf 8 februari kunnen de kinderdagopvang en gastouderopvang weer hun gebruikelijke diensten aanbieden. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten (uitgezonderd noodopvang). Voor de buitenschoolse opvang vraagt SZW ouders opnieuw om de facturen te blijven betalen tijdens de periode van sluiting. De tegemoetkoming die ouders ontvangen geldt voor de hele periode van sluiting. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend. Meer informatie over de toekenning en de uitbetaling van de tegemoetkoming wordt de komende tijd bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Veranderingen Kinderopvang

Vaccineren is voor werkgevers een lastig onderwerp, zeker als een medewerker de keuze maakt om zich niet te laten inenten. Tijdens een ledensessie van de BMK werd gediscussieerd over de behoefte aan meer verplichtende wetgeving versus de autonomie van de medewerker. ‘De werkgever moet gewoon loon doorbetalen als een werknemer die een vaccinatie weigert ziek wordt.’ Lees meer

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.