Home Tags Opleiding & bijscholing

opleiding & bijscholing

Permanente educatie en opleidingen

Combi-opleiding voor IKC

Mbo-opleidingscentrum Noorderpoort heeft samen met Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) en de Borgmanschool-Siebe Jan Boumaschool het IKC-lab Groningen opgezet. 24 mbo-studenten worden de komende jaren opgeleid tot pedagogisch medewerker én onderwijsassistent. ‘Het werk verandert, wij veranderen mee.’
Permanente educatie en opleidingen

Subsidie voor stageplaatsen in de kinderopvang

Ruimte voor een leerwerkplaats in de kinderopvangorganisatie, maar onvoldoende financiële middelen? Kijk dan eens naar de Subsidie praktijkleren, waarmee de overheid bedrijven stimuleert om leerwerkplaatsen aan te bieden.
Permanente educatie en opleidingen

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid werknemers

Wil je als ondernemer in de kinderopvang medewerkers uitdagen om nieuwe talenten te ontdekken of wil je maatregelen nemen om hun vitaliteit te bevorderen, dan is er de ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen. Maar let op: de aanvraagperiode is al gestart.
Arbeidsvoorwaarden

Alle zeilen bij om pm’ers naar Amsterdam te krijgen

Hoe maken we werken in de Amsterdamse kinderopvang aantrekkelijker? En hoe lossen we het groeiende personeelstekort op? Op deze vragen proberen partijen antwoord te vinden met een actieplan dat vooral praktisch moet zijn. ‘De nood is hoog.’
Permanente educatie en opleidingen

Nieuw: functiebeschrijving pedagogisch coach

Voor in de nieuwe cao Kinderopvang zijn functiebeschrijvingen voor pedagogisch coach en pedagogisch beleidsmedewerker/coach ontwikkeld. Kinderopvangorganisaties kunnen kiezen voor twee aparte functies, of één functie waarin een medewerker beide rollen vervult.
Permanente educatie en opleidingen

Fontys start tweejarige opleiding tot Pedagogisch Coach

Met ingang van het nieuwe schooljaar start Fontys Hogescholen een nieuwe tweejarige opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional. Met deze (aanvullende) opleiding, kunnen pedagogisch medewerkers aan de slag als pedagogisch coach en kindmentor.

Format en handreiking voor opleidingsbeleidsplan

WerkendLeren heeft een format opleidingsbeleidsplan ontwikkeld, waarin ondernemers in de kinderopvang de opleidingsactiviteiten van medewerkers helder in kaart kunnen brengen.
Pedagogiek
Nieuwe leergang mediaopvoeding voor professionals

Nieuwe leergang mediaopvoeding voor professionals

Hogeschool Windesheim in Zwolle start dit najaar met de nieuwe leergang Mediaopvoeding. De opleiding is voor professionals die met kinderen werken en expert willen worden op het gebied van mediaopvoeding.
Permanente educatie en opleidingen
Ze wilden hem waarschuwen omdat sommige ouders niet willen dat hun kind door een mannelijke pm'er verzorgd wordt.

Blog De Orde: ‘Negatief studie-advies voor mannelijke pw-student’

'Ze vertelden hem dat de kwestie Robert M veel gedoe heeft veroorzaakt.'
Taal
'Leerkrachten kregen letterlijk opeens oog voor pm'ers in de brede school. "Die hebben we eigenlijk heel hard nodig"

Opleiding Brede School moet kloof overbruggen

De opleiding medewerker Brede School staat in de belangstelling. Dertien pedagogisch medewerkers van Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) en Stichting Vlietkinderen uit Voorburg, namen onlangs hun diploma in ontvangst. Dat leidde tot veel enthousiaste reacties vanuit de branche. Wat houdt de opleiding precies in?