Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Afgestudeerde ad-PEP’ers nauwelijks werkzaam in combifuncties

De ad-opleiding PEP, voorheen PPKE, is een tweejarige hbo-opleiding voor functies en rollen binnen het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdhulp. Professionals voor de toekomst die in staat zijn grenzen tussen sectoren onderwijs, opvang, welzijn en jeugdhulp te overbruggen. PACT en Hogeschool KPZ hebben onderzocht hoe de opleiding wordt gewaardeerd en of de studenten daadwerkelijk worden ingezet in nieuwe interprofessionele beroepsrollen.

Studenten leren tijdens de opleiding om vanuit specifieke kennis en vaardigheden een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Inmiddels zijn er drie cohorten studenten afgestudeerd en kon het onderzoek plaatsvinden. De centrale vraag was: op welke manier kunnen PEP’ers worden ingezet in het werkveld?

De mate waarop ze hun kennis en inzichten ook daadwerkelijk kunnen inzetten is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die leidinggevenden en organisaties bieden, is (een deel van) de conclusie van het onderzoek. Opvallend is dat maar ongeveer 10% in een combinatiefunctie werkt, bijvoorbeeld in een kindcentrum waar ze zowel werkzaam zijn in het onderwijs als in de kinderopvang.

Doorgroeien

De ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional wordt volgens het onderzoek als een waardevolle opleiding ervaren: studenten en alumni zijn tevreden over de kennis en vaardigheden die zijn geleerd, het niveau van de opleiding en de opleiding biedt volgens hen een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van de studenten en alumni hebben door het volgen van de opleiding andere taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden of functies gekregen. Zo zijn er onderwijsassistenten die doorgroeien naar de functie van leraarondersteuner of van pedagogisch medewerker naar pedagogisch coach. Ook zien we dat de Pedagogisch Educatief Professionals extra taken krijgen, bijvoorbeeld (meer) verbindingen leggen met professionals binnen en buiten hun organisatie of het coachen van collega’s.

Zoekende

Er is echter ook een groep, ongeveer 40% van de ondervraagden, die dezelfde taken en werkzaamheden uitvoert als voorafgaand aan de PEP-opleiding. Zowel studenten als alumni geven aan dat hun werkgevers soms nog zoekende en ontdekkende zijn in hoe ze de rol van Pedagogisch Educatief Professional binnen hun organisatie kunnen vormgeven. Hierbij spelen ook zaken als arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden een rol. Er zijn grote verschillen tussen organisaties hoe PEP’ers worden ingezet en beloond.

Bekendheid

Meer bekendheid over de functie, rol en positie van de Pedagogisch Educatief Professional in het werkveld blijft gewenst, menen de onderzoekers; maar het is aan de (aankomende) professionals zelf om te bepalen welke kwaliteiten zij willen inzetten en welke rol of functie hier het beste bij past. De werkgever dient deze kwaliteiten en rol(len) ook te zien en hierin een faciliterende en waarderende rol spelen, kijkend naar wat passend is binnen de context van de organisatie en praktijkplaats.

Visie

Dit hangt, volgens de onderzoekers, samen met de visie van een organisatie of bestuur op interprofessioneel werken en het anders organiseren of inzetten van personeel. Uit het onderzoek blijkt dat er nog voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor Pedagogisch Educatief Professionals zijn.

Opmars IKC’s

Het domein ‘kind en educatie’ is momenteel volop in ontwikkeling, staat in de inleiding van het onderzoek: binnen de kinderopvang is er vraag naar hbo-opgeleide professionals door de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Binnen scholen worden onderwijsondersteunende functies en rollen anders vormgegeven en ingezet, mede als gevolg van nieuwe functies en waarderingen binnen de verschillende CAO’s. De opmars van Integrale Kindcentra noemen de onderzoekers één van de ontwikkelingen die hieraan ten grondslag ligt. IKC’s zouden waarschijnlijk kunnen profiteren van de kennis en vaardigheden van deze nieuwe groep professionals.

Over de auteurs

Emma Nitert is werkzaam als docent bij de opleiding associate degree Pedagogisch Educatief Professional bij Hogeschool KPZ. Zij doet daarnaast vanuit het Kennis- en Innovatiecentrum onderzoek binnen het thema Interprofessioneel samenwerken.

Trynke Keuning is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan Hogeschool KPZ en doet onderzoek naar interprofessionele samenwerking in het domein kind en educatie. Ze is programmaleider Interprofessionele samenwerking bij het Kennis- en innovatiecentrum en kerndocent in de master Leiderschap Innovatie Kind en Educatie (MLIKE).

Anne Looijenga is directeur Kennis- en Innovatiecentrum van Hogeschool KPZ, verantwoordelijk voor de ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional tot september 2021, lid regiegroep Campus Kind en Educatie (Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede MBO, MBO Menso Alting, Prokino Kinderopvang), lid opleidingentafel PACT Kindcentra

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.