Home Tags Rekenen

rekenen

taaleis-dreigt-nieuwe-kinderopvangmedewerkers-de-das-om-te-doen

Taaleis zet goede kinderopvangmedewerkers in spe buiten spel

De kinderopvang komt bijna 7.000 medewerkers tekort. Hoewel de vraag naar nieuwe medewerkers prangend is, stoeien studenten met de relatief hoge taal- en rekeneisen die aan pedagogisch professionals worden gesteld. Sommigen zakken wel vier keer voor taal- of rekentoetsen en dreigen hierdoor hun diploma niet te halen. En dat is jammer voor de sector. ‘Hele goede kinderopvangmedewerkers in spe sluit je op deze manier buiten.’

Recensie – Natuurlijk, buiten rekenen!

Met dit boek wil Juliet Robertson leerkrachten en pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 3 tot en met 7 jaar laten nadenken over hun eigen rol in het ontwikkelen en aanbieden van het rekenaanbod. Je leest hoe je kinderen kunt uitdagen om spontane en informele rekenervaringen op te doen. En de hoe je de buitenruimte kunt benutten als optimale plek voor het rekenonderwijs!

Hebben peuters een wiskundeknobbel?

Als je een grote peuter vraagt: ‘Hoeveel jaar ben jij?’, zal hij vaak zijn vingers opsteken: 1, 2, 3 vingers… zoveel jaar! Zo jong doen ze al ervaring op met hoeveelheden en tellen. Die ervaring is direct gekoppeld aan hun lichaam, bewegingen en spel. Hoe kun je in alledaagse situaties aansluiten bij die spontane ‘wiskundeervaringen’ van peuters en kleuters?
VVE

Kleutertoets kan ontwikkeling kind niet voorspellen

Kleutertoetsen kunnen een grove inschatting geven van het niveau van een kind. Maar de uitkomsten van slechts één of twee testen zijn niet zeker genoeg om de verdere reken- of taalontwikkeling van het kind te voorspellen.

Rekenen in de kinderopvang wiskids

Rekenvaardigheid stimuleren is niet direct het eerste waar je aan denkt in de kinderopvang. Bso’s doen dan ook weinig met rekenactiviteiten, bleek uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Een uitzondering is Kinderopvangorganisatie Humanitas. Daar werken pedagogisch medewerkers al acht jaar lang met een eigen methode: Wiskids.
Ontwikkeling van kinderen

Meer havo- en vwo-meisjes kiezen voor techniek

Op de middelbare school kiezen meisjes steeds vaker voor een technisch profiel. Dat gebeurt vooral op de havo en het vwo. In het vmbo is de stijging minimaal.
Ontwikkeling van kinderen

Sorteren en torens bouwen tijdens Wiskidsdag

Op meer dan 300 locaties van Kinderopvang Humanitas zijn peuters, kleuters en bso-kinderen met rekenactiviteiten aan de slag gegaan.
1TIMSS.jpg

Meer spelen verbetert schoolprestaties

Nederlandse kinderen van 9/10 jaar oud scoren niet goed op wiskunde en wetenschappelijke vakken. De oplossing is: meer blokken bouwen, liedjes zingen en telspelletjes doen.
VVE
Blijven zitten in groep 2.jpg

Doorstroomplan kleuters valt niet bij iedereen goed

Minder kleuters langer in groep 2, dat wil staatssecretaris Dekker. Maar is dat realistisch?
VVE
Leren in de kinderopvang.jpg

Discussie over leren in de kinderopvang

Cognitieve vaardigheden leren in de kinderopvang: is dat onze taak of moeten we dat aan het onderwijs overlaten?
Nieuwsbrief Abonneren