Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Brief met oplossingen voor personeelstekort aangeboden aan minister SZW

Bestuurders van Wij zijn JONG en Ludens-KNM Kind& Co hebben op 7 juli een brandbrief aangeboden aan de minister van SZW. Deze brief, die wordt ondersteund door de BK en BMK, bevat oplossingen voor het nijpende personeelstekort.
Brandbrief bestuurders

Op 7 juli hebben Carla van de Venne (directeur/bestuurder Ludens-KMN Kind &Co) en Jaco Donselaar (directeur/bestuurder Wij Zijn Jong) de brief aan Minister Van Gennip van SZW overhandigd. De organisaties vragen om actie en aanpassing op drie hoofdlijnen: de vijver van potentiële medewerkers in de kinderopvang moet groter worden, de regeldruk moet omlaag en er is ruimte nodig om te innoveren. Hiermee kan de dienstverlening en inzet van medewerkers, slimmer, eigentijdser, passender en daarmee efficiënter te organiseren. Dat is te lezen op de site van de BMK.

Innovatie

De branche geeft in de brief aan dat de concrete maatregelen alleen niet voldoende zijn om het personeelstekort het hoofd te bieden. Er moet ook op een andere manier gekeken worden naar de problemen. De branche ziet hierin een actieve rol voor zichzelf, maar geeft wel aan dat er vanuit het beleid er ook ruimte moet komen.

Warm hart

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip heeft de brandbrief persoonlijk in ontvangst genomen. ‘Ik onderschrijf de urgentie van de brandbrief. De kinderopvang is essentieel voor onze samenleving en ik draag het breed gesteunde initiatief vanuit de organisaties zelf dan ook een warm hart toe. Ik wil in gezamenlijkheid kijken waar we drempels kunnen wegnemen. En hoe we de praktijk kunnen betrekken bij het vinden van kansen en oplossingen,’ was haar reactie.

Hoofdlijnen

De drie genoemde hoofdlijnen worden in de brief verder uitgewerkt met concrete oplossingen. Zo willen de initiatiefnemers de totale vijver van mogelijk nieuw personeel verbreden en te putten uit alle talenten die in de maatschappij aanwezig zijn; zoals waardevolle potentiele arbeidskrachten met een sport-, natuur- of cultuurachtergrond. Als basis moet er gelijkwaardige aantrekkelijkheid met collega-sectoren zoals het onderwijs gerealiseerd worden. Dat vraagt volgens de briefschrijvers om maatregelen zoals betere financiële arbeidsvoorwaarden (conform de CAO ontwikkeling primair onderwijs) waarin de overheid structureel investeert. En er kunnen nog meer drempels weg genomen worden door het stimuleren van grotere arbeidscontracten. Een aanzienlijk deel van de huidige medewerkers zegt meer te willen werken maar dan moet dit hen netto wel wat gaan opleveren. Ook de btw-drempels moeten worden weggenomen en de zij-instroom kan versimpeld worden.

Regeldruk

In de brief staat dat medewerkers regels als de 3-uursregeling en de beperkende regelgeving rondom stamgroepen en met name de basisgroepen in de bso, weinig of niet bijdragen aan de kwaliteit maar wel werkdruk verhogend zijn.

Innovatie

Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor ruimte om te innoveren. Opties die onder meer genoemd worden zijn: de mogelijkheden te onderzoeken om anders-opgeleiden in te zetten en hen met eigen expertises laten bijdragen aan een kwalitatief en rijk aanbod; anders en eenvoudiger samen te werken binnen het onderwijs, de opvang, sociaal werk en jeugdzorg. Ook wordt er gedacht aan de mogelijkheid om een nieuw concept voor naschools aanbod te ontwikkelen, in combinatie met de rijke schooldag-ontwikkelingen.

Gesteund door brancheorganisaties

De brief wordt ondersteund door de BMK en BK. Lees hier het uitgebreide bericht en de inhoud van de brief 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.