Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Robert Sänger: ‘Voor de beste ontwikkeling van een kind hebben we elkaar nodig’

We groeien naar een 80/20 verhouding als het gaat om IKC's en reguliere scholen. Dat verwacht Robert Sänger, bestuurder van Sinne kinderopvang in Leeuwarden en bestuurslid van BMK. Hij is van overtuigd dat kinderopvang, onderwijs en zorg in de wijk elkaar nodig hebben om het beste voor kinderen te kunnen bieden.

Alleen met elkaar kunnen we maatschappelijke problemen oplossen en kinderen een goede start geven, zegt Robert Sänger. ‘Als je iets met kinderen wil bereiken ben je afhankelijk van wat er om je heen gebeurt. Je moet de hele dag van het kind voor ogen hebben. Je kunt enorm je best doen binnen je eigen stuk maar je hebt elkaar heel erg nodig om het helemaal goed te doen. En het kost meestal minder energie als je het samen doet. Wat je op de ene plek doet, moet niet op de andere plek tenietgedaan worden. Met elkaar te stimuleren kun je meer bereiken. Het is belangrijk dat iedereen daarvan doordrongen is, want alleen red je het niet. En daaronder ligt de vraag: waarom doe je het, waartoe voed je kinderen op? Wat wil je bereiken en wat moeten kinderen later kunnen? Daarover moet je een gedeelde visie hebben.’ 

Ontwikkelingskansen

Sänger is ruim 5,5 jaar bestuurder bij Sinne kinderopvang. De organisatie telt 32 locaties met 430 medewerkers in en net buiten Leeuwarden, het merendeel daarvan is volop actief om zich samen met scholen tot IKC te ontwikkelen.. Daarnaast heeft Sinne kinderopvang Friese Kleintjes, een gastouderbureau voor heel Friesland. Zijn motivatie om zo actief bezig te zijn met IKC-vorming: ‘Ik zie een IKC als een belangrijke oplossing voor de brede ontwikkeling van kinderen. Vanuit zowel het kind- als ouder- als medewerkersperspectief kan een IKC brede ontwikkelingskansen bieden die nodig zijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.’ 

Obstakels

Ook Sinne kinderopvang ervaart wettelijke en praktische obstakels bij het gelijkwaardig en intensief samenwerken. ‘We doen het nu nog in een vorm van netwerksamenwerking met partnerships. We werken nauw samen met drie verschillende scholenkoepels en hebben per samenwerkingsverband één manager kindcentra aangesteld. Met scholenkoepels hebben we een samenwerkingsovereenkomst en een stuurgroep.  De manager kindcentra is naast de bestuurder van het onderwijs en mij onderdeel van deze stuurgroep en communiceert op directieniveau met de schoolleiders. Daarnaast werken we met meewerkend coördinatoren of pedagogisch specialisten op de locatie zelf. We hebben geen IKC-directeur die vanuit kinderopvang en school gezamenlijk gefinancierd wordt. Dat kan pas als je een volgende stap maakt en allebei je organisatie daarop aanpast. Ik ben trots op hoe we in Leeuwarden als onderwijs, gemeente en kinderopvang met lef samenwerken, een mooi voorbeeld is het Kansen voor Kinderen programma voor 2021-2028.’  

Ideale kindcentrum

Als je Robert Sänger vraagt naar zijn ideale kindcentrum, zegt hij: ‘Een wijkvoorziening waarin onderwijs, kinderopvang en zorg nauw samenwerken en een werkplaats bieden waar je die kindontwikkeling vormgeeft. Handelend vanuit één pedagogische visie, en het liefst met een dagindeling waarin het schoolse leren en talentontwikkeling elkaar afwisselen. Dat is goed voor de kinderen, voor een betere spreiding van hun energie, maar ook goed voor alle IKC-medewerkers. Ook zij kunnen hun energie beter verdelen en geeft bso-medewerkers de gelegenheid om de hele dag te werken.’

Toegang

Als grootste struikelblok bij het realiseren van dit ideaal, zegt hij dat hij het meest aanloopt tegen het vraagstuk van toegang. ‘Slechts een deel van de kinderen kan nu gebruik maken van kinderopvang en bso. Dat wreekt zich in alle vormen van samenwerken, programmeren en verbinden. Het is dus een belangrijke voorwaarde dat het algemeen toegangsrecht er komt. Als die er is, in combinatie met de mogelijkheid om lestijd en ontwikkeltijd af te wisselen, kunnen we een enorme sprong maken.’

Verbouw lastiger

De IKC’s waar Sinne kinderopvang in participeert, zitten in zowel nieuwe als oude gebouwen. ‘We zijn ieder jaar met twee of drie vernieuwingsprojecten bezig, een combinatie van verbouw en nieuwbouw. En in de afgelopen drie jaar zijn er drie complete nieuwe IKC’s gerealiseerd, er zijn twee in vergevorderde planvorming waarvan er nu een gebouwd wordt en er zijn er twee met vernieuwbouw bezig. Verbouw en renovatie is lastiger omdat er vanuit het onderwijs veel minder middelen beschikbaar zijn om het gebouw aan te passen op andere onderwijsconcepten. Daar kan het soms moeilijker zijn als je gebouwen gaat delen.

Heb je je al ingeschreven voor de gratis nieuwsbrief van Zosja? Zosja is het online platform dat je helpt om toe te werken naar een IKC of jouw IKC klaar te maken voor de toekomst. Zosja levert je nieuws, duiding, achtergronden, tools en inspiratie over de wereld van de IKC’s.

Het is altijd makkelijker om een nieuw gebouw met elkaar vorm te geven. In nieuwbouw is de indeling al anders met leerpleinen en atelierruimtes. Maar bij het realiseren van bso in schoollokalen van bestaande locaties is het wel een uitdaging om dat goed te doen. Je wilt ook je eigen ruimte of een deel daarvan op je eigen manier inrichten. En voor oudere leeftijdsgroepen zou je qua uitstraling en plek soms meer willen dan het standaard schoolgebouw.’

Schaalgrootte

Sinne kinderopvang heeft nu vooral IKC’s in de stad. Ziet hij verschillen met omringende dorpen? ‘Ja, je ziet vaak wel verschillen in schaalgrootte. Je kunt gewoon minder aanbieden; het wordt lastiger als er weinig kinderen zijn en de 4 – 12-jarigen in één groep zitten. Je zou qua leeftijd en interessegebied een divers aanbod willen doen.’ 

Doorstromen

Een ander vraagstuk waar ze in Leeuwarden soms mee worstelen: hoe garandeer je een kind binnen een IKC altijd een plek om door te stromen? ‘Ouders verwachten een plek op school als hun kind als baby in dat IKC start. Maar dit past niet altijd. En als je 1 of 2 kinderen te veel voor de bso hebt, sta je voor het vraagstuk of je daar een nieuwe groep voor opstart. Als een IKC evolueert, dan wil je die plekken aanbieden en ouders verwachten ook dat dit geregeld is. Dat is ook logisch maar er zijn beperkingen vanuit inspectiekaders en financiering. Bij een groter IKC heb je dat probleem minder. Maar de vraag blijft: mag je kinderen weigeren? Het is spannend hoe zich dat ontwikkelt.’

Kwestie van tijd

Robert Sänger is ook bestuurslid bij de BMK, die zich profileert als voorstander van IKC-vorming. ‘Als je kijkt welke ontwikkelingen er gaande zijn, dan gaan IKC-vorming en intensieve samenwerking toenemen. Dat is een kwestie van tijd. Ieder nieuw schoolgebouw wordt al als IKC gebouwd. Ook de bestaande bouw is langzaam aan het veranderen. Ik denk dat hier een 80-20 verhouding komt: 80 procent zal een geïntegreerde voorziening worden. En daarnaast zal er altijd plek en ruimte zijn voor bijzondere concepten en locaties. Zowel voor scholen als kinderopvang. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen ze meer behoefte aan een andere omgeving dan het IKC-gebouw. Misschien moet je voor de oudste leeftijdsgroep juist iets op een andere plek bieden. Kortom, er zullen altijd aparte voorzieningen blijven bestaan en wij houden ook gewoon een aantal dagopvanglocaties. Maar als er een nieuw IKC op een goede plek komt, dan zullen we onze eigen naastgelegen locatie niet aanhouden. Je moet om die nieuwe IKC-locatie wel goede condities hebben en niet jezelf gaan lopen beconcurreren.’ 

Toegangsrecht

Wat hij verwacht van een nieuwe kabinet? ‘Dat ze kiezen voor toegangsrecht voor 0-12 en zich eens een keer duidelijk uitspreken over financieringsvorm en starten met rechtstreeks financiering,’ zegt Sänger beslist. ‘Ik verwacht dat ze vanuit Den Haag meer richting gaan geven aan hoe je de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen kinderopvang en onderwijs kunt vormgeven. Dan kunnen er in ieder geval een paar deuren komen in de schotten die er nu tussen zitten.’  

Marike Vroom werkt al 27 jaar voor de kinderopvangbladen. Begonnen als redacteur voor het blad Kinderopvang, daarna jarenlang als hoofdredacteur van dat blad en ook van Management Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl én Zosja.nl. Sinds 2023 heeft Sophie van Hogendorp het hoofdredacteurschap overgenomen. Marike blijft betrokken als eindredacteur van Management Kinderopvang. De sector heeft voor eeuwig haar hart gewonnen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.