Home Tags Peuteropvang

Peuteropvang

Financiën en bedrijfsvoering
kind geld

In hoeverre maken gemeenten gebruik van de ‘4 procent-regeling’?

Moet artikel 1.13 uit de Wet Kinderopvang, de zogenaamde 4 procent-regeling, behouden worden? En zo ja, voor welke doelgroep? Dat wilde het ministerie van SZW graag laten onderzoeken. Daarom heeft het in april 2023 Sardes benaderd voor een verkennend onderzoek naar het gebruik van dit artikel. Wat is er uit het onderzoek gekomen?
Wet- en regelgeving
kinderen blij

BK komt met ‘Een beter plan voor de kinderopvang’

Bijna-gratis kinderopvang in 2027. Er is al veel over geschreven en gezegd door diverse experts. Zo zouden alleen de hoge inkomens ervan profiteren, zorgt het niet voor meer kansengelijkheid en zou het niet zorgen voor meer arbeidsparticipatie onder moeders. Hoe het dan wel moet? De Brancheorganisatie Kinderopvang komt nu met ‘een beter plan voor de kinderopvang’ met drie voorwaarden: toegankelijkheid, betaalbaar en eenvoudig & betrouwbaar.
Pedagogiek

Oplossingsgericht werken: de kracht van een positieve benadering

Nog steeds ervaren medewerkers in de kinderopvang stress. Personeel staat onder hoge werkdruk en daar komt veel spanning bij kijken. Als pedagogisch coach wil je professionals daarom zo goed mogelijk begeleiden. In deze tijden van personeelstekort blijkt het moeilijk te zijn om mensen, die al op hun tandvlees lopen, te motiveren. Hoe zorg je ervoor dat ze op een positieve manier aan de slag gaan met jouw feedback en/of suggesties?
Kinderlaarsjes die in de herfstbladeren staat

Blog Jeanette van Dijk – De charme van seizoenen

Het was even slikken toen de laatste trossen druiven van dit jaar geplukt waren. En niet alleen de druiven zijn op. De kasjes waarin we maandenlang groenteplanten kweekten zijn ook opgeruimd. Het gezellige hoekje doet nu een beetje kaal aan. ‘De zomer is nu echt voorbij’, leg ik de kinderen uit. Soms is het jammer wanneer een seizoen ten einde loopt, maar eigenlijk heeft ieder seizoen zijn eigen charme en levert dat ook steeds weer nieuwe inspiratie op voor activiteiten.
Wet- en regelgeving
administratie

Let op: verduidelijking ureninzet pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Als eigenaar of directeur van een kinderopvang ben je sinds 2019 verplicht een pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach in te zetten. Afhankelijk van het aantal kinderen en medewerkers op jouw locatie(s), staat hier een aantal uren per jaar voor. GGD GHOR laat nu weten dat de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker het wérkelijk aantal uren betreft dat door een houder moet worden gerealiseerd om te voldoen aan de wettelijk eis. We leggen het uit.
Pedagogiek
vraag help

Blog Pauline Lijesen – Wanneer vraag je om hulp?

Wanneer is de laatste keer dat je om hulp hebt gevraagd? Laat aan kinderen zien dat hulp vragen normaal en juist goed is. Ik denk wanneer je dit aanleert, dat een kind later eerder om hulp zal vragen en makkelijk om hulp kan vragen.
Permanente educatie en opleidingen

Van groepshulp naar pm’er met het Ontwikkelpad kinderopvang

Een medewerker start als groepshulp in de kinderopvang en hij of zij wil zich verder ontwikkelen tot pedagogisch medewerker. Superfijn voor alle partijen! Maar hoe geef je dat vorm? Het Ontwikkelpad kinderopvang is een op maat gemaakt pad dat potentiële kandidaten helpt om zich in de praktijk van de kinderopvang te ontwikkelen.
Zorgenkinderen

Niet iedereen vindt gratis ontbijt voor peuters een goed idee

Gratis ontbijt voor de kinderen op de peuteropvang, een goed idee om ervoor te zorgen dat elk kind met dezelfde energielevels aan de dag kan starten of weer een taak voor de ouders die bij de pedagogisch medewerker wordt neergelegd? De reacties waren absoluut niet unaniem enthousiast toen wij dit bericht over de 'gratis ontbijt'-pilot in Rotterdam publiceerden.
Arbeidsvoorwaarden
professionele zeggenschap

Professionele zeggenschap in de kinderopvang: ‘Uitdagender en een betere werk-privébalans’

‘De motie over professionele zeggenschap in de kinderopvang is aangenomen door de Tweede Kamer!’, zo luidde onlangs een blij bericht van Myrte van Gurp van PPINK op LinkedIn. Goed nieuws, maar… wat is professionele zeggenschap precies en wat levert het op voor medewerker én management?
Kwaliteit Opvang
dilemma

Het Kinderopvang Dilemmaspel: omgaan met ethische dilemma’s

Tijdens je werk in de kinderopvang kun je nog weleens voor ‘knaagsituaties’ komen te staan; je moet een lastige keuze maken. Dit kunnen kleinere zaken zijn als verzoeken van ouders waar je wel of niet aan wil voldoen, maar ook zaken als: meld je bepaalde zorgen over een kind bij Veilig Thuis of niet? Hoe ga jij daarmee om? Het nieuwe Kinderopvang Dilemmaspel van Kinderopvang werkt! helpt je.