Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Adviesrecht ouders over pedagogische kwaliteit

Heeft u het pedagogische beleid al met de oudercommissie besproken? Dit is verplicht sinds dit jaar. Om ouders te helpen wat pedagogische kwaliteit is en waar ze op moeten letten, heeft oudervereniging BOinK een informatieve brochure samengesteld.
1Pedagogisch-adviesrecht.jpg
Kinderopvanghouders moeten minimaal één keer per jaar met de oudercommissie om tafel om te praten over de pedagogische kwaliteit op de groep(en). - Foto: iStock

Dit jaar is voor het eerst in de Wet versterking positie ouders opgenomen dat ouders mogen meepraten over de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. BOinK noemt dit misschien wel de belangrijkste verantwoordelijkheid van oudercommissies. Het gaat immers om het bewaken en bevorderen van kwaliteit. Oudercommissies hebben hierin een adviesrecht. Kinderopvangorganisaties (dagopvang en bso) zijn verplicht om minstens één keer per jaar met ouders om tafel te gaan om de pedagogische kwaliteit op de groepen te bespreken.

Brochure BOinK

Om ouders op weg te helpen welke onderwerpen voor dit gesprek relevant zijn, heeft BOinK de brochure ‘Pedagogische kwaliteit van kinderopvang’ samengesteld. Deze is zowel voor oudercommissies van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen als bso’s bedoeld. BOinK gaat in op de drie aspecten van pedagogische kwaliteit: de structuurkenmerken, de proceskwaliteit en het partnerschap tussen kinderopvang en ouder(s).

Groepsindeling

Met de structuurkenmerken worden de minimale eisen bedoeld waaraan kinderopvang moet voldoen. Denk aan het aantal vierkant meters binnen- en buitenruimte, het opleidingsniveau van pm’ers, de inrichting, het spelmateriaal enzovoort. BOinK legt ouders  vooral uit welke keuzes kinderopvangorganisaties kunnen maken met de groepsindeling. Wat zijn de voor- en nadelen van horizontale en verticale groepen? Wat kan een kinderopvang doen om de groepsstabiliteit te bewaken en waarom is dit soms lastig realiseerbaar? Wat is belang van vaste beroepskrachten op de groep?

Interactievaardigheden

In het hoofdstuk proceskwaliteit gaat het vooral om het welbevinden van kinderen en de kwaliteit van interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. Er wordt uitgelegd wat het belang is van interactie en hoe groot, zeker in de eerste jaren, de rol van de pedagogisch medewerker is in de omgang met kinderen. Op de bso spelen leeftijdsgenoten en vrienden een grote rol. De zes interactievaardigheden waarover pedagogisch medewerkers moeten beschikken, worden in de brochure uitgelegd en dan vooral: wat het belang is voor kinderen.

Ouders en kinderopvang

In het laatste hoofdstuk gaat BOinK in op de relatie tussen ouder en kinderopvang. Ouders mogen van de kinderopvang meer verwachten dan alleen ‘opvang’. BOinK nodigt ouders uit om na te denken over hoe het onderlinge contact tussen kinderopvang en hen is. Ook nodigt ze ouders uit om zelf actief met pedagogisch medewerkers over opvoedingswensen in gesprek te gaan. Zo kan er een gelijkwaardig gesprek ontstaan.

Ouders hebben ook adviesrecht over de uurtarieven voor 2017. Hoe pak je dit aan? Ook hiervoor ontwikkelde BOinK een handige brochure, gericht op ouders, maar ook informatief voor de kinderopang. Lees meer

Wilt u ouders attenderen op deze brochure ‘Pedagogische kwaliteit van kinderopvang’? Download hem hier

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.