Home Tags Opleiding & bijscholing

opleiding & bijscholing

Permanente educatie en opleidingen

Directeuren komen met versnelde opleiding voor nieuw personeel

De directeuren van drie kinderopvangorganisaties bundelen hun krachten en zijn gestart met een intensief opleidingstraject, waarin studenten binnen een jaar een diploma tot pedagogisch medewerker (niveau 3) behalen. ‘We zijn trots dat dit gelukt is.’
Gezonde Kinderopvang

Gezondekinderopvang.nl in nieuw jasje

Gezondekinderopvang.nl is in een nieuw jasje gestoken. De website van de Rijksoverheid geeft informatie over het implementeren van Gezonde Kinderopvang in kinderopvangorganisaties. Aanpak, scholing, thema's: alles staat nu nog overzichtelijker op een rij.
Permanente educatie en opleidingen

Pm’ers krijgen training talentontwikkeling jonge kind

Drie kinderopvangorganisaties in Zuid-Limburg starten met een training voor pm'ers, die inzet op talentontwikkeling voor het jonge kind. Professor Ferre Laevers, directeur Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs, leert de pm’ers door een andere bril te kijken.
Permanente educatie en opleidingen

Combi-opleiding voor IKC

Mbo-opleidingscentrum Noorderpoort heeft samen met Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) en de Borgmanschool-Siebe Jan Boumaschool het IKC-lab Groningen opgezet. 24 mbo-studenten worden de komende jaren opgeleid tot pedagogisch medewerker én onderwijsassistent. ‘Het werk verandert, wij veranderen mee.’
Permanente educatie en opleidingen

Subsidie voor stageplaatsen in de kinderopvang

Ruimte voor een leerwerkplaats in de kinderopvangorganisatie, maar onvoldoende financiële middelen? Kijk dan eens naar de Subsidie praktijkleren, waarmee de overheid bedrijven stimuleert om leerwerkplaatsen aan te bieden.
Permanente educatie en opleidingen

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Wil je als ondernemer in de kinderopvang medewerkers uitdagen om nieuwe talenten te ontdekken of wil je maatregelen nemen om hun vitaliteit te bevorderen, dan is er de ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen. Maar let op: de aanvraagperiode is al gestart.
Arbeidsvoorwaarden

Alle zeilen bij om pm’ers naar Amsterdam te krijgen

Hoe maken we werken in de Amsterdamse kinderopvang aantrekkelijker? En hoe lossen we het groeiende personeelstekort op? Op deze vragen proberen partijen antwoord te vinden met een actieplan dat vooral praktisch moet zijn. ‘De nood is hoog.’
Permanente educatie en opleidingen

Nieuw: functiebeschrijving pedagogisch coach

Voor in de nieuwe cao Kinderopvang zijn functiebeschrijvingen voor pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker/coach ontwikkeld. Kinderopvangorganisaties kunnen kiezen voor twee aparte functies, of één functie waarin een medewerker beide rollen vervult.
Permanente educatie en opleidingen
Willeke van der Werf

Fontys start tweejarige opleiding tot Pedagogisch Coach

Met ingang van het nieuwe schooljaar start Fontys Hogescholen een nieuwe tweejarige opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional. Met deze (aanvullende) opleiding, kunnen pedagogisch medewerkers aan de slag als pedagogisch coach en kindmentor.

Format en handreiking voor opleidingsbeleidsplan

WerkendLeren heeft een format opleidingsbeleidsplan ontwikkeld, waarin ondernemers in de kinderopvang de opleidingsactiviteiten van medewerkers helder in kaart kunnen brengen.