Home Tags VVE

VVE

VVE en taalachterstanden
peuters leren

De kwaliteit van VE staat onder druk: 3 directeuren over de knelpunten

Hoge kosten en personeelskrapte zetten de kwaliteit van de kinderopvang onder druk, maar misschien geldt dit nog wel meer voor de VE-groepen. Het aanbieden van Voorschoolse Educatie is hierdoor niet meer vanzelfsprekend, constateren verschillende directeuren in de kinderopvang. Ze vertellen over hun ervaringen.
Financiën en bedrijfsvoering

Nu online: Management Kinderopvang nummer 6, 2023

Door personeelskrapte komt Voorschoolse Educatie onder druk te staan. Het aanbieden van VE is niet meer vanzelfsprekend en de kwaliteit staat onder druk. Drie directeuren uit de branche vertellen in het artikel ‘Personeelskrapte zet VE onder druk’ over hun ervaringen. In de serie ‘Goed werkgeverschap’ aandacht voor functiedifferentiatie. Lees dit, en meer, nu online in Management Kinderopvang.

Editorial: VE, weg ermee?

‘Voorschoolse educatie is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Doel is om peuters met een mogelijk (taal)achterstand, ook wel “doelgroepkinderen” genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool.' Aldus de Inspectie van het Onderwijs. Mooi streven waar niemand op tegen zal zijn. Maar dat is op papier. De uitvoering is ingewikkeld.

Personeelskrapte zet VE onder druk

In een tijd van personeelskrapte en hoge kosten is het aanbieden van voorschoolse educatie niet meer vanzelfsprekend, constateren directeuren in de branche. De kwaliteit staat daarmee onder druk. Drie directeuren vertellen over hun ervaringen.
VVE en taalachterstanden

Gelijke start voor kleuters. Het hoe en wat van het GOAB

Alle kinderen die naar de basisschool gaan, moeten een gelijke start hebben. Dat is het uitgangspunt van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). Want als kinderen starten met een achterstand, blijven ze daar de rest van hun schoolloopbaan last van houden. De meningen over dit beleid zijn verdeeld: de één vindt dat er meer geld moet komen en de ander vindt dat onzin. Wij zetten op een rijtje hoe het beleid er momenteel uitziet en wat de voor- en nadelen zijn volgens onderzoekers.
VVE en taalachterstanden
peuteropvang

Het bereik van VE verhogen: maar hoe?

Om onderwijsachterstanden te voorkomen investeert het Rijk jaarlijks ruim 500 miljoen euro. Het grootste gedeelte van deze middelen gaat naar het VE-aanbod voor peuters. Ouders van doelgroepkinderen worden aangespoord hun kind te plaatsen op een kinderdagverblijf of peuteropvang met VE-aanbod. Toch kiest ongeveer één op de vijf ouders ervoor om hun geïndiceerde kind níet naar een VE-locatie te brengen. Hoe kunnen gemeentes het bereik verhogen?
Samenwerken

Wij Samen: ‘Met een logopediste in huis, voelt een observatieverzoek minder zwaar’

In de serie Wij Samen brengen we originele, inspirerende en leerzame samenwerkingen in de kinderopvang in beeld. In deel 6: de samenwerking tussen GO! Kinderopvang en logopediste Sandra Wedding. ‘Wij zijn als peuterspeelzaal of dagopvang vaak de eerste partij die iets kan opmerken over de ontwikkeling van een kind. Dat is kwetsbaar, maar ouders waarderen het dat wij het beste uit hun kind willen halen.’
VVE en taalachterstanden

Kwaliteit voorschoolse educatie: stabiel gebleven, wel verschil in voorscholen

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht in 2022 weer de kwaliteit van de voorschoolse educatie in Nederland. Die blijkt ten opzichte van 2017 stabiel gebleven ondanks de coronapandemie en het toenemende personeelstekort. Uit de resultaten blijkt wel een verschil in onder meer de educatieve kwaliteit tussen voorscholen. Zo kan het aanbod op ongeveer een kwart van de voorscholen beter worden afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen.
Financiën en bedrijfsvoering
peuter

SKH start met verlengde openingstijden peuterspeelzaal

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk start eind augustus 2023 met het aanbieden van verlengde peuterspeelzaal. De stichting zal dit in eerste instantie in de vorm van een pilot doen bij één van hun peuterspeelzalen, namelijk peuterspeelzaal Doerak in Harderwijk.
Wet- en regelgeving
peuterspeelzaal

Zo toon je aan dat een pm’er voldoet aan extra kwalificatie-eisen VE-groep

Een pedagogisch medewerker op een VE-groep moet aan meer kwalificatie-eisen voldoen dan een pedagogisch medewerker op een reguliere groep. Aan welke precies? En hoe kun je aantonen dat je medewerkers hieraan voldoen?
Nieuwsbrief Abonneren