Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Position paper PACT: aanbevelingen voor de rijke schooldag

Het Platform Kindcentra, onderdeel van PACT voor kindcentra,  juicht de plannen uit het regeerakkoord rondom de rijke schooldag toe. Want 'de rijke schooldag kán immers een belangrijke bijdrage leveren aan de brede en rijke ontwikkeling van álle kinderen, mits goed uitgewerkt.' Het platform doet in een position paper een aantal aanbevelingen voor een succesvolle en duurzame realisatie van een rijke schooldag voor alle kinderen.  

Pact voor Kindcentra stopt, maar enkele activiteiten zoals het Platform Kindcentra waarin sinds 2015 vele organisaties zitting hebben, gaat verder. In het Platform Kindcentra zijn werknemersorganisaties, sectororganisaties, ouderorganisaties en andere organisaties vertegenwoordigd. De leden van het platform hebben zich verenigd vanuit de gedachte dat de tijd in Nederland rijp is om een stap vooruit te zetten in de samenhang van voorzieningen voor de ontwikkeling van jonge kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Deze partijen hebben verklaard te streven naar een aanpassing van de huidige wetgeving zodat alle kinderen recht krijgen op een minimaal aantal uren toegang tot een voorziening voor kinderopvang; het mogelijk wordt kindcentra te vormen waar, vanuit één organisatie, primair onderwijs en kinderopvang kan worden aangeboden. Deze mogelijkheid wordt als optie toegevoegd aan de bestaande voorzieningen van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Een rijke schooldag

Het Platform Kindcentra vindt dat een rijke schooldag het mogelijk maakt om aan te sluiten op de talenten van kinderen. Door onderwijstijd en opvangtijd te mengen, kan een goede balans gevonden worden tussen inspanning en ontspanning en burgerschapsvorming door school en kinderopvang samen nieuwe inhoud gegeven worden. Daarom is er een Position paper uitgebracht om deze ontwikkeling te ondersteunen en aanbevelingen te geven aan de rijksoverheid, gemeenten en de praktijk.

Geen blauwdruk  

Het Platform Kindcentra pleit voor het invullen van de rijke schooldag vanuit een gelijkwaardige samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en verwijst naar de ambitie in het regeerakkoord om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te versterken. ‘Het meer fluïde maken van de scheidingen tussen deze twee sectoren levert nieuwe kansen op voor kinderen.’
‘Wat als we een team maken van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere experts, een mix van mensen met een mbo-, een hbo- en een wo-opleiding die samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen? Kinderen hebben baat bij de diversiteit aan expertises. Ga niet uit van een blauwdruk bij de rijke schooldag maar kijk wat kinderen, ouders en teams nodig hebben, bouw voort op dat wat er al is,’ staat in de Positionpaper. 

Afwisseling in de dag

De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs rondom een rijke schooldag draagt positief bij aan de werkomgeving voor professionals. Er komt meer afwisseling in de dag, er kunnen volwaardige contracten aangeboden worden met meer carrièremogelijkheden, de werkdruk wordt verdeeld en een gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen is goed voor de professional en voor het kind. Op organisatieniveau ontstaat veel meer flexibiliteit om tekorten op te vangen en de sectoren worden aantrekkelijker voor werknemers.’

In de position paper worden aanbevelingen gedaan aan gemeentes en de praktijk om de rijke schooldag verder te helpen. De overheid krijgt bijvoorbeeld de aanbeveling om de middelen zodanig in te zetten dat alle kinderen die geen recht hebben op kinderopvang er gebruik van kunnen maken. En er voor te zorgen dat er mogelijkheden komen om schooltijd, ‘rijke schooldagtijd’ en bso-tijd te combineren tot één dagprogramma. Aan de praktijk wordt onder meer geadviseerd om te investeren in interprofessionele samenwerking. En ook de  de expertise en faciliteiten vanuit sport, cultuur, zorg en welzijn en uit de wijk te gebruiken.

Het volledige position paper is te lezen op de site van PACT voor kindcentra

Marike Vroom werkt al 27 jaar voor de kinderopvangbladen. Begonnen als redacteur voor het blad Kinderopvang, daarna jarenlang als hoofdredacteur van dat blad en ook van Management Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl én Zosja.nl. Sinds 2023 heeft Sophie van Hogendorp het hoofdredacteurschap overgenomen. Marike blijft betrokken als eindredacteur van Management Kinderopvang. De sector heeft voor eeuwig haar hart gewonnen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.