Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

De 13 adviezen van de Taskforce op een rij

De Taskforce Onderwijs-Kinderopvang vatte haar advies aan de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs samen in 13 adviezen. Wij zetten alle adviezen nog eens op een rij:
13-adviezen.jpg
Wist je dat professionals de grote cultuurverschillen tussen kinderopvang en onderwijs als belangrijkste knelpunt ervaren voor samenwerking? - Foto: Fotolia
 1. Ontwerp een doorlopend pedagogisch curriculum
  Terwijl Bureau Kwaliteit Kinderopvang bezig is met een pedagogisch curriculum voor het jonge kind, werkt ook de onderwijssector aan een herziening van het curriculum voor het primair en het voortgezet onderwijs. Het advies van de Taskforce is om deze twee curricula te combineren zodat er één curriculum ontstaat voor kinderen van nul tot twaalf jaar.
 2. Bevorder pedagogisch partnerschap van ouders
  Leg in het schoolplan en het pedagogisch beleidsplan vast hoe het partnerschap met ouders vorm krijgt en hoe de gebundelde communicatie tussen de betrokken professionals en de ouders wordt georganiseerd.
 3. Creëer tijd voor afstemming en ontwikkeling
  Wist je dat professionals de grote cultuurverschillen tussen kinderopvang en onderwijs als belangrijkste knelpunt ervaren voor samenwerking? Begin samenwerking daarom altijd door gezamenlijk een visie te formuleren.
 4. Stimuleer het werken in interprofessionele teams
  Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang levert voor kinderen meerwaarde op als medewerkers uit verschillende sectoren inhoudelijk samenwerken. Dit kan vorm krijgen door te werken met interprofessionele teams. De Taskforce ziet ook graag een aanpassing van de beroepen-en opleidingenstructuur.
 5. Ontwikkel een digitaal educatief dossier
  Als kinderopvanginstellingen en scholen gemakkelijker gegevens over een bepaald kind kunnen inzien en uitwisselen in de vorm van een digitaal educatief dossier, kan dat meerwaarde opleveren voor zowel kind als ouders. Aan de Rijksoverheid is daarom het advies om samen met de veldpartijen een model te ontwikkelen waarin is uitgewerkt welke informatie er noodzakelijkerwijs gedeeld moet worden. Ook moet de overheid zorgdragen voor een digitale infrastructuur.
 6. Zorg voor een brede verspreiding van beschikbare kennis
  Aan de brancheorganisaties heeft de Taskforce het advies om gezamenlijk een ondersteuningsstructuur op te zetten waarmee kennis en informatie laagdrempelig beschikbaar wordt gesteld. Ook ziet de Taskforce graag dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs en jeugdhulp.
 7. Neem als gemeente initiatief en regie
  Het adres aan gemeenten is helder: neem het initiatief en pak de regie. De VNG wordt gevraagd om gemeenten hierin te ondersteunen en de rijksoverheid moet gemeenten de mogelijkheid geven om budgetten te ontschotten en/of te bundelen.
 8. Veranker duurzame en structurele samenwerking
  Streef naar ten minste structurele samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit een gezamenlijke visie, gericht op de ontwikkeling van het kind. Zorg daarbij voor een goede verankering van de samenwerking, zodat deze duurzaam geborgd wordt en niet afhankelijk is van individuen.
 9. Oefen gezamenlijk toezicht uit bij model 4-instellingen
  Aan het adres van de toezichthouders zegt de Taskforce: Ga over tot gezamenlijke inspectie van instellingen die samenwerken.
 10. Zoek naar nieuwe btw-oplossingen
  Een van de taaiste knelpunten bij de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is het betalen van btw. Doordat beide sectoren van deze belasting zijn vrijgesteld, komen zij beide niet in aanmerking voor teruggaaf van btw bij het inhuren van personeel bij elkaar. Het advies aan brancheorganisaties luidt: Zorg dat kennis van bestaande oplossingen en praktijkvoorbeelden eenvoudig toegankelijk zijn. De rijksoverheid zou een interdepartementale werkgroep in moeten stellen met de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs.
 11. Ontwikkel alternatieve benaderingen voor gezamenlijke huisvesting
  Advies aan gemeenten, VNG en rijksoverheid: Vorm een gezamenlijke werkgroep en ontwikkel van daaruit alternatieve manieren om gezamenlijke huisvesting voor onderwijs en kinderopvang te organiseren. Pas die waar mogelijk direct toe in de ‘proeftuinen integrale kindcentra’.
 12. Maak ontwikkel- en leercentrum mogelijk in wetgeving
  Als stip op de horizon ziet de Taskforce een ontwikkel- en leercentrum voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar, waarbij geen onderscheid meer bestaat tussen onderwijs en kinderopvang. Werk daarom vanuit een gezamenlijke visie uit welke juridische kaders hiervoor gaan gelden.
 13. Voer een basistoegangsrecht in
  Voer een publiek gefinancierd basistoegangsrecht in voor kinderen van twee tot vier jaar, voor zestien uur per week en voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar voor tien uur per week. Onderzoek het mogelijk ongewenste effect van het invoeren van het basistoegangsrecht voor kinderen vanaf twee jaar op het gebruik van de kinderopvang door ouders van nul- en éénjarigen. Indien uit het onderzoek blijkt dat het gebruik door ouders van kinderopvang van nul- en éénjarigen daadwerkelijk substantieel terugloopt, adviseren wij het basistoegangsrecht uit te breiden met de leeftijdscategorie nul tot twee jaar.

Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Lees meer over het advies van de Taskforce Onderwijs-Kinderopvang

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.