Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Vervolgacties minister Van Gennip op onderzoek naar toezicht & handhaving

In december vorig jaar kwamen onderzoeksbureaus AEF en SEO in opdracht van het ministerie met een rapport over het effect van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Hierin stonden een aantal aanbevelingen voor de GGD om de kwaliteit nog beter te monitoren en te verbeteren. Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer nu over wat de vervolgstappen zijn.
Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Het rapport over het effectonderzoek toezicht en handhaving in de kinderopvang staat sinds eind december online. De GGD heeft hier in februari al op gereageerd in een officieel bericht. De kern hiervan: ze sluiten zich aan bij de aanbevelingen van onderzoeksbureau AEF. Ook minister van Gennip reageert en informeert nu de Tweede Kamer over hoe nu verder.

Aanbevelingen rapport

In het rapport staan in het kort de volgende aanbevelingen:

  • Beweeg naar meer principle based wetgeving en toezicht: meer ruimte voor de toezichthouder om in gesprek te kunnen gaan met houders.
  • Onderzoek de mogelijkheden voor meer systeemgericht toezicht: structurelere ontwikkeling en toezicht houden op de stand van zaken van kinderopvang en de randvoorwaarden om verantwoorde opvang te bieden.
  • Zorg voor doorontwikkeling van de risicogerichtheid van het toezicht: een waardevol uitgangspunt dat bijdraagt aan de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht.
  • Stuur op meer informatievoorziening en preventieve handhaving: dit zijn belangrijke instrumenten die kunnen bijdragen aan betere naleving van wet- en regelgeving en de kwaliteit.
  • Versterk de reflectieve functie van toezicht en strategische toezichtontwikkeling: laat de toezichthouder jaarlijks een publieke ‘Staat van de sector’ uitbrengen.
  • Verken mogelijkheden om samenwerking en integratie tussen toezicht en handhaving te bevorderen.
  • Stuur meer op uniformiteit in de uitvoering van toezicht en handhaving.

Reactie Minister van Gennip

Minister van Gennip reageert nu in een Kamerbrief op bovenstaande adviezen uit het rapport. Ze vertelt hierin wat de vervolgacties zijn naar aanleiding van dit rapport. We lichten er een paar uit.

Zo zegt ze onder meer over de signaalfunctie van GGD’en en gemeenten: ‘Een goed werkende signaalfunctie draagt bij aan borging van de kwaliteit en aan een goede vervulling van de wettelijke taken van de toezichts- en handhavingspartijen. In overleg met de VNG, GGD GHOR Nederland en de IvhO bezie ik wat hier op korte termijn al mogelijk is. Daarnaast betrek ik, naast de toezichtspartijen, ook de sectorpartijen bij een verkenning naar mogelijkheden om de signaalfunctie te versterken. Tot slot heb ik de IvhO gevraagd om dit jaar onderzoek te doen naar de huidige inrichting van de signaalfunctie en of daarin aanknopingspunten zitten voor verbetering.’

Over het bevorderen van uniformiteit in handhaving zegt ze: ‘In overleg met de toezichts- en handhavingspartijen zal ik bezien of verdere acties nodig en mogelijk zijn. Ik zal daarbij ook nader onderzoek naar verschillen in toezicht en handhaving – zoals AEF aanbeveelt – initiëren.’ Over het eventueel samenvoegen van toezicht en handhaving zegt ze: ‘Het in één organisatie onderbrengen van de toezicht- en handhavingstaak zou een wijziging in het huidige stelsel zijn en ook hier is aanpassing van wetgeving voor nodig. Voor een dergelijke structurele wijziging, wil ik ook het bovenstaande onderzoek afwachten.’

Over het terugdringen van het aantal inspecties met het oog op meer risicogerichtheid is van Gennip kritisch. ‘Voor mij is het, zeker in deze tijd van grote personeelskrapte, essentieel dat de ondergrens van de kwaliteit goed bewaakt wordt. Daarbij dienen de werking van het risicomodel en de signaalfunctie, zoals hiervoor omschreven, goed op orde te zijn. Vooralsnog zie ik dan ook geen reden om de 100% norm los te laten.’

Lees haar volledige Kamerbrief hier >>

Van overgeslagen voedingen tot onafgesloten bedjes: GGD slaat alarm over personeelskrapte

GGD GHOR Nederland slaat alarm over de personeelstekorten in de kinderopvang. Tijdens hun inspecties stellen toezichthouders van de GGD’s vaker tekortkomingen vast die te maken hebben met de personeelskrapte. Volgens de organisatie staat de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang onder druk. ‘Dit gaat een keer mis.’ Lees hier meer >>

Bron: Rijksoverheid

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.