Home Tags Taalachterstand

taalachterstand

VVE en taalachterstanden
1. VVE gelden verdwijnen.jpg

Deze gemeenten verliezen achterstandsgeld

Gemeenten hebben vanaf 2017 minder middelen voor achterstandenbeleid tot hun beschikking.
VVE en taalachterstanden
Tweedeling onderwijs.jpg

Tweedeling onderwijs brengt schok teweeg

Het opleidingsniveau van ouders bepaalt mede naar welk niveau kinderen na de basisschool doorstromen.
VVE en taalachterstanden
Opinie VE.jpg

Opinie – Inzet Voorschoolse Educatie hard nodig

Hilde Kalthoff, Eline Kolijn en Carine Thesingh zien dat er ontzettend veel bereikt is met VVE de afgelopen jaren.
VVE en taalachterstanden
vluchtelingenkinderen

Peuteropvang voor jonge vluchtelingenkinderen

Het belangrijk dat vluchtelingenkinderen terecht kunnen op de peuterspeelzaal of in de kinderopvang.
VVE en taalachterstanden
Taalachterstand en sociale achterstand.jpg

Taalachterstand leidt tot sociale uitsluiting

Kinderen die achterblijven in hun taalontwikkeling, komen ook op sociaal vlak in de problemen.
VVE en taalachterstanden
Pauline Schellart-directeur Kober groep.jpg

Blog Pauline Schellart – Mix en match

Je moet kinderen met achterstanden en kinderen van gegoede ouders niet in aparte groepen plaatsen.
VVE en taalachterstanden
'Laten we alsjeblieft het jaarlijkse halve miljard van de vve ten goede laten komen aan een kwaliteitsimpuls voor de IKC's. Geen segregatie

‘IKC is het alternatief voor falend vve-beleid’

Per jaar wordt een half miljard euro besteed aan vve. ‘besteed dat liever aan een kwaliteitsimpuls voor Integrale Kindcentra’, sprak hoogleraar Ruben Fukkink op het BOinK-congres. Daar werd het door BOink geïnitieerde onderzoek aangeboden aan SER-voorzitter Mariette Hamer.
VVE en taalachterstanden
'De uitkomst van dit onderzoek maakt duidelijk dat er na vijftien jaar een koerswijziging moet plaats vinden'

‘Vve is dringend aan hervorming toe’

Hoe effectief is vroeg- en voorschoole educatie (vve)? Het afgelopen jaar heeft BOinK aan hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink gevraagd om alle bekende onderzoeken van de afgelopen vijftien jaar naar de effectiviteit van vve-programma's te onderzoeken.
VVE en taalachterstanden
Het is tijd voor nieuwe objectieve criteria vinden MOgroep en PO-Raad. Ze bieden staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs hun hulp aan om hier over mee te denken.

‘Andere criteria nodig voor vve-gelden’

PO-Raad en MOgroep vinden het tijd dat VVE-geld niet langer wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders van een kind. Beter is het om te kijken naar de feitelijke achterstand van een kind.
VVE en taalachterstanden
Als de pedagogisch medewerker veel ontwikkelingsstimulerende activiteiten aanbood of begeleidde

Vve werkt beter in gemengde groep

Kinderen profiteren het meest van voor- en vroegschoolse educatie (vve) als zij deel uitmaken van een gemengde groep. Dus met kinderen zonder (taal)achterstand. Dit blijkt uit promotieonderzoek van orthopedagoog Annika de Haan.