Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Coalitie stuurt op optimale ontwikkelkansen voor kinderen

Om alle kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden, hebben 21 landelijke partijen in de kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en ouders de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd gevormd. Samen willen ze de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en -zorg verbeteren.
iStock

De coalitie stelde in het najaar van 2018 een gezamenlijke visie op: samenwerken voor de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind. René Peeters, kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd, heeft de coalitie geadviseerd over hoe deze visie kan worden verwezenlijkt. In zijn rapport ‘Mét andere ogen’, dat eind 2018 verscheen, geeft Peeters zeven adviezen om de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp te verbeteren en te versnellen.

Implementatieplan

In een implementatieplan van het programma ‘Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd’ beschrijft de coalitie wat zij de komende drie jaar van plan is te ondernemen, om er voor te zorgen dat alle kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen op een passende plek in een inclusieve samenleving.

Basis

De basis daarvoor is de visie met de volgende leidende principes:

  1. Het kind centraal
  2. Samenwerken aan een geïntegreerd aanbod
  3. Inclusief, passend en zo nabij mogelijk
  4. Partnerschap en regievoering
  5. Samen steeds beter worden

Speerpunten

Op basis van het advies Mét andere ogen worden de volgende twee speerpunten uitgewerkt in het implementatieplan:

1. Het eerste speerpunt is interprofessionele samenwerking op scholen. Teams van meerdere professionals die tijdig de goede inschatting maken van wat een kind nodig heeft en die waar nodig laagdrempelige ondersteuning bieden met de juiste expertise, dichtbij het kind en gezin. Dit heeft een preventieve werking op latere zwaardere zorg.

2. Het tweede speerpunt is het maken van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. Dit betekent: met de betrokken partijen komen tot een gezamenlijk gedragen visie over de jeugd, vertaald naar heldere afspraken en resultaten.

Ontwikkelingskansen

Het programma van de coalitie moet een bijdrage leveren aan het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren doordat onderwijs en jeugdhulp beter samenwerken rondom de kinderen. Dit kan worden bereikt door in te zetten op de ontwikkeling van de volgende voorwaarden:

  • Betere samenwerking lokaal/regionaal tussen onderwijs/kinderopvang, gemeenten, (jeugd)zorg
  • Meer regio’s waar men een gezamenlijke brede visie op jeugd realiseert, inclusief monitoring van resultaatsafspraken
  • Vertrekken vanuit perspectief van ouders en kinderen
  • Interprofessionele teams op of rond scholen
  • Goed geëquipeerde lerende netwerken op verschillende niveaus • Flexibiliteit van budgetten en beleid (poreuze randen) Inspiratieregio’s

Inspiratieregio’s

Naast landelijke activiteiten gaat de coalitie vooral de ontwikkelingen in zogenoemde inspiratieregio’s ondersteunen, waar de adviezen uit het rapport ‘Mét andere ogen’ in de praktijk worden gebracht. Deze regio’s worden intensief gevolgd in hun vorderingen en gevoed door kennis en ervaringen van experts en partners. Uiteindelijk hoopt de coalitie het plan te implementeren bij 40 regio’s. Eind juni wordt bekend hoe inspiratieregio’s mee kunnen doen.

Programmateam

René Peeters (bestuurlijk aanjager) en Marijke Andeweg (programmamanager) vormen samen met hun ondersteuning het programmateam. De activiteiten van de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Coalitieleden

De coalitie bestaat uit: VNG, PO-Raad, LECSO, Netwerk LPO, VO-Raad, SWV VO / NODS, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Ouders en Onderwijs, Iederin, Sociaal Werk Nederland, Branche Kinderopvang (BMK en BK), Sectorraad Pro, GGD GHOR, MBO Raad, ActiZ, , Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. De ministeries van OCW en VWS zijn nauw betrokken, net als kennispartners NJi en NCJ. De AOb, CNV onderwijs, FNV en AVS zijn agendalid.

Bekijk het implementatieplan van het programma ´Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd’ >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.