Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Minister van Gennip: ‘Bezig om kennis over MOA in de sector te vergroten’

Eind vorig jaar werd bekend dat in de kinderopvang vaak niet op de juiste manier wordt gehandeld met vermoedens van kindermishandeling of seksueel misbruik op de opvang. Naar aanleiding van dit bericht zijn er Kamervragen gesteld aan minister van Gennip. Zij geeft hier nu in een aanbiedingsbrief antwoord op.
van-gennip
Karien van Gennip minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Op 22 december vorig jaar heeft VVD-lid Van den Hil een aantal vragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omtrent dit onderwerp. In deze aanbiedingsbrief geeft ze daar uitgebreid antwoord op.

In overleg met de sector

Zo vraagt het VVD-lid zich af of Minister van Gennip in overleg is met de sector om dit probleem aan te pakken. Goed nieuws, dat is ze. Karien van Gennip antwoord hier namelijk op: ‘Ja, ik ben in overleg met de brancheorganisaties om de kennis over de meld-, overleg- en aangifteplicht (hierna: MOA) te vergroten. Een eerste stap is door de Inspectie van het Onderwijs (hierna: IvhO) gezet door het verspreiden van een flyer ‘Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang: een luisterend oor en een goed advies’. Verder voeren de brancheorganisaties overleg met elkaar en met hun leden over hoe de twijfels en aarzeling in het handelen rondom de MOA kunnen worden aangepakt.’

GGD

De alertheid op de bekendheid van de MOA kan scherper in de sector volgens het landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021. Een deel van de verbeterslag kan worden gemaakt bij GGD GHOR Nederland, namelijk in de vorm van een vertaling van de wettelijke voorwaarden naar de items in de inspectierapporten. Van Gennip: ‘GGD GHOR Nederland gaat, in samenspraak met de VNG, dit jaar wetteksten en de vertaling daarvan in de itemlijsten naast elkaar leggen om te onderzoeken welke verbetering kan bijdragen aan beter toezicht op de MOA.’

Themadagen en opfriscursussen

Een ander deel ligt bij de Inspectie van het Onderwijs en GGD GHOR Nederland samen volgens de minister. Namelijk het door de IvhO bevorderen van de deskundigheid bij GGD’en over de kennis van de MOA en de vertrouwensinspecteur. ‘De IvhO en GGD GHOR Nederland organiseren hiervoor reeds een jaarlijkse themadag. Sinds 2022 is dit aangevuld met digitale opfriscursussen en een vragenuur die meerdere keren per jaar georganiseerd worden. In 2022 heeft de IvhO bij alle GGD’en geïnventariseerd of zij behoefte hebben aan deskundigheidsbevordering over de vertrouwensinspecteur en de MOA. Bij de GGD’en die daar behoefte aan hebben, zal de vertrouwensinspecteur in 2023 een bezoek brengen. Het toezicht op de MOA draagt bij aan bewustwording van de MOA bij de houders.’

De IvhO onderhoudt daarnaast contacten met de branchepartijen. ‘De IvhO heeft bijvoorbeeld een presentatie over de vertrouwensinspecteur verzorgd en input geleverd aan aanbieders van trainingen over grensoverschrijdend gedrag. De IvhO besteedt in deze contacten aandacht aan de noodzaak tot kennisbevordering en zal dit blijven doen.’

Informatiefolders voor specifieke doelgroepen

Ook geeft de minister aan dat met name informatiefolders gericht op specifieke doelgroepen (houder, gastouder, vrijwilliger, stagiaire) geschikt zouden zijn. ‘Ik ga deze dan ook dit jaar laten maken en verspreiden. Vervolgens zal bekeken worden in hoeverre er behoefte is aan aanvullende middelen, zoals informatiefilmpjes of infographics. (…) Naast het vergroten van de bekendheid, voeren – zoals hierboven aangegeven – de brancheorganisaties overleg met elkaar en met hun leden over hoe de handelingsverlegenheid kan worden aangepakt.’

Mishandeling en verwaarlozing bij kinderen wordt veel vaker gemist dan gedacht. Bij ziekenhuisopnames van ernstig gewonde kinderen onder de 5 jaar was er bij 41 procent sprake van kindermishandeling, blijkt uit onderzoek. ‘Het is noodzakelijk dat je de afwegingen over een vermoeden van kindermishandeling samen met anderen maakt.’ Lees hier meer >>

Bron: Rijksoverheid