Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties5

Brancheorganisatie wil jaar uitstel VE-maatregelen

Brancheorganisatie Kinderopvang is positief over een aantal inhoudelijke maatregelen om de voorschoolse educatie (VE) te verbeteren. Maar de BK is kritisch over de uitvoering. Invoering van 16 uur VVE per week heeft grote consequenties voor kinderopvangorganisaties. 1 januari 2020 komt dan ook veel te snel.
AdobeStock

Onlangs werd de internetconsultatie over het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie gestart. Professionals, branchepartijen en andere betrokkenen werd gevraagd om te reageren. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een uitgebreide reactie van drie A4’tjes geschreven. De reactie is ondertekend door directeur Magda Heijtel.

Maatregelen

De nieuwe maatregelen houden in dat kinderen vanaf 2,5 jaar vanaf 2020 minstens 960 uren voorschoolse educatie krijgen. Ook moet op elke VE-groep vanaf 2022 jaarlijks 160 uur een pedagogisch beleidsmedewerker worden ingezet, die zich gaat richten op versterking van het VE-aanbod. Dat er ruimte overblijft in het exacte aanbod, vindt de BK positief.

Planning

Maar de ingangsdatum per 1 januari 2020 is niet haalbaar, aldus de BK. Niet alleen organisaties, ook de overheid moet procedures in werking zetten voor nieuw peuterbeleid. Gemeenten zouden uiterlijk in de zomer van 2019 hun VE-beleid en het financieringskader aan moeten passen. Vervolgens moeten organisaties aan de slag met een aanbod van 16 uur VE per week waar dit nu nog vaak 10 uur per week is. ‘Dit heeft grote consequenties voor personeel, ouders, huisvesting en financiën.’ Daarna volgt nog een procedure met oudercommissies en medezeggenschap van personeel.

Leeftijdsgrens

Dat de grens is gelegd bij kinderen vanaf 2,5 jaar, vindt de BK niet goed onderbouwd. In het huidige beleid is de leeftijd losgelaten waardoor je per gemeente een verschil ziet: soms vanaf 2 jaar, soms vanaf 2,5 jaar. Ook in de aangekondigde wijzigingen staat dat het de houder vrij staat om al vanaf 2 jaar voorschoolse educatie aan te bieden, maar als hiervoor geen gemeentelijk beleid is, wordt het veel te duur voor houders om dit zelf te organiseren. Als het aan BK ligt, blijft de ruimte er voor gemeenten om te kiezen voor een VE-groep vanaf 2 of 2,5 jaar.

Vraaguitval

Het voorgenomen wijzigingsbesluit zeg niets over de consequenties voor ouders en de betaalbaarheid en bereikbaarheid van het aanbod. Maar met een uitbreiding van het aanbod gaat ongetwijfeld een hogere eigen bijdrage gemoeid. BK wijst naar de ervaringen met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk. Vraaguitval is ook nu een reëel risico. Juist voor kinderen die het meest baat hebben bij 16 uur VE-aanbod.  Verder mist de BK een visie op het nu al bestaande personeelstekort in de kinderopvang.

HBO-medewerker

De Brancheorganisatie is positief over de inzet van medewerkers met hbo-niveau en de keuze om hier middelen voor vrij te maken (deze eis geldt per 1 januari 2022). Wel moet er nog een duidelijke uitleg komen over de urennorm voor de pedagogisch beleidsmedewerker VE zich verhoudt tot de urennorm die de Wet IKK voorschrijft voor de inzet van de pedagogisch coach/beleidsmedewerker.

Verdeling 160 uur

De pedagogisch beleidsmedewerker mag 160 uur per jaar besteden aan het verbeteren van de kwaliteit van voorschoolse educatie. Hoewel er vrijheid is in hoe die 160 uren worden ingezet, zou de BK liever zien dat het aantal uur berekend wordt per organisatie in plaats van per kindercentrum. Zo kan een organisatie zelf het aantal uren verdelen over de verschillende kindercentra. 160 uur per jaar komt neer op 3 tot 4 uur per week per groep. De BK vindt dit fors.

Aantal VE-groepen

De financiële onderbouwing van de maatregel is bovendien niet kostendekkend, aldus de BK. Terwijl de overheid uitgaat van 3700 VE-groepen, gaat de BK op z’n minst uit van 4500 VE-groepen en ervan uitgaande dat er ook niet-doelgroeppeuters op deze groepen zitten zelfs van 7400 VE-groepen. Daarmee zouden de kosten niet 20 miljoen euro zijn, maar het dubbele: 40 miljoen euro in totaal. Er wordt in het Besluit gesproken over de inzet van een medewerker op hbo-niveau, maar volgens de Brancheorganisatie biedt het functieboek van de cao kinderopvang ook ruimte voor de inzet van een pm’er met een differentiatie.

Inspanningen

Tot slot pleit de BK voor een uitbreiding van (administratieve) lasten. Hiervoor is 1 uur op jaarbasis ingeruimd, maar dat doet geen recht aan de realiteit, vind de BK. Het pedagogisch beleidsplan moet worden aangepast, dit moet voorgelegd worden als advies aan de oudercommissie. De verantwoordingsplicht naar de GGD is nog niet eens uitgewerkt. Verder mist de BK een uitwerking van andere inspanningen die de kinderopvangbranche moet verrichten. Denk aan het aanstellen van nieuw personeel, het aanpassen van roosters, het eventueel aanpassen van ouderbijdragen, het herindelen van groepen en huisvestingszaken.

Lees hier de hele Reactie Brancheorganisatie Internetconsultatie VE-maatregelen.

Meedoen aan de Internetconsultatie kan tot en met 22 maart

Wat houden de maatregelen precies in? Lees meer in dit artikel op Kinderopvangtotaal

5 REACTIES

  1. Lees alle reacties

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.