Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ouderorganisaties pleiten voor uitbreiding noodopvang

De noodopvang moet worden uitgebreid, zodat ouders die niet thuis kunnen werken hun kind naar de opvang kunnen brengen. Dat vinden zeven ouderorganisaties. Samen hebben zij een brief gestuurd naar de OCW-commissie waarin zij hun zorgen delen en eventuele oplossingen voorstellen.
tumskaia / stock.adobe.com

De coronacrisis en de schoolsluiting zorgen voor grote problemen voor gezinnen, zoveel is wel bekend. Zeven ouderorganisaties hebben hun handtekening gezet in een brief om onder andere hun zorgen te delen over de huidige noodopvang. Zij zien deze liever uitgebreid worden, zodat ouders zonder cruciaal beroep, maar die niet thuis kunnen werken, toch hun kind naar de opvang kunnen brengen. Ook pleiten zij voor ‘coronaverlof’.

Notaoverleg Onderwijs & Corona

Vandaag, maandag 25 januari, wordt er gesproken over verschillende onderwijsthema’s in het Notaoverleg Onderwijs & Corona VIII. ‘De coronacrisis en de schoolsluiting zorgen voor grote problemen voor gezinnen. De verschillende ouderorganisaties ontvangen veel signalen van ouders over uiteenlopende zaken. In deze brief delen we graag onze zorgen en doen we suggesties voor te stellen vragen aan het kabinet’, schrijven de partijen in hun brief.

De vijf belangrijkste punten in de brief zijn:

▫ De noodopvang moet worden uitgebreid zodat ouders die niet thuis kunnen werken hun kind naar de opvang kunnen brengen.

▫ Alle scholen in het so en vso moeten open voor hun leerlingen.

▫ Om de druk op ouders door de langdurige schoolsluiting te verlichten moet er zo snel mogelijk een ‘coronaverlof’ komen.

▫ De eindtoets in groep 8 moet dit jaar doorgang vinden.

▫ Het kabinet moet in samenspraak met leraren, leerlingen en ouders gaan werken aan een langetermijnplan voor het onderwijs.

Uitbreiding noodopvang

In de brief wordt de uitbreiding van de noodopvang als volgt onderbouwd:

Ouders met een cruciaal beroep moeten hun kind naar de noodopvang kunnen brengen, maar er zijn veel berichten over scholen die de noodopvang niet aankunnen. Ouders in cruciale beroepen kunnen soms niet aan het werk omdat er geen plek is bij de noodopvang. We hebben er begrip voor dat scholen deze extra taak niet altijd kunnen opnemen, maar deze kinderen moeten wel opgevangen worden. Zet dus de buitenschoolse opvang en andere organisaties die nu minder werk hebben in voor de noodopvang en maak hiervoor budgetten vrij. Ouders in cruciale beroepen moeten aan het werk kunnen. Daarnaast krijgen wij signalen dat kinderen in de noodopvang soms geen mogelijkheid geboden wordt het afstandsonderwijs te volgen.

  • Kan de minister duidelijk maken waar ouders terecht kunnen als hun kinderen geweigerd worden op de noodopvang?
  • Kan de minister de mogelijkheden van de kinderopvang, bso en andere organisaties voor de noodopvang snel onderzoeken en geld vrijmaken voor extra handen om dit te regelen?

Niet-cruciaal

Dan is er nog een grote groep ouders waarvan het beroep niet als cruciaal is aangemerkt, maar die niet thuis kan werken. Bijvoorbeeld een gezin waar vader werkt in een fabriek voor zonnepanelen en moeder bij een koffiezaak voor afhalen. De kinderen van deze ouders kunnen nu niet terecht bij de noodopvang.

  • Wat adviseert het kabinet deze ouders te doen?

(De tekst van dit artikel gaat verder na het onderstaande blok)

‘Welzijn van 3 miljoen ouders en daarmee van kinderen in gedrang!’

Ook andere ouderorganisaties luiden, samen met onderwijsorganisaites, de noodklok voor de hoge druk op ouders in deze coronacrisis. ‘Juist ouders dreigen door alle coronamaatregelen hun veerkracht kwijt te raken waarmee kinderen hun laatste vangnet verliezen. Het is hoog tijd dat we erkennen dat de oplopende druk op ouders en kinderen een gezamenlijk probleem is, omdat het om de volgende generatie gaat. It takes a village to raise a child? Op z’n minst. In deze uitzonderlijke tijd misschien zelfs wel een heel land’, schrijft de zogenoemde ‘Ouderschapsalliantie’, waarin Women Inc, Sardes, NCJ, Alles is Gezondheid, Childfriendly cities, EDventure, Ouderwijzer en Stichting Voor Werkende Ouders vertegenwoordigd zijn. ‘Als organisaties betrokken bij ouders en kinderen luiden wij de noodklok, in navolging van andere ouderorganisaties in het onderwijs.’

Wegvallen buffers

‘Met het wegvallen van zogenaamde buffers die ouders onder normale omstandigheden veerkrachtig maken ‘op de werkvloer’, komt hun fysieke én mentale welzijn (en zoals gezegd dat van hun kinderen) in gevaar en staan ze letterlijk met lege handen. Denk bij buffers aan een goede taakverdeling thuis in combinatie met school en opvang, maar ook een solidaire gemeenschap die letterlijk een hand uitsteekt en hulp biedt als dat nodig is.’

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

‘Het is hoog tijd dat we erkennen dat de oplopende druk op ouders en kinderen een gezamenlijk probleem is, omdat het om de volgende generatie gaat. Daarmee is het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ouders lucht en ruimte te geven als hun veerkracht onder druk staat. Want krachtig ouderschap is als een vaccin voor vele kwalen in het leven. Het is letterlijk de beste basis die kinderen kunnen krijgen. De regering, ook een demissionaire, zou daarin het goede voorbeeld kunnen geven waarna scholen en werkgevers kunnen volgen. Daarom doen wij deze hartenkreet. Plaats ouders en kinderen in het middelpunt van de aandacht. Ga bij elke maatregel na wat dit voor ouders en kinderen betekent.’

Lees meer >>

Kinderen in kwetsbare posities

Ouders hebben ook vragen over het aanmerken van leerlingen in kwetsbare posities. Het servicedocument funderend onderwijs geeft wel een overzicht van punten waarop een leerling aangemerkt kan worden als kwetsbaar, maar het is aan de school, in overleg met de gemeente, om hierover te beslissen. Er bereiken ons signalen dat er grote verschillen bestaan in hoe scholen hieraan invulling geven. Ouders weten niet waar ze aan toe zijn en ook niet waar ze terecht kunnen als ze er met de school van hun kind niet uitkomen.

  • Kan de minister hierover helderheid bieden en in het servicedocument een route hiervoor laten beschrijven?

Coronaverlof

Over de noodzaak van coronaverlof schrijven de partijen:

De meeste ouders moeten op dit moment werken en gelijktijdig hun kinderen helpen met thuisonderwijs. Voor veel ouders die thuiswerken is het erg zwaar om de kinderen te begeleiden en ook nog hun eigen werk te doen. Voor andere ouders geldt dat ze helemaal niet thuis kúnnen werken of dat hun werkgever eist dat zij buitenshuis werken. Het is van belang dat het kabinet zo snel mogelijk met een coronaverlof komt, want deze problemen spelen nú.

  • Wanneer kan het kabinet met een dergelijk ‘coronaverlof’ komen?
  • Hoe zorgt het kabinet ervoor dat de regeling op tijd beschikbaar komt?

Bekijk de brief van de ouderorganisaties aan OCW >>