Vakblad Management Kinderopvang

Peuterwerk en kinderopvang blijven gescheiden

Over minder dan een jaar gaan de eisen voor harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in. In deze driedelige serie laten we zien welke keuzes gemeenten in samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang maken, en welke lessen hieruit te trekken zijn. Deel 1: Dordrecht en Velsen houden peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gescheiden.

De glazen bol

2017 wordt voor de kinderopvang een spannend jaar. Er komt een nieuw kwaliteitsstelsel, een nieuwe financiering en een nieuwe vorm van toezicht.
IKC

Dilemma’s van het kleuteronderwijs

Iedereen is het erover eens dat kleuteronderwijs moet aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar hoe doe je dat? Daar bestaan verschillende ideeën over. Twee basisschooldirecteuren vertellen over hoe zij het kleuteronderwijs vormgeven.
Financiën en bedrijfsvoering

Klachtenloket; ook voor ondernemers

Het Klachtenloket Kinderopvang is er voor ouders, oudercommissies en houders, voor bemiddeling, mediation en voor vragen en advies. Sinds dit jaar is er één landelijk Klachtenloket Kinderopvang. Hoe werkt dat?
Geschil.jpg

In het gezicht gekrabt

De consument klaagt over de behandeling van haar dochter die, volgens haar door nalatigheid van de ondernemer, door een ander kindje in het gezicht is gekrabd.

Gelukkig onderzoeksjaar

In dit nieuwe jaar blik ik graag nog even terug op 2016. In het afgelopen jaar zijn er naar ruwe schatting ruim driehonderd wetenschappelijke studies naar de kinderopvang verschenen in het gezaghebbende Web of Science. Dit is het aantal publicaties dat je vindt als je in deze database zoekt op ‘childcare’ en ‘2016’.
Felix Rottenberg

Naar een flexibele kennis- en netwerkorganisatie

Hij kwam binnen als voorzitter van Team Toekomst en is ten tijde van het interview alweer ruim een half jaar in functie als voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Na een hectische week met veel publiciteit over het al dan niet verplicht melden van vaccinaties en het omstreden artikel in de Volkskrant, weet Felix Rottenberg als geen ander dat hij in een roerige sector is terechtgekomen. Een gesprek in een Amsterdams café over zijn visie op de kinderopvang en de hernieuwde Brancheorganisatie Kinderopvang.
Zorgenkinderen

‘Zoek de grens op’

Organisaties in de jeugdhulp, het onderwijs en de kinderopvang experimenteren al een tijdje met samenwerkingsvormen. Hoewel dat veel moois oplevert, gaat het niet vanzelf. Enkele tips van bestuurders over hoe de obstakels te overwinnen. ‘Durf buiten de paden te lopen.’

Lingeriebonnen

Toekomstige studenten geneeskunde moeten aan de Erasmus Universiteit tegenwoordig een integriteitstest doen, om te zorgen dat er nooit meer botte, ongeïnteresseerde artsen aan het bed staan. De ‘horktest’ wordt het wel genoemd.
Toezicht kinderopvang

‘Strenger aan de poort’

Donderdag 10.30 uur. Ik heb een telefonische afspraak met een GGD-toezichthouder voor wat achtergrondinformatie bij dit artikel. De telefoon gaat over, maar schakelt direct naar voicemail. In gesprek dus. Vijf minuten later word ik teruggebeld: of het interview ook ’s middags kan. Er is namelijk een voorval dat ‘even haar volledige aandacht vraagt …’