Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Bezwaar tegen vierogenprincipe bso

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) maakt bezwaar tegen de introductie van het vierogenprincipe in de bso. Samen met andere partijen stuurde de vereniging een brief naar de Kamerleden waarin een oproep wordt gedaan om deze bepaling aan te passen.
1vierogenprincipeANP.jpg
‘Het invoeren van het vierogenprincipe in de bso heeft grote gevolgen voor de prijs en het aanbod van activiteiten voor kinderen.' - Foto: ANP

Op 4 april sprak de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich uit over de status van het Ontwerpbesluit Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden diverse wettelijke voorschriften uit de wet IKK (Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang) en de ingediende moties uitgewerkt.

Veiligheidsplan commissie Gunning

In de motie Yücel/Ulenbelt wordt de regering verzocht om het vierogenprincipe op te nemen als een verplicht onderdeel van het veiligheidsplan, dat opgesteld werd door de commissie Gunning. Bij de uitwerking van de motie is er voor gekozen om het vierogenprincipe niet alleen wettelijk te verankeren voor de opvang van nul tot vierjarige kinderen, maar ook door te voeren in de buitenschoolse opvang. Dit was reden voor de BMK, Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK, Sociaal Werk Nederland en FNV Zorg en Welzijn om een brief te sturen naar de Kamerleden.

‘In het rapport van de commissie Gunning valt geen oproep te lezen om te komen tot eenzelfde principe waar het om de vier- tot twaalfjarigen (buitenschoolse opvang) gaat. Dit laatste echter is wel de uitleg die nu door de minister wordt gegeven aan de motie’, schrijven de partijen in de brief.

Financieel niet haalbaar

Ook benadrukken de partijen dat deze maatregel financieel niet haalbaar is: ‘Een investering waarmee met vier in plaats van twee medewerkers op de bso-groepen wordt gewerkt is financieel immers niet haalbaar – voor zover het al in pedagogische zin wenselijk zou zijn om zoveel medewerkers te laten werken bij de kinderen. Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat een dergelijk principe evenmin bestaat in het basisonderwijs of bij sport- of andere vrijetijdsverenigingen. Wij vragen u dan ook om de thans voorliggende AMvB -op dit punt- niet goed te keuren en de minister te verzoeken de motie Yücel/Ulenbelt uit te voeren in lijn met de aanbevelingen van de commissie Gunning.’

Verschraling aanbod

Op haar website licht de BMK de financiële gevolgen toe: ‘Het invoeren van het vierogenprincipe in de bso heeft grote gevolgen voor de prijs en het aanbod van activiteiten voor kinderen. Hogere prijzen -en daarmee beperktere toegankelijkheid- en/of verschraling van het aanbod van de activiteiten zijn het directe gevolg van deze maatregel.’

Kamercommissie

Tijdens het overleg van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben bijna alle partijen kritische vragen gesteld over het opnemen van het vierogenprincipe op de bso in wet- en regelgeving. Demissionair minister Asscher heeft hier nog geen antwoord op gegeven.

 Brief Kamercommissie SZW ivm AMvB IKK – 030417.pdf

De commissie Gunning had in 2011 een groot aantal aanbevelingen gedaan om de veiligheid en kwaliteit in de kinderopvang te verbeteren, naar aanleiding van de gebeurtenissen rond het misbruik van Robert M. Wat werd daarmee gedaan? Lees meer

Wilt u ouders informeren over het vierogenprincipe op de bso en waarom branchevertegenwoordigers en -partijen dit geen goed idee vinden? Download dan een korte tekst die u zo één op één kunt overnemen in uw nieuwsbrief, op uw website of in een ander communicatiekanaal voor ouders. Download de tekst

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.