Home Tags Gastouderopvang

gastouderopvang

Ouders
ZoWieZo is

Korting op kinderopvang en kraamzorg

Ouders die een kind verwachten kunnen bij ZoWieZo Kinderopvang met korting kraamzorg en kinderopvang in één regelen. De Noordhollandse organisatie biedt beide diensten aan ouders aan. Ouders mogen kiezen tussen opvang in een kindercentrum of bij een gastouder.
VVE en taalachterstanden
Prijs voor positieve bijdrage aan het ondernemerschap in de kinderopvang

Prijs voor Ed Buitenhek

Vrijdag 10 april werd tijdens de opening van de Week van het Jonge kind de Constant van Gestelprijs uitgereikt.
Taal
Het is langer mogelijk om subsidie voor de taal- en interactietraining aan te vragen. Dit kan tot 30 april.

Subsidieaanvraag taal- en interactietrainingen verlengd

Het is langer mogelijk om subsidie aan te vragen voor taal- en interactietrainingen. Dit is het voornemen van het ministerie van Sociale Zaken. Het Agentschap SZW heeft de uiterlijke aanvraagdatum ingesteld op 30 april.
Maar liefst 33 gemeenten heffen meer dan 1000 euro aan leges aan kinderopvangorganisaties en gastouders.

Deze gemeenten heffen de hoogste leges

De legesbedragen lopen in sommige gemeenten hoog op. Maar liefst 32 gemeenten vragen meer dan 1000 euro aan leges, een bedrag dat minister Asscher eerder nog 'buitensporig hoog' noemde. Welke 33 gemeenten zijn dit?
VVE en taalachterstanden
Gastouders en kinderopvangeigenaren komen in de problemen door de hoge leges.

Hoge leges beginnen een probleem te worden

Eerdere klachten over te hoge leges voor kinderopvangorganisaties en gastouders hebben niet geleid tot een afname van de leges. Integendeel. De Brancheorganisatie Kinderopvang ontdekte dat het afgelopen jaar tien extra gemeenten leges zijn gaan heffen. In de meest extreme gevallen tot meer dan 1000 euro.
Gezonde Kinderopvang
Pas op het gebruik van een extra matrasje in campingbedjes. Dit kan leiden tot verstikkingsgevaar voor baby's

Wees alert op gebruik campingbedjes

In 2014 vonden in de gastouderopvang enkele ongelukken plaats bij het gebruik van campingbedjes. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzoek gedaan en de conclusie getrokken dat campingbedjes toegestaan en veilig zijn, maar niet als er een extra los matras in ligt. GGD GHOR Nederland heeft de voorlichting verbeterd.
Financiën en bedrijfsvoering
Gastouders zijn steeds vaker oud-pm'ers

Gastouders zijn steeds vaker oud-pm’ers

Gastouderbureaus merken een steeds grotere aanwas van pedagogisch medewerkers die na een ontslag als gastouder aan de slag willen gaan. In het Nederlands Dagblad komen eigenaren van gastouderbureaus aan het woord. Zij vinden het een prima ontwikkeling. 'Dankzij hun ervaring weten zij veel ouders aan zich te binden.'
Wet IKK
Inspectie nieuwe gastouders blijft achter

Inspectie nieuwe gastouders blijft achter

Gastouders krijgen minder dan hun collega’s in kinderdagverblijven en bso’s te maken met inspecties. De afspraak is dat gemeenten 5 procent van hun geregistreerde gastouders op jaarbasis controleren. Om de branche veilig te houden, wordt wel streng aan de poort gecontroleerd. Zorgelijk is het daarom dat de 100-procent-controle niet is behaald in 2013.
Wet IKK
Gastouderopvang heeft nu ook meetinstrument

Gastouderopvang heeft nu ook meetinstrument

Met het voltooien van een landelijk meetinstrument voor de kwaliteit in de gastouderopvang, is het instrumentarium voor kwaliteitspeilingen in de kinderopvang compleet. Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het Kohnstamm Instituut ontwikkelden het instrument. Hiermee kan de kwaliteit van de gastouderopvang binnenkort voor het eerst in beeld gebracht worden.
Permanente educatie en opleidingen
Gastouders: flexibel

Gastouders: flexibel, solitair en trouw

Het is lastig om een beeld te schetsen van dé gastouder. Daarvoor is de groep te divers. Het ministerie vroeg het Kohnstamm Instituut en het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) om onderzoek te doen naar kenmerken van de Nederlandse gastouderopvang. Daaruit komt naar voren: de gastouder is vrouw, heeft zelf kinderen, werkt vanuit eigen huis, vangt gemiddeld 4 kinderen per week op, is aangesloten bij één gastouderbureau, is zeer op zichzelf en ziet gastouderopvang als een serieus vak.