Home 2021

Laatste artikelen

Coronavirus

Protocol kinderopvang 2.0 vervangt alle oude versies

Vanwege wijzigingen in de maatregelen rondom het coronavirus werd het protocol kinderopvang herhaaldelijk aangepast. Deze werd daardoor onnodig lang en niet altijd even goed leesbaar. Protocol kinderopvang 2.0 moet orde in de chaos scheppen.
Coronavirus

Kinderopvang weer open? Pm’ers: ‘Oók bij ons is de rek eruit’

Als het veilig kan, hoopt het kabinet dat de reguliere kinderopvang en basisscholen op 25 januari weer open kunnen. Maar zien pedagogisch medewerkers dat wel zitten? ‘Ook bij gastouders en pm’ers is de rek eruit.’
Gezondheid

Gratis zaden voor de bso-moestuin

Bso’s en scholen kunnen voor het vierde jaar op rij gratis moestuin-zadenpakketten aanvragen om kinderen kennis te laten maken met het moestuinieren en met gezonde groenten en gezond eten. Dit is een initiatief van Jong Leren Eten.
Coronavirus

BMK: ‘De noodopvang is niet vol’

'De noodopvang is niet vol. In tegendeel, we benutten nu nog geen 50 procent van ons potentieel’, zegt BMK-voorzitter Monique Vreeburg. ‘De kinderopvang heeft voldoende capaciteit om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en aan kinderen die zich in kwetsbare posities bevinden.’
Ouders

Ouders naar rechter om ambtenaren Belastingdienst toch te vervolgen

Gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagenaffaire stappen naar de rechter, omdat het Openbaar Ministerie heeft besloten geen strafrechtelijk onderzoek naar de Belastingdienst in te stellen.
Coronavirus
reactie-bk-op-interview-educatie-pmers-valt-buiten-niet-groepsgebonden-uren

Emmeline Bijlsma: ‘Wij pleiten ervoor de kinderopvang weer open te stellen’

Als de verwachte verlenging van de lockdown ook de kinderopvang treft, dan krijgen ouders het te zwaar. Dat zegt Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 'Wij vertrouwen erop dat het kabinet een wijs besluit zal nemen.'
Myrte van Gurp

Blog Myrte van Gurp – Aan tafel!

Een van de leukste zaken om mee bezig te zijn bij beroepsvereniging PPINK is het brainstormen met pedagogisch professionals. Hoe geweldig het ook is om voor de vereniging van de allerleukste beroepsgroep op aarde (!) te werken, de weemoed naar het werken op de groep blijft altijd! Het is het sfeertje op de locatie, het goed kennen van de kinderen en het dagelijks bij kunnen dragen aan hun ontwikkeling dat een grote aantrekkingskracht blijft hebben.
Kwaliteit Opvang

ChristenUnie: bijna gratis kinderopvang en stelsel hervormen zonder toeslagen

Een tarief van 30 cent per uur en hervorming van het kinderopvangstelsel en belastingstelsel. Ook de ChristenUnie wil een betere toegankelijkheid van de kinderopvang. In de serie Gesprekken met Kamerleden laten we Pieter Grinwis aan het woord.
Ouders
ouder, lockdown, stress, noodopvang

‘Ouders komen in mentale problemen door verlenging lockdown’

De gevolgen van de waarschijnlijke verlenging van de lockdown zijn ernstig, aldus Marjet Winsemius van Wij werkende ouders. 'Wij maken ons zorgen over de mentale toestand van de ouders en het effect daarvan op kinderen.' En een ouder laat weten: 'Onze jongste zit iedere ochtend op de trap met haar schoenen en tas omdat ze naar de opvang wil. Mag de kinderopvang aub weer open!!!'
VVE en taalachterstanden
VVE

Zo krijgen in Deventer bijna alle doelgroeppeuters voorschoolse educatie

Sinds 1 augustus is 16 uur per week voorschoolse educatie (VE) verplicht voor doelgroeppeuters. De gemeente Deventer kiest voor een aanpak in een breder perspectief van preventie en armoedebestrijding. Dat vraagt om investeringen, vooral voor het aanstellen van extra mensen, maar uiteindelijk levert het volgens wethouder Frits Rorink juist geld op.