Home Nieuws Pagina 946

Nieuws

Wet IKK

De Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang

De Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang is een jonge en groeiende vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse ondernemers die professionele opvang bieden aan kinderen in de lee...
Zorgenkinderen

De Maatschappelijk Ondernemersgroep

In de branche Kinderopvang van de MOgroep bundelen zo'n 620 ondernemers in de kinderopvang hun krachten. Zij exploiteren 80% van de kindplaatsen in Nederland.De MOgroep behartigt de belangen van de...

Algemene bedrijfsvoorwaarden

De algemene voorwaarden kinderopvang Aan welke voorwaarden moet u voldoen met uw kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang? In de Algemene Voorwaarden worden rechten en plichten van ondernemer...

De Beroepsvereniging directeuren kinderopvang

De Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang (bdKO)is de landelijke beroepsvereniging voor directeuren in de kinderopvang. Sinds de oprichting in oktober 2005 heeft bdKO zich geprofileerd als een...

Wet en regels in de kinderopvang

Kinderopvang valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verantwoordelijk minister is Lodewijk Asscher en de staatssecretaris is Jetta Klijnsma.Op de website rijksoverheid.nl is...
VVE en taalachterstanden

Peuterspeelzalen

Marike Vroom – Bloed, zweet en tranen

Waar zou een hoofdredacteur van een vakblad zich zo gemiddeld mee bezighouden, denk je? Artikelen bedenken, zelf het een en ander schrijven, contacten onderhouden met het werkveld ...? Klopt allema...
Ouders

Handige links

Implementatie kinderopvang Wat verandert er voor gastouders nu de Wet kinderopvang wordt aangepast? Een handig overzicht van de nieuwste regelgeving.NIGOS Het Nederlands instituut voor Gastoudersch...
Pedagogiek

Gezond en veilig

Actueel en (helaas) aan de orde van de dag. Maak jij je zorgen over kindeen op jouw groep met (een potentie voor) overgewicht? Of heb je gewoon interesse in het onderwerp overgewicht bij kinderen?...

Stelling: baby’s doen niet veel

Baby's hebben niet veel nodig om zich te vermaken. Je kunt ze een groot deel van de dag in hun wipstoeltje laten zitten of in de box leggen. Zolang ze maar beschermd zijn tegen drukke peuters en ni...