Home Tags Peuteropvang

Peuteropvang

VVE en taalachterstanden

Nieuwe indicator brengt doelgroep beter in beeld

Er komt een nieuwe indicator waarmee gemeenten kunnen bepalen welke kinderen wel en welke kinderen niet een risico lopen op een onderwijsachterstand.
VVE en taalachterstanden

Vanaf 2020 is VVE-aanbod van 16 uur verplicht

Het kabinet kondigde in het regeerakkoord aan 170 miljoen extra te investeren in een verruiming van het aanbod van voorschoolse educatie. Dat heeft grote consequenties voor VVE-aanbieders.
Arbeidsvoorwaarden

Petitie en jongleercursus voor werkgevers

Ruim negenduizend pedagogisch medewerkers zetten hun handtekening in de petitie van FNV tegen werkdruk en doorgeslagen flexibiliteit in de kinderopvang.

Van Ark heeft nog geen zorgen over lager bereik peuters

De Belastingdienst heeft voor 11.000 peuters die naar een (voormalige) peuterspeelzaal gaan een aanvraag voor kinderopvangtoeslag ontvangen. De schatting is dat zeker 20.000 peuters hier recht op hebben.

Kwaliteit peuteropvang: educatieve kwaliteit iets verbeterd

Voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang observeerden en spraken onderzoekers met 47 pm’ers van 33 (voormalige) peuterspeelzalen en peutergroepen.
VVE en taalachterstanden

Wethouder Amsterdam: ‘Initiatief Stutterheim kent ook risico’s’

Een ‘prachtig initiatief’ noemt de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim het plan van Amsterdammers om gezinnen financieel te ondersteunen, zodat kinderen voorschoolse educatie kunnen krijgen. Maar het plan kent ook risico’s.

Groningen wil twee dagen kinderopvang als basisvoorziening

De gemeente Groningen wil nu echt werk maken van kinderopvang als basisvoorziening. Wethouder Ton Schroor heeft het College van B&W achter zijn visie geschaard en wil aan de slag.

‘Commotie over bereik Amsterdam te voorbarig’

Het bereik van peuters in Amsterdam zou achteruit gaan nu ouders opeens moeten gaan betalen voor de voorschool. Maar Magda Heijtel, die met Impuls Kinderopvang ruim 1900 VVE-plekken realiseert, vindt het veel te vroeg voor deze conclusie.
Ontwikkeling van kinderen

Positieve invloed van media op kinderen

Kinderen komen dagelijks in contact met media en er wordt veel over geschreven. Vaak met een waarschuwende ondertoon. Maar hebben media en mediagebruik ook positieve invloed op kinderen?
VVE en taalachterstanden

Vermogende Amsterdammers in actie voor vve

Vermogende Amsterdammers worden op Twitter opgeroepen kansarme gezinnen financieel te steunen, zodat hun kinderen toch naar voorschoolse educatie kunnen. Is dat wenselijk? En hoe zit het Amsterdamse vve-model eigenlijk in elkaar?
Nieuwsbrief Abonneren