Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ouder en kind willen vooral leeftijdsgenoten en keuzevrijheid op bso

Zelf kunnen bepalen of je wel of niet meedoet met een activiteit en groepsindeling naar leeftijd: dat zijn volgens kinderen en ouders belangrijke kenmerken van een ideale buitenschoolse opvang (bso). 
bso
iStock

Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor de studie werden 49 ouders, 32 kinderen, 20 ex-gebruikers van de bso en 16 pedagogisch medewerkers ondervraagd. Het beeld over buitenschoolse opvang onder gebruikers blijkt overwegend positief en de rol van de pm’er is groot.

Leeftijdgenoten

Volgens ouders, kinderen en pm’ers is de perfecte bso een plek waar kinderen leeftijdgenoten en vrienden hebben, waar ze keuzevrijheid hebben in meedoen aan activiteiten en krijgen de oudere kinderen meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De groepen zijn bij voorkeur ingedeeld naar leeftijd. Activiteiten kunnen op die manier goed aansluiten bij de behoefte en ontwikkelingsfase van de kinderen. Een bso met een divers activiteitenaanbod scoort bij kinderen en ouders de hoogste ogen.

Sociale vaardigheden

Pm’ers en ouders zijn het veelal eens over het belangrijkste doel van een bso, namelijk: kinderen na schooltijd een plezierige vrijetijdsbesteding bieden. Maar ook het opdoen van sociale vaardigheden is voor zowel ouders als professionals van waarde. Ouders zien de voordelen van de bso terug in de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kinderen, zo geven ze aan. Voor ouders zelf is de bso een fijne mogelijkheid om werk en gezin te combineren en zich ontzorgd te voelen. 

Pm’ers met kennis

Een bso met vertrouwde pedagogisch medewerkers is voor ouders en kinderen een pluspunt. Pm’ers hebben bij een ideale bso professionele kwaliteiten zoals kennis van en interesse voor de leeftijdsgroep. Dat stelt ze in staat activiteiten te bieden die aanslaan bij kinderen; zo komen ze tegemoet aan de behoeften van het kind. De onderzoekers bevelen opvangorganisaties aan om pm’ers voldoende kindvrije uren te geven, om goed vorm te kunnen geven aan het activiteitenaanbod en de afwisseling daarbinnen.

Oudere kinderen

Kinderen zelf zijn het meest tevreden over hun bso als spelmaterialen intact en compleet zijn en als ze mogen kiezen om wel of niet ergens aan mee te doen. Oudere kinderen verliezen hun plezier in de bso bij een gebrek aan leeftijdsgenoten en onvoldoende activiteiten die bij hun leeftijd passen. Tienergroepen of een thema-bso kan dat probleem helpen ondervangen, laten de onderzoekers weten. Voor jongens zou het wenselijk zijn als er meer mannelijke pm’ers op de bso werken en er meer fysieke activiteiten zijn.

Andere ouders

Uit het onderzoek blijkt verder dat positieve mond tot mond-reclame kan bijdragen aan het succes van een bso. Als er veel kinderen uit de buurt of klas naar een bepaalde bso gaan, zijn andere ouders ook eerder geneigd daarvoor te kiezen. Ouders uit een omgeving waarin mensen negatief denken over bso, zijn sneller geneigd daardoor niet voor een bso te kiezen. Zij kunnen een positiever beeld ontwikkelen als een bso een leuk, afwisselend en leeftijdsadequaat aanbod heeft en andere ouders of kinderen daarover praten.