Home Tags Goed werkgeverschap

goed werkgeverschap

Het vinden van goed personeel voor de kinderopvang is een groot probleem. Des te belangrijker om te zorgen dat je huidige personeel tevreden is en niet weg gaat. Meer dan ooit is goed werkgeverschap daarom van belang. Hoe pakken organisaties dit aan in de praktijk? Een serie over goed werkgeverschap.

Arbeidsvoorwaarden

Het opleidingenprogramma van Eigen&Wijzer – Ruimte voor talent

Hoe zorg je voor blije en tevreden medewerkers? Bij kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer doen ze dat door veel te investeren in het (intern) opleiden en coachen van medewerkers en teams. Zo veel mogelijk op maat, zodat ieder een traject kan volgen dat past bij de eigen ontwikkeling en belangstelling. Manager Kwaliteit en Opleiding Mariëlle Hettinga vertelt hoe dat in zijn werk gaat.
Samenwerken

Gen Z versus de boomers

Jonge mensen die nu van de opleiding komen, horen tot de Generatie Z: ze zijn geboren tussen ongeveer 1995 en 2011. Het is een generatie die bij werkgevers vaak negatief commentaar oplevert. Denk aan: ‘Ongemotiveerd, nemen snel ontslag en ze kunnen niks meer hebben.' Hanneke Vullings geeft trainingen aan werkgevers en leidinggevenden in de kinderopvang over hoe ze met deze generatie kunnen omgaan. ‘Kijk ook naar de kenmerken van je eigen generatie.'
Financiën en bedrijfsvoering

Serie Goed Werkgeverschap. Inzetten op flexibele topteams

In tijden van personeelstekort wil je je personeel aan je binden; je wilt dat medewerkers bij je blijven. In deel 6 van deze serie over goed werkgeverschap spreken we bestuurder Annet van Zon van Spring Kinderopvang. Zij vertelt hoe ze met hun flexibele topteams de rust in de organisatie hebben terug gebracht.
Financiën en bedrijfsvoering
leidinggeven eigenaarschap collega's

‘Eigenaarschap creëren bij medewerkers begint bij leidinggevenden’

Als leidinggevende wil je in deze tijden van hoge werkdruk misschien iets minder taken neerleggen bij pedagogisch professionals. Ze hebben al genoeg dingen te doen. Toch moeten belangrijke zaken wel worden opgepakt. Het liefst zie je dat professionals hier zelf eigenaarschap voor nemen. Maar wat doe je als dit niet gebeurt?
Gezonde Kinderopvang
Pedagogisch medewerker tilt kind op in armen, buiten voor een muur.

5 tips voor gezond werken

Werken in de kinderopvang kan fysiek zwaar zijn. Hoe laat je medewerkers op een gezonde manier werken? Kinderopvang Junis en Platform Arbeidsmarkt geven 5 tips.
Financiën en bedrijfsvoering
Blonde vrouw die zich schaamt

Schaamte als krachtbron: durf jij je kwetsbaarheid te tonen op de werkvloer?

‘Zelfonthulling roept zelfonthulling bij anderen op: als ik iets deel over zaken die ik moeilijk vind, gaan anderen dit als vanzelf ook doen. Hoe mooi zou het zijn als mensen gewoon zonder angst kunnen vertellen dat ze ergens mee zitten? Op deze manier kunnen werkgevers beter inspelen op de behoeften van de pedagogisch professional.' Aldus Aukje Nauta, expert duurzame inzetbaarheid en hoogleraar organisatiepsychologie.
Financiën en bedrijfsvoering
Vrouwen in vergaderruimte kijken vrolijk en serieus met laptop op tafel.

Goed werkgeverschap: wat betekent dit nu eigenlijk?

Als werkgever verwacht je iets van je medewerkers, maar andersom mogen zij net zo goed iets van jou verwachten. In deze tijden van tekorten aan personeel is het natuurlijk belangrijk dat medewerkers lang bij je blijven. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Misschien vind je jezelf een hele goede werkgever, maar hoe weet je of medewerkers daar precies hetzelfde over denken? We vroegen het Hanneke Moonen, oprichter van Moon-HRM.
Financiën en bedrijfsvoering

Nu online: Management Kinderopvang nummer 6, 2023

Door personeelskrapte komt Voorschoolse Educatie onder druk te staan. Het aanbieden van VE is niet meer vanzelfsprekend en de kwaliteit staat onder druk. Drie directeuren uit de branche vertellen in het artikel ‘Personeelskrapte zet VE onder druk’ over hun ervaringen. In de serie ‘Goed werkgeverschap’ aandacht voor functiedifferentiatie. Lees dit, en meer, nu online in Management Kinderopvang.
Financiën en bedrijfsvoering

Goed werkgeverschap: kinderopvang Mundo zet in op verlaging werkdruk en verhoging werkgeluk

Een paar jaar geleden vroeg Monique Dongelmans, directeur-bestuurder van Kinderopvang Mundo in Rotterdam, zich af of de eisen die we stellen aan pedagogisch medewerkers wel realistisch zijn. Deze retorische vraag leidde tot een nieuwe strategie in het werkgeverschap van Mundo; er kwamen nieuwe functies zoals netwerkspecialisten, gastheren en -vrouwen en een andere invulling van het management. Het ministerie van SZW is enthousiast over de aanpak van Mundo.
Financiën en bedrijfsvoering

Goed werkgeverschap: binden met combibanen

In tijden van personeelstekorten wil je graag je personeel aan je binden zodat ze blijven. Kinderopvangorganisatie Morgen creëert al lang combibanen en heeft met ROC Mondriaan een opleiding voor kindcentrum-medewerker opgezet. Bij Kinderopvangorganisatie Bzzzonder vind je weer een heel ander soort combibanen voor bso-medewerkers. ‘Medewerkers kiezen zelf, binnen de mogelijkheden, welke werkzaamheden ze buiten bso-tijd doen.’
Nieuwsbrief Abonneren