Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Opinie – Beste meneer Samsom

Het opiniestuk van Diederik Samsom van 7 februari in de Volkskrant geeft vertrouwen. Dit is erkenning voor het alom bekende feit dat kinderen zich het meest ontwikkelen tijdens de periode van nul tot vier jaar en dat in deze periode geïnvesteerd dient te worden. Als oplossing draagt de heer Samsom aan kinderen vanaf drie jaar naar school te laten gaan. Dit is volgens pedagoog en opiniemaker Simon Hay niet de beste oplossing.
Opinie - Beste meneer Samsom

De heer Samsom betoogt in zijn stuk ‘Verschil tussen arm en rijk wordt onwrikbaar’ dat het steeds minder goed mogelijk is voor mensen uit alle sociale milieus om grenzen te doorbreken en zich met elkaar verbonden te voelen. Volgens hem liggen de grootste mogelijkheden om verschillen te overbruggen vóór de huidige start van het onderwijs, omdat niet-cognitieve vaardigheden vooral op zeer jonge leeftijd worden aangeleerd. De opgave is dus het faciliteren en stimuleren van de brede ontwikkeling vanaf jongs af aan en invulling geven aan burgerschapsvorming voor de allerjongsten.

Al veel geïnvesteerd

Er wordt al jarenlang geïnvesteerd in de ontwikkeling van kinderen van nul tot vier jaar. Voorbeelden hiervan zijn de Wet Kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Aan de hand van de onderzoeken van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) is steeds duidelijker geworden wat goed gaat en wat verbeterd dient te worden in de kwaliteit van het aanbod aan kinderen van nul tot twaalf jaar. Kinderopvangorganisaties steken energie in samenwerking met elkaar, welzijnsorganisaties, het basisonderwijs, (lokale) overheid en met verschillende universiteiten en wetenschappers.

Kwaliteitsvisie

Ik verbaas mij over het feit dat door de heer Samsom de kinderopvangsector niet wordt genoemd als mogelijke oplossingsrichting. Natuurlijk is het ook aan de kinderopvangsector zelf om de toegevoegde waarde van kinderopvang voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen meer te laten zien. Dit gebeurt steeds meer. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Asscher, heeft 31 oktober jl. van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) de kwaliteitsvisie kinderopvang ontvangen. Deze kwaliteitsvisie beschrijft onder andere de ambities voor kinderen in de kinderopvang.


‘We moeten sector-overstijgend kijken wat (jonge) kinderen van ons nodig hebben door één kindvoorziening te creëren’Het totale systeem

De heer Samsom schrijft dat het verbeteren van het onderwijs onze eerste opdracht blijft. Ik pleit voor verbetering van het totale systeem waarbinnen kinderen geacht worden te kunnen ‘leren’, een bredere context dus dan alleen onderwijs, welzijnswerk of kinderopvang. Kijkend vanuit het perspectief van het (jonge) kind is het essentieel dat van jongs af aan geïnvesteerd wordt in brede ontwikkeling om zo spelenderwijs de belangrijke vaardigheden (van de 21ste eeuw) te kunnen ontwikkelen.

Ontdekkend spelen

Naar mijn mening moet voor (jonge) kinderen ontdekkend spelen – en dus leren – centraal staan. Aan de hand van levensechte situaties uit de dagelijkse praktijk van kinderen worden zij geprikkeld en gestimuleerd tot een meer actieve, kritische en analytische houding. De manier waarop dit mijns inziens moet gebeuren, is in ieder geval niet door in oude valkuilen te stappen. We moeten sector-overstijgend kijken wat (jonge) kinderen van ons nodig hebben door één kindvoorziening te creëren. De opgedane kennis en ervaring vanuit kinderopvang, het welzijnswerk en het basisonderwijs zijn daarbij natuurlijk waardevolle bronnen.

Erkenning

Professionals willen hun verantwoordelijkheid nemen om deze bijdrage te kunnen leveren. Wat zij nodig hebben is erkenning vanuit de politiek dat kinderopvang vooral een instrument is om de ontwikkeling van kinderen te optimaliseren (en niet slechts een arbeidsparticipatie-instrument).

Simon Hay geeft suggesties hoe  achterstanden bij kinderen écht verkleind kunnen worden en hoe de verbondenheid kan worden gestimuleerd. Lees meer in zijn tweede opiniestuk >>

Simon Hay is pedagoog bij KindeRdam in Rotterdam en is sinds kort lid van het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra. Als pedagoog schrijft hij pedagogisch beleid en ondersteunt pedagogisch medewerkers, locatiemanagers en ouders. Onderwerpen waar hij veel affiniteit mee heeft: ouderbetrokkenheid, Video Interactie Begeleiding en de verbinding tussen praktijk en wetenschap.

3 REACTIES

  1. Lees alle reacties

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.