Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

SZW bezoekt gastouders: aandacht voor hoger uurtarief en dalend aantal gastouders

Tuncay Uyanik, directeur Kinderopvang bij SZW, heeft een bezoek gebracht aan twee gastouders en gastouderbureau ViaViela om te praten over de gastouderopvang. Daarbij waren ook gastouderbureaus Korelon en 4Kids aanwezig, samen met de BK. De partijen spreken van een ‘prettig en constructief overleg’.
szw-bezoekt-gastouders-aandacht-voor-hoger-uurtarief-en-dalend-aantal-gastouders

Volgens de laatste kwartaalcijfers van SZW maken zo’n 94.000 kinderen gebruik van gastouderopvang. Toch neemt het aantal gastouders en gastouderopvanglocaties al jaren af, terwijl de vraag naar gastouderopvang gemiddeld gelijk gebleven is. Er zal meer aandacht nodig zijn voor het vak van gastouder, wil het toekomstbestendig blijven. In het blad Kinderopvang verscheen onlangs een uitgebreid verhaal over de toekomst van gastouderopvang.

Onderzoek gastouderopvang

Jarenlang leek het erop dat gastouders niet op de agenda stonden bij het ministerie van SZW. Daar lijkt verandering in te komen. Om meer inzicht te krijgen in de gastouderopvang, en daarop beleid te kunnen maken, heeft het ministerie van SZW opdracht gegeven aan het Kohnstamm Instituut voor het uitvoeren van een inventarisatiestudie. Dat vond in het voorjaar van 2022 plaats, lees meer in dit artikel.

Tips

Uit deze inventarisatiestudie kwamen onder meer verbetertips voor de overheid vanuit gastouders:

 • Ten eerste: betere arbeidsvoorwaarden voor gastouders (zoals een goede pensioenregeling, de kinderopvangtoeslag, de uurtarieven, vakantiegeld en het feit dat zij voor hun eigen kinderen geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, maar dat zij wel meetellen in het maximaal aantal kinderen dat zij mogen opvangen).
 • Ten tweede: erkenning en waardering voor de gastouderopvang in de communicatie van de overheid, als professionele, kleinschalige en flexibele opvang.
 • Ten derde: borging van de kwaliteit van de gastouderopvang, bijvoorbeeld via het verplichten en faciliteren van scholingsactiviteiten voor gastouders. Over de rol van de GGD en de gastouderbureaus in de controle en handhaving van de kwaliteit van de gastouderopvang is de beroepsgroep het niet altijd eens.

Bezoek directeur Kinderopvang

Om verder inzicht te krijgen in de gastouderopvang heeft Tuncay Uyanik, directeur Kinderopvang SZW, onlangs een bezoek gebracht aan twee gastouders en gastouderbureau ViaViela. Daarbij waren ook gastouderbureaus (GOB’s) Korelon en 4Kids aanwezig, samen met de BK.

Wat speelt er in de gastouderopvang?

BK-bestuurslid Hubèr Agterberg (directeur Gastouderbureau ViaViela) heeft de aanwezigen meegenomen in de recente ontwikkelingen binnen de gastouderopvang, dat meldt de BK op de website. Zo is er een forse afname van het aantal gastouders en gastouderbureaus te zien, terwijl de vraag naar gastouderopvang, gemiddeld gelijk gebleven is.

szw-bezoekt-gastouders-aandacht-voor-hoger-uurtarief-en-dalend-aantal-gastoudersTijdens het gesprek met SZW kwam de professionalisering van de gastouders en de GOB’s uitgebreid aan bod en er is gesproken over de financiering van gastouderopvang, scholing van gastouders, de veiligheid en het risico gestuurd toezicht. Vanuit SZW werd de vraag gesteld: hoe kunnen we gastouderopvang (nog) beter en veiliger maken en vooral minder goed presterende gastouders en gastouderbureaus voorkomen?

Verbetering toezicht

De aanwezige partijen kwamen onder meer met deze voorstellen:

 1. De GOB’s merken op dat het aantal inspecties in 2022 flink gestegen is, waarmee de intensivering van het toezicht al duidelijk zichtbaar is. Echter zou aan de kwaliteit van het toezicht nog veel kunnen (en moeten) verbeteren.
  • De GOB’s geven aan grote verschillen te zien in de uitvoering van de GGD-inspectie en handhaving. Handhaving onder gastouders die onder de maat presteren is niet de standaard en soms komen zij hiermee weg. Gemeenten spelen hier ook een rol in. Er zijn verschillen tussen regio’s en de GOB’s pleiten voor een duidelijke standaard die overal wordt toegepast.
  • Ook constateren de GOB’s dat het ‘afvinken’ van inspectiepunten op veiligheid en gezondheid, grotendeels bepalend is. De dialoog met ouders wordt hierin gemist. De GOB’s zouden graag zien dat GGD inspecteurs meer vragend het gesprek aangaan.
   SZW ziet daarin een dilemma ontstaan. Meer ‘in dialoog gaan’ leidt mogelijk juist tot grotere verschillen in bijvoorbeeld handhaving. BK geeft aan hierover het gesprek aan te gaan met GGD GHOR, GOB’s en de VNG. SZW vindt dit een goede ontwikkeling en interessant om verder te volgen.
 2. Permanente educatie gastouders. Bijvoorbeeld over de meldcode of een babytraining.
 3. Goede begeleiding vanuit de GOB’s is wettelijk vastgelegd (jaarlijks 16 uur per gastouder). Hier zou een scherpere inhoudelijke GGD-controle door inspectie passend zijn. Vraag bij gastouders na hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. Biedt het GOB trainingen? Is er minimaal twee keer per jaar contact door bezoek aan huis? Is het bureau goed bereikbaar? Et cetera.

‘Prettig en constructief overleg’

‘Wij zijn blij dat de gastouderopvang meer aandacht krijgt vanuit de overheid en kijken dan ook terug op een prettig en constructief overleg’, zegt Sandra Kiffen, manager van Gastouderbureau 4Kids, die aanwezig was bij het overleg. ‘Er is ruim de tijd genomen, waarin we onze zorgen ook aan het licht konden brengen. Zaken zoals: we zien al jaren een dalend aantal gastouders, hoe kunnen we dit beroep beter onder de aandacht brengen? En hoe krijgen we het uurtarief van de gastouder omhoog? Zoals het er nu naar uitziet, verwachten we een verdere afname in het aantal gastouders. Wat kunnen we er samen aan doen om deze uitstroom te beperken en instroom te bevorderen? Er is zeer veel vraag naar gastouderopvang, maar het aanbod is beperkt. En natuurlijk hebben we ook gesproken over hoe we de kwaliteit van deze vorm van kinderopvang nog verder kunnen laten groeien.’

Vanuit de BK staan er al vervolggesprekken gepland met SZW. En na de zomer staat er een dialoog op de planning met GGD GHOR Nederland, meldt Sandra.

Bronnen: kinderopvang.nl / KinderopvangTotaal

Zo’n 94.000 kinderen in Nederland gaan naar de gastouderopvang. Maar wat weten we eigenlijk over deze vorm van kinderopvang? Te weinig, vindt het ministerie van Sociale Zaken. Daarom is er een uitgebreide inventarisatiestudie gedaan onder gastouders, gastouderbureaus en vraagouders. Hoe gaat het nu en wat zien zij graag verbeterd? Lees meer

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.