Management kinderopvang magazine nr. 5, 2019

  In het septembernummer van Management Kinderopvang gaan we in gesprek met het Kenniscentrum Sport over het belang van bewegen door kinderen. Daarnaast is er aandacht voor de luchtkwaliteit op crèches. Vaak is er een te hoog CO2-gehalte bij de babybedjes. Hoe zorg je voor een gezond binnenklimaat? En we nemen een kijkje achter de schermen bij twee bijzondere IKC’s: het Talent in Lent in Nijmegen en Mondomijn in Helmond.

  Inpluggen op Noorse kwaliteit

  Norlandia kinderopvang, ooit van gehoord? Nu de van oorsprong Noorse organisatie in steeds meer regio's van Nederland actief is, knikken steeds meer mensen van ja. Maar wie is eigenlijk Norlandia? Een durf- investeerder? Een sociale organisatie? Wat gaat de kinderopvangbranche van ze merken? We vroegen het aan directeur Nederland Heleen Fischmann en locatiemanager Daniëlle de Wit.

  Column – Heldere communicatie

  Terug van vakantie las ik de kranten achterstevoren: de nieuwste eerst. Er had een interview in de Volkskrant gestaan met Alien Alberts van Berend Botje (29 juli). Over waar zij al eerder veelvuldig de media mee haalde: het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen.

  ‘Doortrekken naar 12 tot 18 jaar’

  Floreren kinderen beter in een IKC voor 0 tot 13 jaar? In deze laatste aflevering van het drieluik 'IKC, top of flop?' een blik achter de schermen bij Het Talent in Lent (gemeente Nijmegen) en Mondomijn in Helmond. Beide organisaties zijn al vele jaren actief, maar zien zichzelf nog steeds 'in ontwikkeling'. De aanpak verschilt, maar er zijn ook treffende overeenkomsten. Allebei concluderen ze dat een maatwerkbenadering van elk individueel kind werkt én ze willen liefst de leerlijn doortrekken tot 18 jaar.

  Meer helderheid over toezicht

  Met name de Wet IKK zorgt voor een hoop problemen en onenigheid bij het toezicht op de kinderopvang. Het Ministerie van SZW en GGD GHOR hebben inmiddels meer duidelijkheid gegeven over het toezicht rondom de 3-uursregeling, het vastegezichtencriterium en het clusteren in de bso.

  Reacties op de position paper

  In het vorige nummer van Management Kinderopvang is een position paper van vijf kinderopvangorganisaties opgenomen die in het geweer zijn gekomen tegen de misstanden bij de inspectie en handhaving. Inmiddels hebben branchepartijen gereageerd. Hieronder hun reacties.

  Breng beweging in de dag!

  Via de kinderopvang kan een grote groep kinderen bereikt worden op het gebied van bewegen en motorische en cognitieve ontwikkeling. En dat is een kans! Want hoewel het vanzelfsprekend lijkt voor jonge kinderen om al rollend, kruipend en rennend de wereld te ontdekken, is het dat in de praktijk niet. Maar wanneer iedereen in de omgeving van een kind bewegen stimuleert, nemen kinderen dit gedrag vaker over. Breng daarom meer beweging in de dag! Rebecca Beck, specialist bij Kenniscentrum Sport, sprak verschillende professionals uit de kinderopvang over hoe zij dat doen.

  Column – Grip op personeelskosten

  Uurtarieven en loonkosten: actuele discussiepunten waar de gemoederen regelmatig over verhit raken in de kinderopvang. Het goede nieuws: op personeelskosten kunt u flink invloed uitoefenen. Het slechte nieuws: veel ondernemers zijn daar niet zo goed in. Waar gaat het mis?

  Kwaliteit vraagt om pedagogisch leiderschap

  Van kinderopvangorganisaties wordt steeds meer verwacht dat ze bijdragen aan de totale ontwikkeling van jonge kinderen. Leidinggevenden spelen een cruciale rol om de organisatie zo in te richten dat kinderen en pm'ers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Associate lector Loes van Wessum beschrijft op welke wijze leidinggevenden dat kunnen doen.

  Column – Ik zie, ik zie … wat jij ook ziet!

  De alom bekende discussie tussen een houder kinderopvang en de toezichthouder van de GGD. Het blijft vaak een lastige discussie, met verschil van inzichten tussen houder en toezichthouder.

  Kennis uit het babylab

  Baby's kunnen zelf geen vragen beantwoorden over wat ze wel of niet weten of kunnen, of hoe ze op iets zouden reageren. Onderzoek in het babylab is een manier om antwoorden op verschillende onderzoeksvragen te vinden. In het boek Babykunde is heel veel kennis te lezen die in het babylab verzameld is.

  Column – Steek de koppen bij elkaar

  Al eerder schreef ik in deze column over de voor en nadelen van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Hoe zou een waardevolle samenwerking eruit kunnen zien?

  ‘Luchtkwaliteit kinderopvang onder de maat’

  De luchtkwaliteit in de kinderopvang is vaak ver onder de maat. Vooral rond babybedjes is de concentratie van koolstofdioxide veel te hoog, blijkt uit recent onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit kan leiden tot een verminderde ontwikkeling van de longen.

  ‘Ons geheim: de betrokkenheid van iedereen’

  Kinderdagverzorging De Kasteeltuin in de Rotterdamse wijk Spangen viert dit jaar haar vijfde verjaardag. Het kindercentrum heeft een enorme tuin, is gevestigd in een fraaie, authentieke kleuterschool en heeft een lange geschiedenis als kleinschalige kinderopvang. Het verschil wordt echter vooral gemaakt door de mensen, vindt manager Marlies de Jong (56). 'We zijn bijzonder door de betrokkenheid van betaalde en vrijwillige medewerkers.'

  Vijf vrije vragen aan: Jorien Desjardijn

  Jorien Desjardijn (42) is directeur van Stichting Kinderopvang Noah, een voorschool met een islamitische identiteit. Nadat de Stichting Welzijn Schiedam stopte, werden de voorschoolgroepen (2,5 tot 4 jaar) twee jaar geleden ondergebracht in de Stichting Noah Kinderopvang. De acht groepen zijn gevestigd bij de islamitische scholen Ababil en El Furkan in Schiedam.

  Hoger uurtarief voor de babygroep

  De nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr) voor baby's levert een hoop gepuzzel op in de kinderopvang. Eén oplossing bestaat niet. In deze serie vertellen houders en medewerkers in de kinderopvang hoe zij invulling geven aan de nieuwe bkr én welke argumenten daaraan ten grondslag liggen. In het derde en laatste deel: een extra beroepskracht en een hoger uurtarief.

  Kinderopvang … goed voor de bloedvaten?

  De onderzoekers Bambra, Morris en Beckfield hebben de effecten van sociaal beleid op de gezondheid van de Europese bevolking onderzocht. In hun studie Who benefits from social investment? onderzochten zij of er een relatie is tussen het sociaal beleid van een land en het aantal mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziektes. Ook de relatie tussen uitgaven voor de kinderopvang en hart- en vaatziektes werd bestudeerd.

  Waardering voor je team

  Er is een groeiend tekort aan pedagogisch professionals in de kinderopvang. Het is enorm belangrijk om mensen te behouden voor je organisatie. Waardering voor je team is daarbij essentieel. 'Mensen willen gezien en gehoord worden', zegt waarnemend PPINK-voorzitter Rick Ploemen.

  Column – De Stint-black box

  De nieuwe Stint mag de weg binnenkort weer op. Hoewel dat 'binnenkort' nog wel een tijdje zal duren, want het gaat om politiek. De Stint moet veilig zijn, daar is iedereen het over eens: fabrikant, kinderopvang en minister.