Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Antwoorden op vragen naar aanleiding van ‘COVID-19 onderwijs en kinderopvang’

Afgelopen zomer zijn er door de overheid sectorplannen opgesteld over hoe om te gaan met een opleving van het coronavirus in onderwijs en kinderopvang. Het kabinet wil ditmaal te allen tijde voorkomen dat scholen en kinderopvang gesloten worden. Naar aanleiding van de sectorplannen hebben enkele fracties vragen gesteld. De belangrijkste vragen over de kinderopvang en het primair onderwijs, en de antwoorden van de ministers, hebben we uitgelicht.
covid
Beeld: iStock

Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang.

Kinderen met een beperking

Eén van de vragen gaat erover of in alle coronascenario’s voor de kinderopvang voldoende rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld kinderen met een beperking. ‘In het sectorplan voor de kinderopvang is opgenomen dat in alle scenario’s aandacht is voor kinderen die kwetsbaar zijn. Kinderopvangorganisaties zijn bekend met kinderen in een kwetsbare positie, hebben hier ervaring mee en weten goed wat deze kinderen nodig hebben. Overigens is het aantal maatregelen dat direct ingrijpt in de opvang en bewegingsruimte van de kinderen beperkt en blijft de opvang in alle scenario’s die in het sectorplan staan, open.’

Ventilatie en stijgende energieprijzen

Veel vragen gaan ook over de ventilatie in de kinderopvang en op scholen in combinatie met de gestegen energieprijzen. De leden van de D66-fractie vragen zich bijvoorbeeld af of de ventilatie op alle kinderopvanglocaties voldoet aan de geldende normen. ‘Het kabinet heeft geen cijfers over of de ventilatie op alle kinderopvanglocaties voldoet. Vanuit de Wet Kinderopvang en het Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan respectievelijk het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de luchtkwaliteit. Hierop wordt toegezien door gemeenten en de GGD. (…) De wet schrijft voor dat alle kinderopvanglocaties de beschikking moeten hebben over een actueel gezondheid- en veiligheidsbeleid. In dit beleid worden de belangrijkste risico’s beschreven met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van de kinderen. Luchtkwaliteit kan één van deze risico’s zijn. Mocht dit het geval zijn, dan is de opvanglocatie verplicht om dit in zijn gezondheid- en veiligheidsbeleid te beschrijven en hier maatregelen op te nemen. De verantwoordelijkheid voor het creëren van een gezonde (werk)omgeving in de kinderopvang ligt primair bij de houder.’

‘Ook wordt er om advies gevraagd aan scholen welke mogelijkheden er zijn om met inachtneming van de energieprijzen te zorgen voor een goed binnenklimaat. Het antwoord: ‘De financiële positie van schoolbesturen is divers, de een heeft meer reserves dan de ander. De bekostiging van onderwijsinstellingen wordt ieder jaar aangepast voor stijgende lonen en prijzen. Het zal per instelling verschillen in hoeverre dit toereikend is voor de op dit moment extreme stijging van de energieprijzen. In hoeverre schoolbesturen te maken krijgen met prijsstijgingen verschilt ook. Een groot deel van de besturen koopt gezamenlijk energie in. Deze grote inkoper had al veel voor 2023 ingekocht en kan daarmee de kosten dempen. Nieuwe deelnemers krijgen wel te maken met hoge prijsstijgingen. Datzelfde zal gelden voor besturen die zelf energie inkopen en geen vast contract of een aflopend contract hebben.’

‘Wij roepen scholen op om zich bij ons te melden, als zij in de financiële problemen komen door de energierekening. Dat kan via ico@duo.nl. Verder heeft uw Kamer het kabinet per motie opgeroepen om ook te kijken naar gerichte ondersteuning van scholen en cultuurinstellingen en te kijken of gemeenten daarbij een rol kunnen spelen. Wij brengen nu in kaart hoe groot dit probleem is in het onderwijs. Het kabinet spant zich in om uitvoering te geven aan deze motie en de Kamer wordt hierover uiterlijk 1 december bij Najaarsnota geïnformeerd. Wat betreft een goed binnenklimaat helpen de experts (hulpteams van Ruimte-OK) de scholen met het op orde krijgen van de ventilatie. De experts zien bij hun bezoeken dat sommige scholen nog steeds denken dat de ramen de hele dag open moeten staan om goed te kunnen ventileren. De experts leggen uit dat dit in heel veel gevallen niet hoeft en hoe er wel gericht geventileerd kan worden. Dit scheelt straks in de winter in het comfort voor leerlingen en personeel, maar ook in de energiekosten.’

Zelftesten

Daarnaast wordt er gevraagd naar de samenwerking tussen het onderwijs en de opvang en het gebruik van zelftesten. Moet bijvoorbeeld een leerling apart testen voor toegang tot school en nog een test voor de bso? Hierover wordt gezegd: ‘Voor wat betreft het testen geldt dat er geen sprake van is dat een test verplicht is voor toegang tot onderwijs of kinderopvang. Wel wordt iedereen met coronagerelateerde klachten dringend geadviseerd om een zelftest te doen. Dit advies geldt voor ieder individu, voor iedere locatie die wordt bezocht.’

‘Voor wat betreft de vragen over het opstellen van een locatiespecifiek plan, dient inderdaad iedere kinderopvanglocatie een draaiboek op te stellen. Dit is omdat iedere locatie weer anders is en dus mogelijk een andere invulling van de maatregelen vraagt. Dat neemt niet weg dat er wel landelijke richtlijnen zijn. Deze zijn beschreven in de sectorplannen. Voor de kinderopvang hebben een aantal brancheorganisaties informatiedocumenten gemaakt voor de verschillende scenario’s waar houders zich op moeten voorbereiden.’

Gezondheid medewerkers

Hoe zit het met medewerkers die vrezen voor hun gezondheid? Hoe kan het kabinet verzekeren dat medewerkers niet onder druk worden gezet als zij vrezen voor hun gezondheid of die van een naaste? ‘Personen met een kwetsbare gezondheid hebben meer kans om ernstig ziek te worden van het coronavirus. In de sectorplannen wordt daarom vanaf fase groen aandacht gevraagd voor maatregelen die betrekking hebben op het zorgen voor een verantwoorde schoolomgeving voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Op de site van het RIVM staan diverse adviezen voor bescherming van kwetsbare personen opgesomd. Indien een medewerker zich extra zorgen maakt, wordt aangeraden om in gesprek te gaan met de schoolleider en eventueel de bedrijfsarts. Soms is maatwerk nodig, waarbij gekeken wordt naar wat er wel mogelijk is.’

Ouders die zich verzetten

Als medewerker in de kinderopvang kun je te maken krijgen met ouders die zich actief verzetten tegen ingevoerde coronamaatregelen in de kinderopvangsector. Dit kan zelfs leiden tot agressief of intimiderend gedrag. ‘De maatregelen die zijn opgenomen in het sectorplan kinderopvang zijn de afgelopen 2,5 jaar al meerdere keren op- en afgeschaald en daarmee niet nieuw voor de sector. Vanuit de eerdere coronagolven zijn geen signalen bekend dat ouders zich hier niet aan houden of zich zelfs actief zouden verzetten tegen de maatregelen die houders nemen op de eigen locatie.’

‘Daarnaast betreft de kinderopvang een private markt waarbij ouders een overeenkomst afsluiten met de kinderopvangorganisatie en daarmee ook instemmen zich te houden aan de regels van de betreffende kinderopvangorganisatie. Als personeel te maken zou krijgen met agressief of intimiderend gedrag, zouden zij zich in eerste instantie moeten wenden tot hun werkgever. Vanuit de kinderopvangorganisatie zou ondersteuning geboden moeten worden aan de medewerker. De houder kan tevens het gesprek aangaan met de betreffende ouders en in een uiterst geval de overeenkomst met ouders beëindigen.’

Meer vragen en antwoorden lezen naar aanleiding van de sectorplannen omtrent covid? Download hier het document met alle vragen en bijbehorende antwoorden van de ministers >>

Veel gastouders liepen de afgelopen twee jaar inkomsten mis, doordat zij (verplicht) moesten sluiten vanwege een lockdown of een COVID-besmetting. Een groep gastouders leeft nog dagelijks met de gevolgen van COVID; lichamelijk én financieel. Dit is deel 2 in een serie waarin gastouders aan het woord zijn over de gevolgen van de coronapandemie >>

Bron: Rijksoverheid

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.