Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Onderzoek naar toezicht & handhaving: ‘Meer principle based regelgeving nodig’

In december vorig jaar kwamen onderzoeksbureaus AEF en SEO in opdracht van het ministerie met een rapport over het effect van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Hierin stonden een aantal aanbevelingen voor de GGD om de kwaliteit van de kinderopvang nog beter te monitoren en te verbeteren. De GGD reageert nu in een officieel bericht. ‘We sluiten ons aan bij de aanbevelingen van AEF.’
toezicht en handhaving
Beeld: iStock

GGD GHOR Nederland zegt blij te zijn met dit onderzoek en herkent veel van de conclusies en bevindingen uit het rapport. Algemeen directeur van GGD GHOR Nederland Ton Coenen zegt hierover in een bericht op de site van de GGD: ‘Veel aanbevelingen voor verbetering van toezicht en handhaving sluiten aan bij onze eigen ambities die we, waar mogelijk, al in gang hebben gezet. Een belangrijke stap om nu te zetten is dat we een integraal beeld van de kwaliteit van de kinderopvang schetsen en eventuele risico’s meer van tevoren duiden.’

Volgende stap

Met het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang vervullen de GGD’en in verschillende gemeenten een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van verantwoorde, veilige kinderopvang. Coenen: ‘De GGD heeft dankzij haar lokale inbedding deze locaties en voorzieningen inclusief de context goed in beeld en dat komt de kwaliteit van het toezicht ten goede. Ook is met “een streng aan de poort”, flexibilisering van het toezicht en versterken van de dialoog tussen houder en toezichthouder veel verbeterd in het toezicht in de afgelopen periode. Nu moet de volgende stap gezet worden.’

Aanbevelingen rapport

In het rapport van AEF staan een aantal aanbevelingen voor GGD GHOR Nederland. Allereerst:

Beweeg naar meer principle based wetgeving en toezicht

In het rapport staat: ‘Meer principle based toezicht past bij een toezichthouder die missiegedreven werkt, en het publieke belang centraal stelt.’ Kortgezegd vraagt principle based toezicht bovenal om meer ruimte voor de toezichthouder om in gesprek te kunnen gaan met houders en de praktijk te toetsen aan de ‘geest’ in plaats van de ‘letter’ van de regels.

Onderzoek de mogelijkheden voor meer systeemgericht toezicht

Het toezicht op de kinderopvang kenmerkt zich volgens de onderzoekers nu in belangrijke mate in ‘klassiek nalevingstoezicht’, grotendeels gebaseerd op een momentopname die plaatsvindt tijdens het jaarlijkse reguliere onderzoek. Ze adviseren om meer naar een systeemgericht toezicht te gaan, dat zich structureler ontwikkelt en toezicht houdt op de stand van zaken van kinderopvang en de randvoorwaarden om verantwoorde opvang te bieden. Systeemtoezicht is toezicht dat zich niet richt op producten of uitkomsten, maar op de processen en systemen die deze uitkomsten produceren.

Zorg voor doorontwikkeling van de risicogerichtheid van het toezicht

‘Het toezicht op de kinderopvang krijgt risicogericht vorm. Dat is een waardevol uitgangspunt dat bijdraagt aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht’, aldus de onderzoekers.

Stuur op meer informatievoorziening en preventieve handhaving

Informatievoorziening en preventieve handhaving komen in het onderzoek naar voren als belangrijke instrumenten die kunnen bijdragen aan betere naleving van wet- en regelgeving en de kwaliteit van de opvang. In het onderzoek staat verder: ‘Er bestaan desondanks grote verschillen in het gebruik van deze instrumenten door GGD’en en gemeenten. Met name de inzet van houderbijeenkomsten kan helpen om de dialoog tussen houders en toezicht en handhaving te versterken.’

Versterk de reflectieve functie van toezicht en strategische toezichtontwikkeling

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit een WRR-rapport in dit kader, is om de toezichthouder jaarlijks een publieke ‘Staat van de sector’ uit te laten brengen. In dit rapport kan de toezichthouder de kansen en bedreigingen voor de borging van publieke belangen identificeren en analyseren en onder de aandacht brengen van politiek en bestuur. Zo kunnen signalen uit het toezicht leiden tot verbetering van wet- en regelgeving.

Ook wordt er nog aanbevolen om mogelijkheden te verkennen om samenwerking en integratie tussen toezicht en handhaving te bevorderen en om op meer uniformiteit te sturen in de uitvoering van toezicht en handhaving.

GGD onderschrijft adviezen

De GGD onderschrijft ook de andere adviezen uit het AEF rapport. Coenen: ‘Als toezichthouder pleitten we altijd voor een versterking van de kwaliteit. Dit rapport pleit voor meer principle based regelgeving en toezicht op het achterliggende doel: de kwaliteit van de opvang. Dat stimuleert om meer in gesprek te gaan met de houder over diens afwegingen en keuzes, eventuele risico’s en mogelijke verbeteringen. Dat zijn belangrijke stappen naar nog meer maatwerk en toegepast toezicht. Daarvoor moeten belemmeringen in de regelgeving worden weggenomen. Nu handelt een houder soms in strijd met de regels, terwijl het aanbod kwalitatief goed is. Dan kunnen wij als toezichthouder niet anders dan een tekortkoming rapporteren. Daar is niemand mee geholpen.’

Blij met herijking kwaliteitseisen

GGD GHOR Nederland zegt graag in gesprek te gaan met het ministerie van SZW over hoe de GGD’en in hun rol als toezichthouder, en GGD GHOR Nederland, aan deze aanbevelingen nog meer uitvoering kunnen geven. Coenen: ‘We pleiten om de wet kinderopvang te voorzien van een verdere versteviging van de pedagogisch-wetenschappelijke onderbouwing. Dat betekent ook een herijking voor de huidige kwaliteitseisen. We zijn daarom blij met de herijking van de kwaliteitseisen die het ministerie van SZW in gang heeft gezet.’

GGD GHOR Nederland slaat alarm over de personeelstekorten in de kinderopvang. Tijdens hun inspecties stellen toezichthouders van de GGD’s vaker tekortkomingen vast die te maken hebben met de personeelskrapte. Volgens de organisatie staat de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang onder druk. ‘Dit gaat een keer mis.’ Lees hier het volledige artikel >>

Bronnen: GGD GHOR, Rijksoverheid

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.