Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Taskforce pleit voor betere aansluiting kindvoorzieningen en onderwijs

De Taskforce Onderwijs-Kinderopvang heeft zijn advies aangeboden aan demissionair minister Asscher en staatssecretaris Dekker. Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan bijvoorbeeld door geïntegreerde Integrale Kindcentra op te zetten.

Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus zijn daarmee het meest gediend. Op deze manier gaan we concreet en praktisch de maatschappelijke tweedeling te lijf. Dat schrijft de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang in zijn advies ‘Tijd om door te pakken

De Taskforce roept niet alleen het kabinet op om in actie komen; gemeenten kunnen de samenwerking faciliteren en daarin de regie pakken vanuit hun verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd. En scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang zijn zelf aan zet om een visie te formuleren op wat zij gezamenlijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in hun wijk of buurt.

Doorgaande leerlijn 0 – 12

Het wordt ook hoog tijd voor een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar: een pedagogische visie zonder dat harde onderscheid tussen 3 en 4 jaar als het kind naar de basisschool gaat. Voor een optimale ontwikkeling van kinderen is echter meer nodig. Alle kinderen van twee tot en met twaalf jaar dienen een publiek gefinancierd toegangsrecht krijgen voor een bepaald aantal uren opvang per week. Spelend leren blijft voor de jongsten natuurlijk het uitgangspunt.

Ernst Radius, die namens Sociaal Werk Nederland in de Taskforce zit: ‘We gaan voor een basis-ontwikkelrecht voor alle kinderen vanaf 2 jaar en een speelrecht voor kinderen vanaf 4 jaar voor buitenschoolse activiteiten. Ook is in het advies opgenomen om meer taakuren te realiseren voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang en peuterwerk om zo als volwaardig gesprekspartner te kunnen functioneren met de leerkrachten.’

Pedagogisch curriculum

Over de noodzaak van samenwerking tussen deze twee sectoren wordt al ruim vijftien jaar gepraat. Er zijn goede voorbeelden van intensieve samenwerking, maar daar is een enorme hoop tijd en energie mee gemoeid, doordat tussen beide sectoren een wereld van verschil moet worden overbrugd. De taskforce adviseert daarom onder andere één doorlopend pedagogisch curriculum te ontwikkelen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Daarnaast bevat het advies concrete aanbevelingen om de barrières op gebieden als cao’s, btw en huisvesting, maar ook toezicht en medezeggenschap, te overwinnen. Deze adviezen kunnen tijdens de komende kabinetsperiode worden gerealiseerd.
De taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang bestond uit tien onafhankelijke experts vanuit onderwijs, kinderopvang, gemeenten, ouderorganisaties, welzijn en vakbonden, en stond onder leiding van Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. 

Kindcentra 2020

Het project Kindcentra 2020 omarmt het advies van de commissie. Voorzitter Gijs van Rozendaal:  ‘Wij zijn erg blij met de stip op de horizon van de taskforce om een ontwikkel- en leercentrum in wetgeving mogelijk te maken; een voorziening waarin school en kinderopvang samen kunnen vloeien tot een echt geïntegreerde voorziening. Door dit te combineren met een sterk pleidooi voor een toegangsrecht voor alle kinderen, zet de taskforce fundamentele stappen in de versterking van onze voorzieningen voor álle kinderen.’

Voorwerk informateur

Kindcentra 2020 roept de politieke partijen op om de adviezen van de taskforce in daden om te zetten en ze in het regeerakkoord te verankeren. Van Rozendaal: ‘Het is een compliment aan de bewindslieden Asscher en Dekker waard, dat zij de taskforce hebben ingesteld met het verzoek om met adviezen te komen voor het nieuw te vormen kabinet. De bal ligt nu voor open doel voor de partijen die aan een regeerakkoord werken. Al vele jaren is er in de Kamer brede overeenstemming over dit thema. De taskforce heeft op dit dossier voorwerk gedaan voor de informateur.’

‘De kunst is om het onderwijs in te laten zien dat we gelijkwaardige partners zijn met een eigen expertise en dus in vele opzichten complementair aan elkaar zijn.’ Dat zegt Hermann van Holt, directeur van educatief onderwijs en onderzoeksbureau Sardes in dit artikel dat onlangs verscheen.

Marike Vroom werkt al 27 jaar voor de kinderopvangbladen. Begonnen als redacteur voor het blad Kinderopvang, daarna jarenlang als hoofdredacteur van dat blad en ook van Management Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl én Zosja.nl. Sinds 2023 heeft Sophie van Hogendorp het hoofdredacteurschap overgenomen. Marike blijft betrokken als eindredacteur van Management Kinderopvang. De sector heeft voor eeuwig haar hart gewonnen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.