Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Plannen kabinet voor kinderopvang zijn weinig ambitieus’

Uit de Miljoenennota en de begrotingen SZW en OCW blijkt dat het kabinet niet van plan is om nieuwe investeringen te doen in de kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang reageren teleurgesteld. Zij hadden gehoopt dat het kabinet het belang zou erkennen van investeren in de jongste generatie.
Fotolia

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) reageert teleurgesteld op de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen. ‘We hoopten ambitie terug te lezen ten aanzien van het aanpakken van het personeelstekort, het versterken van de expertise en het imago van de kinderopvang en het bevorderen van integrale kindvoorzieningen,’ schrijft de BMK. De BMK constateert echter dat het kabinet weinig ambitieus is ten aanzien van de kinderopvang. ‘Kern is nog altijd het bieden van financiële ondersteuning aan werkende ouders voor kinderopvang en het bevorderen van de kwaliteit van kinderopvang.’ En dit terwijl de BMK graag zou zien dat de regering erkent ‘dat kinderopvang meer is en nog meer moet zijn dan een arbeidsmarktinstrument, namelijk een op ontwikkeling gerichte voorzieningen voor kinderen, waarvoor investeren loont.’

Gemiste kans

Ook is bij de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) ziet men het ontbreken van nieuwe investeringen in de kinderopvang als een gemiste kans. Juist nu het geld beschikbaar is, zou de regering moeten investeren in de ontwikkeling van onze jongste generatie en het ontzorgen van hun ouders, vindt de organisatie. De BK stelt vast dat de regering zegt dat zij personeelstekorten in onderwijs en zorg wil terugdringen en de deeltijdcultuur wil aanpakken, maar hiervoor niet lijkt te willen investeren in de kinderopvang.

Toename gebruik kinderopvang

Wat melden de Miljoenennota, de Begroting SZW en Begroting OCW nu wel over de kinderopvang? Het kabinet verwacht dat het gebruik van kinderopvang (en daarmee ook de uitgaven) in 2020 zullen toenemen doordat ouders geleidelijk op een beleidswijziging reageren. In latere jaren nemen de uitgaven vervolgens nog licht toe, met name als gevolg van een stijging van het gebruik van dagopvang. Deze stijging hangt samen met de verwachte toename van het aantal 0- tot 4-jarigen (CBS-bevolkingsprognose).

Het kabinet verwacht verder dat het aantal kinderen in de opvang vooral in 2019 sterk zal toenemen als gevolg van de intensivering in de kinderopvangtoeslag en de gunstige conjuncturele ontwikkeling. De stijging is het grootst op de buitenschoolse opvang. De intensivering zal doorwerken op het gebruik in 2020. Het aantal uren per kind zal stijgen in 2019 en 2020 bij de dagopvang en stabiel blijven bij de buitenschoolse opvang.

Kinderopvangtoeslag

De verbeteringen binnen het stelsel van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst die in 2018 zijn ingevoerd om grote geldschulden bij burgers te voorkomen moeten in 2020 gerealiseerd worden. Bij de definitieve toekenning van de kinderopvangtoeslag over 2020 zal dit tot zichtbaar resultaat moeten leiden.

Het kabinet is voornemens om het recht op kinderopvangtoeslag uit te breiden voor huishoudens waarin de ene partner werkt en de andere partner een permanente Wlz-indicatie heeft. De reden hiervoor is dat deze partner niet kan werken en vaak – vanwege de eigen zorgbehoefte – ook niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. De verwachting is dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel waarin dit geregeld wordt, in het voorjaar van 2020 toegestuurd krijgt. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2021.

Caraïbisch gebied

Ook is er aandacht voor de verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van kinderopvang in Caribisch Nederland. Ingezet wordt op het programma BES(t) 4 kids dat zich richt op een integrale aanpak voor de verbetering van de kwaliteit en (financiële) toegankelijkheid van kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen op Caribisch Nederland. De uitgangspunten voor kwaliteit, toezicht en financiering worden vastgelegd in wetgeving en er worden structureel middelen gereserveerd.

Dalende vaccinatiegraad

In de begroting SZW wordt ten slotte kort ingegaan op de vaccinatie-problematiek in de kinderopvang. Het kabinet heeft een onafhankelijke commissie gevraagd onderzoek te doen naar oplossingsrichtingen die tegemoetkomen aan de zorgen van ouders over de veiligheid van hun kinderen op de kinderopvang gezien de gedaalde vaccinatiegraad. In het najaar van 2019 volgt de kabinetsreactie op het advies van de Commissie kinderopvang en vaccinatie.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.