Home Tags Personeelstekort

personeelstekort

kinderopvang-in-2019-aantal-uren-gemeente-en-soort-opvang

Kinderopvang in 2019: aantal uren, gemeente en soort opvang

Het CBS heeft het gebruik van kinderopvang in 2019 in Nederlandse gemeenten in kaart gebracht. Dit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om meer inzicht te geven in verwachte personeelstekorten in de sector, in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.
Financiën en bedrijfsvoering
onderzoek-personeelstekort-maakt-uitvoering-ser-advies-lastig

Onderzoek: ‘Personeelstekort maakt uitvoering SER-advies lastig’

Zonder voldoende personeel in de kinderopvang is het plan van de Sociaal Economische Raad (SER) om kinderopvang twee dagen per week toegankelijk te maken voor álle kinderen lastig te realiseren, stelt ABN Amro naar aanleiding van haar onderzoek naar de arbeidsmarktkrapte.
Financiën en bedrijfsvoering
aantal-kinderopvangmedewerkers-neemt-toe-met-76-procent

Blijft het personeelstekort? ‘70.000 werknemers vind je niet zomaar’

Er is een tekort aan medewerkers in de kinderopvang, maar blijft dat zo? Kinderopvang werkt! onderzocht drie scenario's: krimp, stabilisatie en groei. Voor alle scenario's geldt: blijf investeren in je mensen. 'Investeren in behoud is effectiever dan investeren in instroom.'
Financiën en bedrijfsvoering
minder-vraag-naar-buitenschoolse-opvang-dan-voor-lockdown

Personeelstekort in de kinderopvang neemt verder toe

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft inmiddels een tekort aan personeel. Dit is een toename van ongeveer 50 procent sinds februari. De werkgevers verwachten niet dat hier op korte termijn verbetering in komt.

De toekomst van een leven lang leren

De arbeidsmarkt voor de kinderopvang is volop in beweging. Er zijn blijvende zorgen over het personeelstekort in de kinderopvang. Tegelijk zou de kinderopvangsector moeten bijdragen aan het leven lang leren & ontwikkelen van haar werknemers. Kennisinstituut Sardes heeft op verzoek van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang een verkenning gedaan rondom de thematiek van een leven lang leren & ontwikkelen in de kinderopvang. Een samenvatting van het rapport, met een analyse van de ontwikkelingen en een voorzet voor toekomstige scenario's.
Financiën en bedrijfsvoering

Nog steeds grote tekorten aan personeel, vooral in de bso

Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties heeft nog steeds een tekort aan personeel. In de bso is dit zelfs 53 procent. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door te weinig geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Ook het aantal vacatures is hoog in vergelijking met andere sectoren.

Column – Unieke situatie vraagt onconventionele aanpak

Het coronavirus gaat niet zomaar weg. Sterker nog, we ervaren een tweede golf. Dat heeft gevolgen voor onze hele samenleving. Ook voor de kinderopvang; het nijpende personeelstekort gaat namelijk ook niet zomaar weg. Aan de ene kant krimpt het aantal banen, waardoor ook de vraag naar kinderopvang kan afnemen. Volgens sommigen zou dat zorgen voor meer evenwicht in vraag en aanbod van medewerkers. Ik vrees dat die balans er niet komt en ondernemers vrezen dit met mij.

Nog steeds grote tekorten in de kinderopvang; werkdruk neemt toe

Meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan inzetbaar personeel. Door onderbezetting neemt de druk op medewerkers toe, sommigen zeggen (bijna) om te vallen. Dat blijkt uit een peiling van Kinderopvang werkt! (oktober 2020).

Heeft breed inzetbare medewerker de toekomst?

Met toenemende personeelstekorten in de sector zorg en welzijn, klinkt een breed inzetbare medewerker met één flexibel contract als dé oplossing. De ene week werk je in de kinderopvang, de andere week in de (jeugd)zorg. Net waar op dat moment vraag is. Is dat een goed idee? En is het uitvoerbaar?
Arbeidsvoorwaarden

FNV vreest tekort aan kinderopvangmedewerkers door minder stageplaatsen

FNV Zorg & Welzijn verwacht op de lange termijn een enorm tekort aan professionele kinderopvangmedewerkers, omdat werkgevers weigeren een stageplaats aan te bieden. ‘Werkgevers grijpen de verplichte vergoeding als reden om helemaal geen stageplaatsen meer aan te bieden’, zegt Deddy Dorenbos, Kinderopvangbestuurder bij de FNV.