Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

De opvang in 2019: betere bezetting, slechtere resultaten

Op bijna alle gebieden is de financiële situatie van de opvangorganisaties in 2019 verslechterd. Dit terwijl er qua bezetting nog sprake was van een positieve ontwikkeling. Dat blijkt uit het jaarlijkse sectorrapport van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang.
financiën, financiële resultaten
© JustLife / stock.adobe.com

Wat opvalt in het sectorrapport is dat nagenoeg alle kengetallen verslechterd zijn.

Personele kosten

In de eerste plaats namen de personele kosten toe met 1,5%. Deze zijn in 2019 deels gefinancierd uit het rendement. Dat past bij het beeld dat veel organisaties de uurprijs nog niet volledig aangepast hadden aan de hogere personele lasten. Uit de praktijk blijkt dat nog veel organisaties de uurprijs baseren op de fiscale maximum uurprijzen en gegevens over indexatie, maar niet op basis van de eigen bedrijfsvoering.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een organisatie kan voldoen aan de langetermijn verplichtingen. Deze waarde geeft dus het weerstandsvermogen aan van de organisatie. Wat dit betreft was er in 2019 sprake van een verslechtering. De solvabiliteit was aan het einde van het jaar 5,8% lager dan in 2018. Daarmee is de gemiddelde solvabiliteit weer onder de 20% beland, wat als een lage waarde wordt beschouwd. En ook bij de organisaties met een solvabiliteit van meer dan 20% is sprake van een achteruitgang.

De grootste daling van de solvabiliteit was te zien bij eenmanszaken en vennootschap onder firma’s (vof). Ook bij de bv’s is dit verslechterd. Het aantal organisaties met een negatieve solvabiliteit is echter zeer beperkt toegenomen. Er is dus nog steeds een grote groep met een positieve solvabiliteit.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het verband weer tussen het financiële resultaat van de organisatie en de omzet. Dit laat zien in hoeverre een organisatie in staat is om de kosten aan te passen aan de omzet. De gemiddelde rentabiliteit in 2019 was 2,9%. Dit is een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van 2018 (3,4%).

Van een afnemende rentabiliteit is eveneens sprake bij eenmanszaken en vof’s maar ook bij stichtingen. Bij ruim 20% van de deelnemers is sprake van een negatief rendement. net als bij de solvabiliteit is er ook bij de beter presterende organisaties sprake van een achteruitgang. Mogelijk is dit te verklaren doordat de groep met een solvabiliteit boven de 20% en rentabiliteit boven de 10% er voor gekozen heeft om in te teren op het rendement door niet volledig mee te gaan met de benodigde verhoging van de uurprijs.

Positieve cijfers

Er zijn voor 2019 ook positieve cijfers te melden. Zo zijn de huisvestingskosten met 0,9 procentpunt gedaald. Dit is deels te verklaren doordat er de afgelopen jaren is afgelost op de panden in eigendom vanuit de liquiditeiten, maar deels ook omdat het aandeel van de personele lasten toeneemt.

Kwetsbare sector

De sector kinderopvang is een vraaggestuurde sector met een maatschappelijke opdracht, aldus het Waarborgfonds tot slot. ‘De pedagogische kwaliteit is goed, zo blijkt uit de onderzoeken. Daar mag men trots op zijn. Het ondernemerschap is zeker in de periode vanaf de invoering van de Wet kinderopvang sterk verbeterd, maar vraagt nog aandacht. Voor een aanzienlijke groep zijn er nog de nodige stappen te zetten om de bedrijfsvoering te professionaliseren.’

De cijfers van het sectorrapport moet je binnen deze context lezen, aldus de samenstellers. ‘De kengetallen laten een kwetsbaarheid zien, maar zijn passend bij een sector met een maatschappelijk en ondernemend profiel.’

Aan het rapport werkten 188 kinderopvangorganisaties mee met in totaal 98.301 kindplaatsen dagopvang en 128.405 kindplaatsen buitenschoolse opvang. Daarmee vertegenwoordigen ze een groot deel van de capaciteit in de kinderopvang.

 

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.