Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Een CO2-meter in ieder schoollokaal

Corona-besmettingen op scholen en kindcentra worden in verband gebracht met aerosolen en een slecht binnenklimaat. Om te zorgen voor een betere ventilatie in klassen hebben het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG hierover afspraken gemaakt. In de kinderopvang is dat al veel langer en beter geregeld.

Er komt geld beschikbaar om in iedere klas een CO2-meter te hangen en er komt een hulpteam van experts die scholen gaat helpen de ventilatie op orde te brengen. Voor scholen waar de SUViS-regeling geen uitkomst biedt wordt de mogelijkheid van maatwerk uitgewerkt. Ook maakt het ministerie vervolgafspraken met de sectorraden en de VNG over een integrale verbeteraanpak van schoolgebouwen.

Lange termijn

De PO-Raad laat weten blij te zijn met de ondersteuning die scholen krijgen bij het op orde brengen van de ventilatie. Freddy Weima, voorzitter PO-Raad, zegt op hun site: ‘Goede luchtkwaliteit is essentieel voor leraren om goed en veilig les te kunnen geven en voor leerlingen om goed en veilig te kunnen leren. De afspraken die zijn gemaakt moeten op korte termijn de situatie verbeteren. Op lange termijn is er meer nodig. We blijven benadrukken dat er voor veel schoolgebouwen een integrale aanpak nodig is. Goede, gezonde en duurzame gebouwen die aansluiten bij de huidige eisen voor goed onderwijs vragen om duurzame investeringen, niet om enkelvoudige oplossingen waarmee je uiteindelijk duurder uit bent.’

Een CO2-meter in ieder lokaal

Elk klaslokaal moet een CO2-meter krijgen, het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. Scholen krijgen via kenniscentrum Ruimte-OK informatie over de eisen waar een CO2 meter aan moet voldoen, hoe je de meter goed gebruikt en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft. Meer informatie is te krijgen via 0800-0224402 en ventilatiehulp.nl. Via dit nummer kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen.

Maatwerk

Met gemeenten is afgesproken dat zij samen met schoolbesturen de ventilatie op scholen in kaart brengen. Op basis hiervan stellen ze gezamenlijk prioriteiten voor de aanpak. De bestaande SUViS-subsidieregeling, waarvan scholen gebruik konden maken om hun ventilatie te verbeteren, is verlengd tot 30 april. Gemeenten en besturen ervaren echter drempels in het gebruik van deze regeling. Waar de regeling geen uitkomst biedt, zal OCW voor de meest urgente gevallen geld beschikbaar stellen voor een maatwerkoplossing. Ruimte-OK verzamelt casuïstiek over de meest urgent problematiek waar de SUViS-regeling geen oplossing biedt.

Kinderopvang

In de social media wordt vanuit de kinderopvang met enige verbazing gereageerd op deze ontwikkeling. In deze sector gelden al veel langer verplichtingen op gebied van een goed binnenklimaat en zijn de eisen hiervoor vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Ook heeft het RIVM een richtlijn opgesteld voor een binnen- en buitenmilieu. Het gebruik van CO2-meters maakt hier al lang deel van uit.

BOinK

Oudervereniging BOinK maakt zich al jaren sterk voor een goede ventilatie en een gezond binnenklimaat in de kinderopvang en heeft alle informatie hierover gebundeld. Samen met VeiligheidNL is een veilig- en friskaart ontwikkeld en samen met Ruimte OK en het Waarborgfonds Kinderopvang is onlangs de app ‘Schone lucht kinderopvang en school’ gelanceerd.

BMK

Ook de BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) verbaast zich al langer over de verschillen tussen scholen en kinderopvanglocaties in normen op gebied van binnenklimaat. Op hun site valt te lezen: ‘Op dit moment verschillen de (ge)bouwvoorschriften voor kinderopvang van de (ge)bouwvoorschriften voor het onderwijs ondanks het feit dat de kinderen die in de ruimtes verblijven niet verschillen. Het verschil in voorschriften maakt het samenvoegen/ bij elkaar brengen van opvang en onderwijs onnodig complex en staat integrale en duurzame samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in de weg. Daarom juicht de BMK het uniformiseren van regelgeving op dit vlak toe. Ook is de BMK er voorstander van dat gemeentes middelen voor de bouw van IKC’s beschikbaar stellen waarbij financiële lasten die te maken hebben met de extra investering ten behoeve van de opvang door de opvang gedragen worden. Regels voor het binnenmilieu gelden voor alle vormen van kinderopvang, ongeacht de locatie. Deze regels dragen bij aan de gezondheid van kinderen én medewerkers.’

 

Marike Vroom werkt al 27 jaar voor de kinderopvangbladen. Begonnen als redacteur voor het blad Kinderopvang, daarna jarenlang als hoofdredacteur van dat blad en ook van Management Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl én Zosja.nl. Sinds 2023 heeft Sophie van Hogendorp het hoofdredacteurschap overgenomen. Marike blijft betrokken als eindredacteur van Management Kinderopvang. De sector heeft voor eeuwig haar hart gewonnen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.