Kindermishandeling

Kindermishandeling
ANP/Hollandse Hoogte/ Robin Utrecht

Medewerker gewoon aan het werk na haren trekken dreumes: werkt een VOG wel?

Medewerker trok dreumes aan het haar, werd ontslagen maar raakte haar VOG niet kwijt dus kan rustig elders solliciteren. Werkt de VOG nog voor onze sector?
Kindermishandeling
Groot verschil in aanpak kindermishandeling

Groot verschil in aanpak kindermishandeling

Gemeenten hebben geen eenduidig beleid over de aanpak van kindermishandeling. In vergelijkbare gemeenten en wijken loopt het aantal meldingen van mogelijke mishandelingen sterk uiteen. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen rapportage Kinderen in Tel. Daarin zijn de gegevens verzameld van alle meldingen die tussen 2003 en 2009 zijn binnengekomen bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling […]

Over kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling blijft een lastig en gevoelig thema. Nog altijd worden veel kinderen in Nederland mishandeld. Professionals in de kinderopvang zijn een belangrijke groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Alle kinderopvangorganisaties werken inmiddels met de Meldcode Kindermishandeling.

Lees meer

Uitgelicht congres

Masterclass Opvallend gedrag bij kinderen

Hotel de Reehorst