Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Branchepartijen reageren op position paper GGD-inspectie

De brancheorganisaties BK en BMK hebben gereageerd op het artikel en de position paper van vijf kinderopvangorganisaties met hun klachten over de GGD-inspectie. ‘Dat moet anders.’
iStock

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hebben een gezamenlijke reactie ingestuurd. Hieronder hun integrale reactie:

“Branchepartijen BMK en BK (h)erkennen veel van de in de position paper genoemde knelpunten en de gevolgen daarvan voor de praktijk. De verschillende werkwijzen van toezichthouders, GGD regio’s en gemeenten leiden tot verschillende interpretaties van wet- en regelgeving, (vermeende) overtredingen en handhavingen. Het ontbreken aan uniformiteit van de inspectie vinden wij onwenselijke rechtsongelijkheid.”

Helder en objectief

“Wij vinden dat de wet- en regelgeving helder en objectief te inspecteren moet zijn. Ook daar waar ruimte is voor maatwerk, zoals binnen de Wet IKK, moeten de regels goed geoperationaliseerd zijn, zodat objectiviteit in toezicht gewaarborgd is. Wij horen terug van leden dat er nog teveel gewerkt wordt met de bekende ‘vinklijstjes’ in plaats van het beoogde dialooggestuurde toezicht. Juist daar waar er ruimte is voor maatwerk, moet er ruimte zijn voor de houders om hun eigen maatwerk te kunnen toelichten. Alleen zo kan op een goede manier onderzocht worden of er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Nu is de enige mogelijkheid het laten opnemen van de zienswijze van de houder in het rapport. De houder kan bij de GGD geen klacht indienen over het rapport, alleen over het gedrag van de inspecteur. Dat moet anders!”

Geen meldpunt

“Dat “anders” is wat ons betreft niet in de vorm van een meldpunt (“digitale Juridische Databank Kinderopvang”), zoals gewenst door de schrijvers van de position paper. Er zou wat ons betreft een landelijk georganiseerde mogelijkheid voor het aantekenen van bezwaar tegen de inhoud van het inspectierapport en het handhavingsadvies moeten komen. Binnen het systeem van toezicht zélf moet een goede klachtenregeling ingebouwd worden, zowel intern door de betreffende GGD zelf als  extern op landelijk niveau. Alleen op die manier kan de inhoud en kwaliteit van de inspectie meer systematisch geëvalueerd worden. Een systematiek van constante aanpassing en verbetering leidt uiteindelijk tot meer eenduidigheid voor wat betreft de interpretatie van de Wet IKK en de werkwijze van de toezichthouders. Dit is waar wij ons hard voor maken.”

Knelpuntenoverleg

“Tot die tijd zullen BK en BMK vooral op de landelijke thema’s de signalen van houders, die voor een deel voortkomen uit de wet IKK, in het Knelpuntenoverleg Branche Kinderopvang (deelnemers: GGD GHOR, VNG, BMK, BK, BOinK en VWO)  bespreken en adresseren. Waar nodig, trekken we samen op in de coördinatie en aanpak van deze signalen. Voortdurende aandacht vragen voor knelpunten rondom het vaste gezichtencriterium en incidenteel clusteren in de bso is hier een voorbeeld van.”

“Andere zaken die volgens ons te verbeteren zijn in het toezicht op de kinderopvang zijn:

  • Omschrijf helder hoeveel ruimte wordt gegeven aan een houder om het maatwerk van de organisatie toe te lichten. Net zoals inspecteurs veel ruimte hebben om naar eigen inzicht de Wet IKK te interpreteren en overtredingen te constateren (‘maatwerk van de inspecteur’).
  • Zorg voor een structurele vorm van collegiale toetsing, zodat er meer sprake is van intersubjectiviteit en de inspecteur minder autonoom beslist. Zonder dat dit ten koste gaat van het maatwerk van zowel houder als toezichthouder.
  • Laat GGD-inspecteurs verplicht intervisie en scholing volgen. Zij zijn tenslotte professionals die invloedrijke besluiten mogen nemen.
  • Pas het inspectierapport én de samenvatting in In-één-oogopslag aan, wanneer de gemeente besluit om niet tot handhaving over te gaan.

Staatssecretaris Van Ark heeft tijdens het Algemeen Overleg van 20 juni jl. toegezegd met de sector in gesprek te willen gaan over het toezicht. Dit o.a. naar aanleiding van de gemeenschappelijke brief van BMK, BK en BOinK. Wij zullen dan zeker bovenstaande punten ook bij haar aankaarten.”

‘In onze position paper hebben wij ervaringsfeiten vertaald naar knelpunten waarover wij voorstellen doen ter verbetering, met als doel in samenwerking met het toezicht en de handhaving tot oplossingen te komen.’ Lees de brief en position paper van de kinderopvangorganisaties

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.