Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Dit zijn de onderwerpen voor de cao-onderhandelingen

Op 8 februari starten de onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang. In de zogeheten inzetbrieven staan de onderwerpen waarover de cao-partijen BK, BMK, FNV en CNV afspraken willen maken. BK en BMK stippen onder meer aan dat de financiële resultaten onder druk staan vanwege corona en stijgende personeelskosten.
cao geldzaken arbeidsvoorwaarden
© DDRockstar / stock.adobe.com

BMK en BK hebben een gezamenlijke inzetbrief opgesteld aan de hand van de input van de leden. Beide brancheorganisaties willen graag dat de leden aantrekkelijke werkgevers blijven voor de medewerkers. Ook in deze onzekere tijd.

Salaris en ontwikkelmogelijkheden zijn voor BK en BMK belangrijk voor goed werkgeverschap. Daarnaast willen ze graag goede kwaliteit kinderopvang voor alle kinderen in Nederland. Aandacht voor professionaliteit, inzetbaarheid en kwaliteit zijn belangrijk. ‘Wij vinden dat zowel de werkgever als de medewerker hierin een verantwoordelijkheid hebben, aldus BK en BMK.

In de inzetbrief melden de brancheorganisaties verder dat de financiële resultaten onder druk staan vanwege corona maar ook vanwege stijgende personeelskosten. Hier staat tegenover dat de FNV een structurele loonverhoging van 5 procent voorstelt en het CNV een verhoging van 3 procent.

BK en BMK willen de volgende onderwerpen aan de orde stellen:

Loonstijging

Er is beperkte ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. De ruimte die er is willen BK en BMK vooral besteden aan het maken van afspraken over een passende loonstijging voor de komende cao-periode.

Pensioen

De bestaande afspraak in de cao over verdeling van de pensioenpremiestijging moet worden aangepast vanwege nieuwe afspraken met het pensioenfonds. De brancheorganisaties stellen voor de volledige premie voor het ouderdomspensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen gelijkelijk te verdelen tussen werkgever en werknemer.

Levenfasebudget

In het vorige cao-akkoord zijn hier goede afspraken over gemaakt, maar er zijn knelpunten in de uitvoering, zoals de maximale omvang van het budget en opname of uitbetaling bij einde dienstverband. Ook willen BK en BMK graag toevoegen dat het levensfasebudget kan worden ingezet voor studieverlof.

Bevorderen diversiteit

WiIn de huidige cao is hier maar beperkt aandacht voor. BK en BMK willen de cao beter laten aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen zodat de cao een inclusief en divers personeelsbeleid ondersteunt en stimuleert.

Stagevergoeding

Het voorstel is om de stagevergoeding anders vorm te geven zodat meer maatwerk mogelijk is.

Loopbaanontwikkeling

In de vorige cao zijn afspraken gemaakt over hoe werkgever en werknemer om kunnen gaan met investeringen ten behoeve van niet verplichte scholing en de gedeelde verantwoordelijkheid. BK en BMK willen dit ook in de nieuwe cao-tekst opnemen.

Passende inzet

De brancherorganisaties streven naar een cao met een looptijd van 18 maanden. ‘We zullen deze cao-onderhandelingen ingaan met een passende inzet,’ aldus BK en BMK. ‘Daarnaast vinden we het belangrijk dat de gemaakte afspraken uit het vorige cao-akkoord verder uitgewerkt worden.’

Lees hier de gezamenlijke inzetbrief van de BMK en BK.

De inzetbrieven van de vakbonden lees je hier:

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.