Home Tags Armoede

armoede

Financiën en bedrijfsvoering
kind geld

In hoeverre maken gemeenten gebruik van de ‘4 procent-regeling’?

Moet artikel 1.13 uit de Wet Kinderopvang, de zogenaamde 4 procent-regeling, behouden worden? En zo ja, voor welke doelgroep? Dat wilde het ministerie van SZW graag laten onderzoeken. Daarom heeft het in april 2023 Sardes benaderd voor een verkennend onderzoek naar het gebruik van dit artikel. Wat is er uit het onderzoek gekomen?
Zorgenkinderen

Niet iedereen vindt gratis ontbijt voor peuters een goed idee

Gratis ontbijt voor de kinderen op de peuteropvang, een goed idee om ervoor te zorgen dat elk kind met dezelfde energielevels aan de dag kan starten of weer een taak voor de ouders die bij de pedagogisch medewerker wordt neergelegd? De reacties waren absoluut niet unaniem enthousiast toen wij dit bericht over de 'gratis ontbijt'-pilot in Rotterdam publiceerden.
Zorgenkinderen

Gro-up start pilot met gratis ontbijt voor peuters

In navolging van de basisschool biedt kinderopvangorganisatie gro-up sinds deze week een ontbijt aan kinderen op de peuteropvang. Op de locaties Bergkristal, Eigen-Wijs en Zonnesteen in Rotterdam start de organisatie een pilot voor de periode van een jaar. In die periode onderzoekt gro-up of het ontbijt een positief effect heeft op de ontwikkeling van de kinderen.
Pedagogiek
Kinderen PO Jirnsum verven een weggeefkastje.

Actie tegen verborgen armoede door Kids First en Stichting Mooi Begin

De organisaties zijn samen aan de slag gegaan om verborgen armoede aan te pakken. Zo hebben ze ouders voorzien van cadeaukaarten voor een eenmalige uitgave, bovendien plaatst Kids First weggeefkasten met primaire benodigdheden op de locaties.  
Zorgenkinderen
verdwaald

Blog Jolanda Knorren – Verdwaald zijn als zegen

Vergrijzing, langer thuiswonen, arbeidsmarktkrapte, energietransitie, de omwenteling van de GGZ, eenzaamheid, armoede, polarisatie, overgewicht en beweegarmoede bij kinderen, kansenongelijkheid, een piepende en krakende woningmarkt, onhoudbare zorgkosten en ondermijning… Bent u er nog? En het rijtje is vast nog niet volledig.
VVE en taalachterstanden
peuter lezen

SCP: ‘Kinderen doorbreken armoede als ze taalachterstand inhalen’

Kinderen uit arme gezinnen komen voornamelijk uit de armoede door achterstanden in bijvoorbeeld taal in te halen en genoeg en gezond te eten, zodat ze beter kunnen presteren. Dit zegt onderzoekster Stella Hoff van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de meeste kinderen uit arme gezinnen erin slagen de armoede van hun ouders te ontstijgen.
Zorgenkinderen
gratis-kinderopvang-in-2025-rotterdam-zuid-trekt-nu-al-de-stoute-schoenen-aan

Gratis kinderopvang in 2025? Rotterdam-Zuid trekt nu al de stoute schoenen aan

Alle kinderen van 0 tot 4 jaar in Rotterdam-Zuid moeten zo snel mogelijk gratis kinderopvang krijgen, vindt het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Volgens NPRZ beginnen veel kinderen met een flinke achterstand op school, waaronder taalachterstanden, late zindelijkheid, maar ook kunnen sommige kinderen nauwelijks zelfstandig lopen. ‘Kinderen worden met de kinderwagen naar school gebracht.’
VVE en taalachterstanden
ve-voor-gezinnen-in-armoede-deze-kinderen-worden-over-het-hoofd-gezien

VE voor gezinnen in armoede: ‘Deze kinderen worden over het hoofd gezien’

Gratis voorschoolse educatie voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens en dat verankeren in het landelijke armoedebeleid, daarvoor pleit dr. IJsbrand Jepma, senior onderzoeker/adviseur bij Sardes. ‘Achterstanden die deze kinderen oplopen in het voorschoolse zonder VE, worden vaak niet meer ingehaald in het schoolse. Dat is zorgelijk.'
Financiën en bedrijfsvoering
kinderopvang-strijdt-tegen-energiearmoede-gratis-dekens-mutsen-en-luiers

Kinderopvang strijdt tegen energiearmoede: gratis dekens, mutsen en luiers

Naar schatting hebben ruim 750.000 huishoudens in Nederland moeite om de energierekening te betalen. Niet voor niets werd ‘energiearmoede’ gekozen tot woord van het jaar 2022. Met het project ‘Alle kinderen warm naar de opvang’ komt Kinderopvang Kindernet in Zutphen in actie om kinderen en ouders te ondersteunen.
Zorgenkinderen
kind verdrietig

Informatiedocumenten voor professionals: zo steun je kinderen in armoede

Kinderen die niet kunnen trakteren als ze jarig zijn, die zonder ontbijt naar school komen of van wie de ouders geen nieuwe kleren voor ze kunnen kopen. Helaas is het de realiteit van de dag. Wat kun jij doen als professional in de kinderopvang?