Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties22

Waarom deze cao goed is voor de sector

cao

De loonsverhoging in het cao-akkoord heeft tot een stroom van bezorgde reacties van ondernemers in de kinderopvang geleid. ‘Hoewel iedereen uiteraard een goed salaris mag krijgen, betekent deze enorme salarisstijging waarschijnlijk de doodsteek voor de overgebleven kinderopvangorganisaties’ aldus een ondernemer. Vakbond Abvakabo FNV en de Brancheorganisatie Kinderopvang leggen uit waarom dit akkoord toch goed is voor de sector. Ook nu de vooruitzichten somber zijn.

In het akkoord krijgen medewerkers in de kinderopvang twee keer een loonsverhoging, één van 2 procent op 1 december en op 1 januari 2013 volgt nog eens een stijging van 1 procent. In het oude akkoord zouden pm’ers 4,5 procent loonsverhoging krijgen. Nu is dat 3 procent. Op 1 juli ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 300 euro naar rato van het dienstverband.

Marge van 25 procent
Daar staat tegenover dat ondernemers in de kinderopvang meer ruimte krijgen om personeel flexibel in te zetten. De marge om af te wijken van het aantal afgesproken uren ligt in het akkoord op 25 procent per maand. Nu is dat nog 1/9 deel per week. Je rekent vervolgens pas af aan het einde van het jaar, in plaats van zoals het is: na iedere week. Dat betekent dat ondernemers beter kunnen inspelen op schommelingen in vraag en aanbod.

‘Pedagogisch medewerkers hebben liever hun baan en wat minder salaris dan geen baan’

Liever een baan
‘Als kleine ondernemer heb ik de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar vooral om mijn fantastische, goed gemotiveerde meiden aan het werk te houden. Zij hebben liever hun baan en wat minder salaris dan geen baan’ schrijft een ondernemer op Kinderopvangtotaal. Iemand anders verbaast zich juist over de negatieve reacties op de loonstijging van pedagogisch medewerkers: ‘Ik denk niet dat een 3% verhoging in 3 jaar tijd zal zorgen dat er meer ontslagen vallen. De kosten van leven stijgen ook.’

Levensonderhoud duurder
Voor de Abvakabo is er geen twijfel dat pedagogisch medewerkers economisch zelfstandig moeten zijn en dat daar een verantwoord loon tegenover staat. ‘Ook voor medewerkers in de kinderopvang worden de boodschappen duurder en gaat de huur omhoog. In het akkoord dat wij nu gesloten hebben met de werkgever is er 2 procent loonsverhoging in december 2012 bereikt en 1 procent per januari 2013. Denk daarbij dat de cao al in januari 2012 in had moeten gaan, dus hebben de medewerkers 11 maanden zonder loonsverhoging gezeten’ zegt Ilse van der Weiden, cao-onderhandelaar van de Abvakabo.

1 procent in 2013
Petra de Bruijn, cao-onderhandelaar van de Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘Veel mensen zeggen nu: 3 procent is veel, maar ten opzichte van de inflatie is deze loonstijging niet veel. We hebben bewust voor 2013 slechts een loonstijging van 1 procent afgesproken. Ook omdat we verwachten dat de sector het juist volgend jaar heel zwaar krijgt.’ De vakbonden hadden ingezet op een loonstijging van 2,5 procent voor 2013.

Variatie inzet medewerkers
Het valt De Bruijn op dat de discussie over de cao zich vooralsnog vooral beperkt tot de loonstijging van medewerkers.’Maar we zullen tijdens het ledenoverleg op 26 oktober laten zien dat de uitbreidingsmogelijkheden van flexibiliteit van medewerkers zeker opweegt tegen de loonstijging. Het is wat onze achterban betreft de toekomst van de sector. De marge van 25 procent betekent een enorme vooruitgang. Is het in vakantieperiodes rustiger op de groep? Dan kun je met de inzet van medewerkers variëren. Een ondernemer die deze regeling voor zichzelf heeft berekend, kwam uit op een besparing van vijf ton op jaarbasis.’

Stemmen
De leden van de Brancheorganisatie stemmen op vrijdag 26 oktober over de cao. Voor leden van de Abvakabo zijn de stembussen nu al geopend tot en met zondag 28 oktober.

ANP Photo, Robert Vos

22 REACTIES

 1. Het zou wijs zijn als de cao partners het voorstel corrigeren voordat we weer in een nieuwe periode zonder cao terecht komen. Daar is voldoende reden toe nu het risico van de flexschil voor de kwaliteitsnorm onvoldoende doordacht blijkt. Mogelijke tips:
  1) schaf regel 9 in schaal 6 af, dan heb je ook een instroom carrièreperspectief dat in feite leidt tot 2,75% instap loonsverhoging voor een goede concurrentiepositie van deze sector in de zorg.
  2) Stel de algemene cao regelverhoging bij door deze of af te schaffen of aanmerkelijk te verminderen, zonder trucendozen van een verhoging de ene maand, en een andere verhoging de maand erop.
  3) En doe niet alsof de flexibiliteitsinzetschil zo heel veel financieel voordeel oplevert.
  4) Pas de wijze van stemming aan. Drukke ondernemers willen kunnen vertrouwen dat hun brancheorganisatie het goede doet, juist in moeilijke tijden. En als zij gevraagd worden om te stemmen dan moeten ze dat ook op afstand per brief kunnen doen, net zoals de vorige keer. En niet perse alleen voor deze cao naar een aparte alv hoeven te gaan, sommigen zoals ik kunnen dan gewoon niet. Nu is dat a) niet mogelijk gemaakt, b) kan een ander max. maar 1 stem inbrengen voor een andere houder. Beide beperkingen zijn volstrekt onnodig. Ze werken bovendien voor dit gevoelige onderwerp als een motie van wantrouwen van de brancheorganisatie naar zijn leden. Dus ook hiervoor het advies: herstel deze procedure zodat we er samen voor kunnen gaan.

 2. Lees alle reacties
 3. Het voorstel mist realiteitszin en is contraproductief tegen basiskwaliteit in:
  Alsof er geen loonsverhoging plaatsvindt. Je onthoudt werknemers alleen een regelgeverhoging als die onvoldoende functioneert, dat doe je niet zomaar. Ofwel werknemers in schaal 6 gaan er gemiddeld 2,7% op vooruit (regelverh. van 50 euro). Dat is meer dan de inflatie index. 3% verhoging, gezien de huidige omstandigheden bovenop deze 2,7%, is daarom hoog en risico-vol voor: 1) liquiditeitsvermogen om te investeren in kwaliteit, 2) de werkgelegenheid. Grote en kleine kinderdagverblijven moeten al groepen sluiten. Met een nullijn staan wij echt niet voor paal buiten de jaarlijkse regelverhoging.
  Het belang van de beoogde besparing met flexibilisering inzet van uren is onrealistisch. Vormt daarom geen compensatie voor de 3% verhoging boven de 2,7%. Wellicht belangrijker nog, levert strijd op met de kwaliteitsnorm van 3 vaste beroepskrachten per groep. Je kunt dus betogen dat een flexschil alleen met asociaal werkgeverschap functioneel is. De meeste werknemers werken parttime, 32 uur. 5 dgn is te zwaar. Die 25% flexschil kun je alleen benutten met nieuwe contracten voor minder als 32 uur p/wk, om voor de normale weken op 32 uur uit te komen. Om die te compenseren in minder drukke weken met 24-30 uur. Bestaande contracten hiertoe openbreken is 1) moeilijk, 2) slecht werkgeverschap. De beoogde 5 ton besparing van een praktijkvb waar nu op gehinkt is daarom misleidend. Zoiets is alleen mogelijk bij formatieinzet op zeg meer als 5 of 8 grpn/locatie voor opvangen schommelingen. Erger is echter dat de flexschil zich niet/moeilijk verdraagt met de kwaliteitsnorm van max. 3 vaste beroepskrachten per groep. Die ga je dan niet halen met een verzuimverlof van 11% en ziekteverzuim van 4,5%. Per groep heb je min. 80 uur fte per week, plus 11% & 4,5% = 92,4 uur fte nodig. 3 pt van 32 uur vormen samen 96 uur fte. Ofwel een flexibiliteitsmarge van 3,6 uur per week …, als het allen 32 uur parttim

 4. Geweldig dat de pm’ers een loonsverhoging krijgen! We lopen nog steeds achter is salaris bij andere beroepen terwijl het werk heel veel energie kost.
  Wij draaien als klein kinderdagverblijf heel goed door slimme beleidsvoering en weinig ziekteverzuim.
  Dat komt mede door de goede sfeer!
  Ga daar maar eens mee aan de slag managers!
  Zorg dat je goed zorgt voor je personeel, want dat is het belangrijkste dat je hebt.

 5. Het is onbegrijpelijk als ondernemer in deze stagnerende markt dat men en dat met name onze branchvereniging met deze CAO komt. Jullie weten echt niet wat er aan de hand is op het moment met de leegloop in de opvang en leidsters die hoognodig naar een baan op zoek zijn. Teleurstellend dat dit in Nederland kan gebeuren en de bond die doet voorkomen dat deze CAO goed is. Laten we een nieuwe brancheorganisatie oprichten zonder die grote directeuren die hun loon alleen maar willen zien stijgen en geen hart hebben voor hun onderneming maar alleen aan zich zelf denken!!

 6. Het nieuwe akkoord maakt mij niet heel erg blij. Er is totaal geen rekening gehouden met pedagogisch medewerkers die hun kinderen naar de opvang brengen. Hoe lossen die het flexibele aantal uren dan op. Ik neem vaste uren voor mijn kind af, omdat ik geen passende gastouder krijg. Als ik straks dan meer dan minder moet gaan werken, kom ik wel met mijn kinderopvang zelf in de knoei. Terwijl ik dit werk al jaren doe, maar wel 3 kinderen heb. Wordt ik daar nu dan voor gestraft?

 7. Naar eerder de looneisen van de vakbonden als doodsteek voor de kinderopvang te hebben benoemd, geven de reacties van dev vakbonden hierop aan dat de ondernemers in de kinderopvang te maken hebben met volstrekt onwetende en onverantwoorde vakbondsbestuurders. Van 2006 tot en met 2012 zijn de uurtarieven tegemoetkoning kosten kinderopvang met 11% gestegen. De personeelskosten zijn in deze periode met meer dan 30% gestegen. Alleen cabaretiers zullen vol kunnen bloijven houden dat de nieuwe CAO goed is voor de kinderopvang. Ik daag de vakbonden uit op TV met mij hun beleid te bespreken.

 8. De MO-Groep en de Branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang werken op deze manier mee aan de ondergang van hun eigen ledenbestand. Het op deze wijze instemmen met een toename van de finaiciele verplichtingen van ondernemers in de kinderopvang is niet anders te karakteriseren dan een maatschappelijke wanprestatie die tevens niet getuigd van enige kennis van de negatieve bedrijfseconomische omstandigheden waarin veel ondernemers in de kinderopvang verkeren. Werknemers in de kinderopvang zitten naar onze mening niet te wachten op incidentele salarisverhogingen die enkel kunnen leiden tot structurele ontslagen binnen de branche! Dit is een oproep aan de werkgeversorganisaties in de kinderopvang om het huiswerk over te doen en de belangen van werkgevers in de kinderopvang nu eens werkelijk te dienen!

 9. Ik snap niet dat de werkgever alleen maar aan zijn eigen portemonnee denkt. Alsof wij pedagogisch medewerkers een riant salaris hebben. Ook voor ons wordt alles duurder hoor. Nog even dan zit ik op bijstandsniveau met werk!! Ik heb zo’n idee dat de hoge heren geen moeite hebben met rondkomen en elk jaar weer een lekkere bonus ontvangen!!!!

 10. Gezien de vele reacties van veel kleinere ondernemers in de Kinderopvang moeten we wellicht, als de stemming op 26 okt. vóór de nieuwe CAO is, maar direct overgaan tot de oprichting van een branche organisatie ‘Zelfstandige Ondernemers Kinderopvang Nederland’. Wij worden direct lid, willen zelfs wel meehelpen met de oprichting. Leuk (?), net een fusie en al snel een afsplitsing! Zegt toch al wel genoeg?

 11. MO groep nee!!! De echte ondernemers binnen de kinderopvang moeten zich maar apart gaan organiseren omdat hun mening en stem niet gehoord wordt. In onze ogen strijdt de MO groep alleen voor de grote jongens in kinderopvangland. Zo’n dea l is toch niet te verkopen aan je ‘achterban’? Wij zouden ons wel willen organiseren als zelfstandige ondernemers: Zelfstandige Ondernemers Kinderopvang Nederland.

 12. Ik begrijp looneisen. Ik begrijp dat dat wenselijk is. Ik begrijp er echter geen snars van hoe een AbvaKabo dit zo kan bedenken. De zelfstandig ondernemer in de kinderopvang heeft het pittig in deze tijd en nee, geen riant salaris! De zelfstandig ondernemer zal als eerste met minder genoegen nemen als dat noodzakelijk is!
  Om per 1 december 2% er bovenop te gooien is echt ‘killing’!!! De maand erna komt de eindejaarsuitkering en in januari de grote loonbelastingsom. En dan daarbij in januari óók weer een loonsverhoging….??!! En laten we dan niet vergeten dat we een BTW verhoging hebben waar we vanaf 1 oktober mee hebben te dealen. Kortom, ongelooflijk korte termijn redenering, typisch vakbondengedrag en totaal niet meedenken om de kinderopvang sterk en gezond te houden op lange termijn!

 13. Wat de vakbonden ook beweren is deze CAO ongezond voor het personeel wat er werkt en zal men gaan merken tov kwaliteit en ontslagen. De opvang staat al zo onder druk. Van mijn klas afgelopen jaar ben ik de enige die een contract heb gekregen voor 2 dagen. De rest is ander werk gaan zoeken en krijg steeds nee op hun sollicitaties. Ik heb liever een baan dan een loonsverhoging en het loon en de vakantie is al onwijs goed tov andere CAO. Mijn werkgever krijgt nu al heeft hij laten zien in de mail 5 sollicitanten per week en dan is dit een kleine organisatie. Wij houden ons hart vast maar de directeuren zullen deze CAO wel geodgekeurd hebben die al een giga salaris hebben…
  Groet de bezorgde personeelsleden van de kinderopvang!!!!

 14. De eindejaarsuitkering in de maand december brengt al genoeg financiële druk met zich mee. Daar komt dan nog eens de loonsverhoging bij. Goede timing hoor. Echte ondernemers zullen niet instemmen met de voorgestelde loonsverhoging. Ik vrees echter dat al die directeuren met een dienstbetrekking, het tegendeel zullen doen. En aangezien zij volgens mij de meerderheid vormen, hebben wij, de kleine ondernemers, straks weer het nakijken en blijft er alleen maar het ongeloof dat onze branche echt ‘vakkundig’ kapot wordt gemaakt door een groep pennelikkers.

 15. ‘Het is overleven nu’ , horen we overal om ons heen. Dat wordt ons nu wel heel erg moeiijk gemaakt. Kunnen we dit doorberekenen aan de ouders? Nee, want die gaan in 2013 nog meer betalen aan de kinderopvang. Het gaat er voor de kleine ondernemer steeds slechter uitzien. En wie krijgen hier de vruchten van ?? De grote bazen!

 16. Ik ben al 11 jaar zelfstandig-ondernemer in de kinderopvang en elk jaar zijn er loonsverhogingen geweest, en dan nog maar te zwijgen over de pensioenpremie en de
  eindejaars-uitkeringen. Iedereen praat over koopkrachtverlies maar hoe zit het met het koopkrachtverlies van de kleien ondernemer. Daarom zeg ik ‘het is genoeg geweest’. Gewoon net als in andere sectoren de nullijn houden en geen extra toeters of bellen. Het is al duur genoeg. En voor wat betreft de flexibelheid van uren, dat is alleen maar interessant voor grote organisaties zoals deze vertegenwoordigd zijn in ons bestuur. Mijn advies STEM TEGEN.

 17. De eindejaarsuitkering in de maand december brengt al genoeg financiële druk met zich mee. Daar komt dan nog eens de loonsverhoging bij. Goede timing hoor. Echte ondernemers zullen niet instemmen met de voorgestelde loonsverhoging. Ik vrees echter dat al die directeuren met een dienstbetrekking, het tegendeel zullen doen. En aangezien zij volgens mij de meerderheid vormen, hebben wij, de kleine ondernemers, straks weer het nakijken en blijft er alleen maar het ongeloof dat onze branche echt ‘vakkundig’ kapot wordt gemaakt door een groep pennelikkers.

 18. De stroom van reacties zal zeker een reden hebben! Goh dat we het niet snappen.Wanneer gaan jullie de belangen van de Kinderopvang eens behartigen? Gaan we de salarisverhogingen aan de ouders doorberekenen? Fijn en denken jullie nu echt dat bovenstaande uitleg voldoende is voor de onstane onrust. en het werkveld Erg minachtend.

 19. De grote ”jongens”zullen er misschien wel bij varen. Alhoewel ik dat zelfs betwijfel.Maar voor de kleine ondernemer staat de marge van 25% flexibeler inzetten van personeel niet in verhouding met de loonsverhoging. Ook mijn ped. medewerkers hebben aangegeven liever hun baan te houden zonder loonsverhoging dan straks op straat te staan met die verhoging.

 20. daar waar in alle sectoren er gestreden wordt tussen werkgevers en vakbonden, lijken de branchevereniging en de vakbonden wel vriendjes te zijn geworden. Ze besluiten nu al gezamenlijk een nieuwsitem naar buiten te brengen, wat ons als ondernemers geld kost. Ik draai nog niet lang mee in deze sector (heb vorig jaar een nieuw kinderdagverblijf geopend), en heb hiervoor in verschillende takken van de gezondheidszorg gewerkt. Ik heb echer nog nooit in een sector gewerkt waarin de brancheverening zo slecht opkwam voor de belangen van de gehele branche. Het lijkt erop dat ze voor een deel opkomen voor de grote jongens. Dit wordt hierboven in de eerste reactie al uitgelegd. Ik kan me niet voorstellen dat er ondernemers zijn die op 26-10 voor dit plan stemmen. Ik vraag me af of de branche vereniging wel weet wat er daadwerkelijk op de werkvloer speelt.

 21. De bonus gaat voor bijna de heleft direct de schatkist in, dus hoezo? Het is goed voor de medewerker? Wel worden de ondernemers op kosten gejaagd. Vorig jaar was er 6,8% minder vergoeding vanuit de belastingdienst aan KOT, en dat zou men in één klap in 2013 kunnen uitgeven door de bezuinigingen te schrappen. Nu verliezen zo’n 8.000 mensen hun baan in de branche, wat kost dat aan uitkeringen? Want ander werk is er niet! Nee de branche organisatie doet simpelweg NIET goed genoeg zijn best, ik vrees en hoop dat op 26-10 het voorstel door de werkgevers – leden van die vereniging wordt afgewezen

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.