Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Onderzoek: de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker binnen de VE

Het is sinds 1 januari 2022 verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten in de voorschoolse educatie, met als doel: de verbetering van de kwaliteit. Sardes heeft, in opdracht van NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek), onderzoek gedaan naar wat de positie van deze pbm’er precies inhoudt. Welke taken horen bij deze rol? Welke competenties zijn van belang? En wat brengt dit op?  
inzet-van-de-pedagogisch-beleidsmedewerker-binnen-de-ve
oatawa / Getty Images / iStock

De pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie moet minimaal 10 uur per doelgroeppeuter per locatie per jaar beschikbaar zijn en is alleen verplicht in de kinderdagopvang waar ve met subsidie van de gemeente wordt geboden.

Invulling van deze rol

Hoewel de opleidings- en kwalificatie-eisen van de pedagogisch beleidsmedewerker ve algemeen zijn vastgesteld is het nog onduidelijk hoe kinderopvangorganisaties (en gemeenten) precieze invulling gaan geven aan de functieomschrijving, rol, vereiste competenties, taken en werkzaamheden van deze nieuwe functie.

Onderzoek

Daarom heeft Sardes in opdracht van NRO onderzoek gedaan naar wat deze positie precies inhoudt. Dit onderzoek is onderdeel van EVENING en richt zich op welke taken gemoeid zijn met de rol, welke competenties van belang zijn en wat de verwachte opbrengsten zijn.

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen die centraal staan:

  1. Hoe worden de functie, rol, competenties en taken van de pedagogisch beleidsmedewerkers ve ingevuld? Zijn er overeenkomsten en verschillen? Hoe verhoudt dit zich tot de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers in de kinderopvang? Hoe past dit in de totale organisatie?
  2. Is er een typologie van pedagogisch beleidsmedewerkers ve te onderscheiden? Zo ja, welke typen zijn er?
  3. Op welke wijze(n) leveren de pedagogisch beleidsmedewerkers ve binnen een (directe of indirecte) bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de ve?

Respondenten

Het onderzoek is uitgevoerd in 31 pedagogisch beleidsmedewerkers ve. Zij hebben een vragenlijst ingevuld en een logboek bijgehouden. De vragenlijst bevatte vragen over de achtergrond van de medewerkers, zoals vooropleiding en dienstverband. Ook werd er gevraagd naar het werkzame aantal uren per week, de inhoud van de taken en de (type) locaties waarop er gewerkt wordt. In het logboek hielden de medewerkers een week lang hun werkzaamheden bij. Net als bij de vragenlijst was deze gericht op het inventariseren van de soort taken de doelen van de taken, de nodige competenties en de betrokken partijen.

Conclusies

De bevindingen van dit onderzoek zijn dat de pedagogisch beleidsmedewerker ve een veelzijdige functie is die inhoudelijk kennis vraagt, waarbij er op uiteenlopende wijze gewerkt wordt aan de verbetering van de pedagogische kwaliteit”, zo staat in het onderzoeksrapport.

Pedagogisch beleidsmedewerkers ve gebruiken hun kennis en vaardigheden voor de verbetering van het pedagogisch beleid en de -praktijk binnen de organisaties waar zij werken. (…) Binnen de ve houden de pedagogisch beleidsmedewerkers zich met name bezig met coaching en scholing van pedagogisch medewerkers, het aanscherpen en verbeteren van beleid, en het meedraaien op de groepen. (…) Pedagogisch beleidsmedewerkers brengen wekelijks aanzienlijke tijd door in overleg met andere medewerkers, directie, bestuur en/of gemeente en houden zich bezig met het ontwikkelen van leermodules en instructies voor personeel. Het takenpakket is gevarieerd en afhankelijk van de doelen en behoeftes van de organisaties waarbinnen gewerkt wordt. De functie vraagt een hoge mate van flexibiliteit en de vaardigheid om praktijkmedewerkers te begeleiden en ondersteunen en om concrete plannen te formuleren op basis van de belangen van verschillende partijen.

Bronnen: Sardes, EVENING

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.