Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Inzet hbo’er in voorschool wordt onderzocht in innovatiecentra VVE

In schooljaar 2017-2018 starten innovatiecentra VVE om innovatieve maatregelen op gebied van VVE te implementeren en te onderzoeken. Daar zullen maatregelen onderzocht worden op efficiëntie en effectiviteit. Dit meldt staatssecretaris Dekker (OCW) onder meer in een schriftelijke reactie op Kamervragen.
Sander-Dekker-ANP.jpg
In schooljaar 2017-2018 starten innovatiecentra VVE om innovatieve maatregelen op gebied van VVE te implementeren en te onderzoeken. Dit meldt staatssecretaris Dekker. - Foto: ANP

Tweede Kamerleden hebben hun zorgen geuit en vragen gesteld over het achterstandenbeleid. Staatssecretaris Dekker heeft hier inmiddels schriftelijk antwoord op gegeven. Zo vroegen SP-leden vragen of Dekker het ook onwenselijk vindt dat het voor kinderen met een onderwijsachterstand uitmaakt in welke gemeente ze wonen en daarmee of ze al dan niet naar de voorschool mogen. Dekker antwoordt dat iedere peuter met een risico op taalachterstand door de gemeente voorschoolse educatie aangeboden moet krijgen, ongeacht waar hij of zij woont. ‘Dit is een wettelijke taak van de gemeente. Sommige grote gemeenten kiezen ervoor om aan alle peuters voorschoolse educatie te bieden. Tegelijkertijd heeft een deel van de kleine gemeenten moeite om aan deze wettelijke taak te voldoen. Vandaar ook mijn eerdere voorstellen om middelen eerlijker te verdelen, zodat de kleine gemeenten beter in staat worden gesteld om voldoende voorschoolse educatie van goede kwaliteit aan te bieden.’ Hiervoor bleek echter geen draagvlak in de Tweede Kamer en bij de VNG. Bij de beoogde nieuwe bekostigingssystematiek blijft een eerlijke verdeling van middelen het uitgangspunt, schrijft Dekker.

Effectiviteit

SP-leden hebben ook gevraagd naar de (kosten)effectiviteit van de verschillende regelingen voor het onderwijsachterstandenbeleid. De staatssecretaris vindt het belangrijk om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de verschillende regelingen maar geeft ook aan dat het in  onderzoek lastig is om harde causale verbanden te trekken en daarmee het effect daadwerkelijk te meten. Verder onderzoek is nodig, zegt hij. ‘Er lopen reeds enkele relevante onderzoeksprogramma’s. In schooljaar 2017-2018 starten de innovatiecentra VVE. Dit zijn proeftuinen, waarin voorschoolse instellingen samen met de gemeente – en soms ook met basisscholen – en een onderzoeksteam een innovatieve VVE-maatregel  implementeren en onderzoeken. In elk van de innovatiecentra zal de gekozen maatregel getest worden op efficiëntie en effectiviteit. Via het cohortonderzoek Pre-COOL wordt de ontwikkeling van (doelgroep)kinderen gevolgd vanaf de start van de voorschoolse educatie tot het eind van de basisschool. En dit najaar komt er een rapport uit over de vroegschoolse periode (4-6 jaar).’

Problemen bij herverdeling

Dekker verwacht dat de herverdeling van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. voor sommige scholen en gemeenten ‘een aanzienlijke verandering kunnen betekenen’.  Een overgangsregeling moet er volgens hem voor zorgen dat deze scholen en gemeenten geleidelijk overgaan naar de nieuwe financiële situatie en hier hun bedrijfsvoering op aan kunnen passen. ‘Dit wordt de komende periode uitgewerkt. Overigens merk ik op dat herverdeling ook beoogd is, om te zorgen dat de beschikbare middelen beter terechtkomen waar ze nodig zijn.’

Nieuwe systematiek

De leden van de VVD-fractie hebben gevraagd naar de argumenten van de VNG om in 2018 niet al kleinere stappen te zetten richting een nieuwe bekostigingssystematiek. Dekker antwoordt hierop: ‘Ik heb de VNG om steun gevraagd voor mogelijke alternatieven om in 2018 al een eerste stap naar een nieuwe systematiek te kunnen zetten. De VNG concludeerde dat zij geen standpunt kon innemen, omdat het huidige budget naar hun mening te laag is om achterstanden effectief te bestrijden. Zij maken zich zorgen over de herverdeeleffecten van een nieuwe regeling. Ik heb de PO-Raad en de VNG om advies gevraagd om mee te denken over de bekostigingssystematieken vanaf 2019 en heb hen gevraagd om daarover uiterlijk 15 september van dit jaar te adviseren.’

Kwaliteit beroepskrachten

De leden van de CDA-fractie en de SP-fractie vragen welke acties de staatssecretaris heeft ingezet om het kwalificatieniveau van personeel in de VVE te verbeteren. Dekker schrijft dat hij het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ recentelijk heeft aangepast. Daarin staan nadere eisen aan de beroepskrachten VVE. Verder heeft hij de brancheorganisaties de opdracht gegeven dit jaar een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheid van de ontwikkeling van inhoudelijke eindtermen en uitwerking daarvan in branchecertificaten en nascholingstoetsen. Mocht dit niet mogelijk zijn en de aangescherpte eisen van de scholing niet leiden tot een hogere educatieve kwaliteit, zal hij bij ministeriële regeling mogelijk nadere eisen aan de scholing te stellen.

Inzet van hbo’ers

Sander Dekker heeft daarnaast laten onderzoeken of en hoe de inzet van hbo-geschoolde beroepskrachten in de VVE kan worden gestimuleerd en of de inzet van hbo-geschoolde beroepskrachten op termijn als eis kan worden opgenomen in het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’. Hij schrijft dat het kiezen voor het wettelijk regelen van de inzet van hbo-geschoolde beroepskrachten in de VVE wel samenhangt met de nieuwe bekostigingssystematiek. Ook zal bij de innovatiecentra VVE specifiek gekeken worden naar de professionalisering van de beroepskrachten.

Lees hier de volledige brief van Sander Dekker aan de Tweede Kamer >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.