Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Samenvatting rapport ING

Samenvatting onderzoek ING

Aantal kinderopvangplaatsen in 10 jaar verdrievoudigd
De kinderopvang is een jonge, dynamische sector die sinds de jaren negentig onder invloed van overheidssubsidies onafgebroken groeit. In 2006 bestaat de opvangcapaciteit uit 210.000 plaatsen: een verdrievoudiging in 10 jaar. De sectoromzet is meegegroeid tot circa 2,1 miljard euro in 2006. Het merendeel van de 1.800 organisaties heeft geen of een beperkt winstoogmerk, de commercieel georiënteerde partijen zijn in de minderheid, maar nemen in omvang zowel absoluut als relatief toe.

Van aanbodsturing naar vraagstimulering
Met de Wet kinderopvang is in 2005 een nieuw reguleringskader voor de sector ingevoerd. Ouders hebben een centrale positie gekregen en kinderopvangorganisaties moeten aan uitgebreide kwaliteitseisen voldoen. Aanbodsturing is ingeruild voor vraagstimulering, wat heeft gezorgd voor een groter kwaliteitsbewustzijn en meer klantoriëntatie. Het ondernemerschap heeft hiermee een extra impuls gekregen.

Dalende opvangkosten voor ouders, buitenschoolse opvang sterkste groeier
De stijgende overheidsuitgaven aan kinderopvang hebben voor een aanhoudende daling van opvangkosten voor ouders gezorgd. Het marktaandeel van formele kinderopvang neemt de laatste jaren dan ook toe ten koste van de informele oppas. Verder verplicht de overheid basisscholen vanaf het schooljaar 2007/2008 om buitenschoolse opvang (BSO) te organiseren. Hierop vooruitlopend is een vraaggroei op gang gekomen die een snelle uitbreiding van het aanbod vereist. BSO is duidelijk aan een inhaalslag bezig ten opzichte van de dagopvang.

Stabiele economische groei en stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen
De robuuste economische groei en de dalende werkloosheid bieden een goede basis voor verdere groei van de kinderopvang. De arbeidsparticipatie van vrouwen neemt de laatste jaren toe, wat gunstig is voor de vraag naar kinderopvang. Allochtonen kunnen in de toekomst een belangrijkere doelgroep voor de kinderopvang worden, vanwege het grotere aandeel dat zij krijgen in de totale bevolking en het aanwezige arbeidspotentieel onder vooral allochtone vrouwen.

Vraag en potentiële omzet groeien explosief
De geschetste ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar kinderopvang explosief groeit. Het aantal opvangplaatsen kan op basis van de vraag met meer dan 60% stijgen, van 210.000 in 2006 naar 350.000 in 2010. Dit gaat gepaard met een potentiële omzetstijging van circa 70%, van 2,1 miljard euro in 2006 tot 3,6 miljard euro in 2010. Om die groei te realiseren zullen kinderopvangorganisaties echter adequaat moeten inspelen op
een zestal uitdagingen:
1. uitbreiding van opvanglocaties;
2. netwerken, samenwerken en schaal vergroten;
3. werving van geschikt personeel;
4. versterking van klantoriëntatie;
5. professionalisering van (financiële) bedrijfsvoering;
6. imagoverbetering.

Vooral het tekort aan opvanglocaties en het dreigende personeelstekort kunnen de groei sterk gaan vertragen. Om het aanbod op de vraaggroei af te stemmen, zal de sector in 4 jaar maar liefst 4.000 nieuwe opvanglocaties moeten vinden. Voor een dergelijke uitbreiding zijn in 2010 ten opzichte van 2006 circa 34.000 extra werknemers nodig.

Actieve regionale participatie en innovatief personeelsbeleid vereist
Om nieuwe opvanglocaties te creëren moeten kinderopvangorganisaties actief gaan participeren in regionale netwerken. Ingangen bij gemeenten, scholen en woningcorporaties zijn nodig om bestemmingsplannen aan te passen, leegstaande schoolruimte te benutten en de regionale woningbouw in te schakelen. Verder is een innovatief personeelsbeleid vereist voor het aantrekken en binden van geschikt personeel. Belangrijke onderdelen hiervan zijn: een efficiëntere inzet van kinderleidsters naar opleidingsniveau, het verhogen van het rendement van opleidingen en het stimuleren van een langere werkweek.

Klantgeoriënteerde bedrijfsvoering en schaalvergroting essentieel
Kinderopvangorganisaties kunnen nog beter op de wensen van de verschillende klantgroepen gaan inspelen met een actieve, doelgroepgerichte marktbenadering. Schaalvergroting is daarbij hard nodig voor een grotere slagvaardigheid en financiële draagkracht. Een professionele bedrijfsvoering met sturing op kosten en oog voor de eisen die externe financiers stellen, geldt daarbij als basis voor succes. Voor verdere groei is ook een bredere acceptatie van kinderopvang noodzakelijk. Structurele imagocampagnes kunnen dit bevorderen.

Wees proactief en ga voor rendabele groei!
Een sterke groei is niet vanzelfsprekend voor de
kinderopvang. De sector moet daarom naast de kansen, de uitdagingen onderkennen en aangrijpen om sterk te kunnen groeien en zijn voorsprong op nieuwe marktpartijen te behouden. Het devies daarbij is: wees proactief en ga voor rendabele groei!

Het complete rapport kan worden aangevraagd bij ING.

Marike Vroom werkt al 27 jaar voor de kinderopvangbladen. Begonnen als redacteur voor het blad Kinderopvang, daarna jarenlang als hoofdredacteur van dat blad en ook van Management Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl én Zosja.nl. Sinds 2023 heeft Sophie van Hogendorp het hoofdredacteurschap overgenomen. Marike blijft betrokken als eindredacteur van Management Kinderopvang. De sector heeft voor eeuwig haar hart gewonnen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.