Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Oekraïense vluchtelingenkinderen helpen: praktijkvoorbeelden van kinderopvangorganisaties

Zou je graag als bestuurder van een kinderopvangorganisatie vluchtelingenkinderen willen helpen, maar weet je niet hoe? De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang heeft een aantal praktische voorbeelden op een rij gezet van haar leden. Ze betreffen opvang binnen het reguliere systeem, een aanbod buiten het reguliere systeem en ondersteuning van het onderwijs. Laat je inspireren!
oekraiense kinderen
Antipina / stock.adobe.com

Kinderopvang Solidoe: ‘Voorzieningen waar kinderen kunnen landen’

Kinderopvang Solidoe werkt in twee gemeenten samen met het onderwijs om de opvang en het onderwijs voor Oekraïense kinderen te realiseren. Er zijn in beide gemeenten projectteams gemaakt, de gemeente voert regie. Het doel is op heel korte termijn voorzieningen te bieden tot de zomervakantie, waar kinderen kunnen ‘landen’. Om daarna de zaken structureler in te kunnen regelen.

Voor de kinderen van 6-12 wordt het onderwijs zoveel mogelijk geregeld via de taalklassen. Voor kinderen van 0-6 jaar biedt Solidoe vooralsnog één keer per week een speel-/inloopochtend. Als blijkt dat er meer behoefte is, gaat dit naar twee keer per week. Dit is dus een aparte voorziening. Kinderen kunnen vrij spelen, er is een gezamenlijke activiteit en de kinderen gaan naar buiten. De ochtend wordt gezamenlijk afgesloten. De ouders zijn nu nog aanwezig in de ruimte. De groep kinderen van 4-7 jaar vraagt extra aandacht: deze kinderen kunnen niet naar de taalklas en zij hebben meer nodig dan 1 tot 2 keer een speelochtend. In de projectteams zoeken zij hiervoor oplossingen: mogelijk een combiklasje van kleuteronderwijs en opvang. De ervaring nu laat zien dat de kinderen graag spelen. Ze voelen zich veilig omdat de ouders in de buurt zijn. Het ‘er zijn’, ze de ruimte geven voor spel, samen met andere kinderen, is op dit moment het belangrijkste. De kinderopvang met professionals en pedagogische omgeving biedt daar een hele goede basis voor.

Oekraïense Ouders, voornamelijk moeders, worden betrokken door hen te vragen naar wat zij denken dat hun kinderen nodig hebben en worden uitgenodigd om eventueel ook actief mee te helpen. Daarbij is er ook aandacht voor wat zij nodig hebben: kan er bijvoorbeeld een taaluurtje of een ontspanningsactiviteit georganiseerd worden in een aangrenzende ruimte? Ook voor hen is het een waardevol moment om anderen te spreken en even uit de vaak moeilijke verblijfssituatie te zijn. Ze helpen elkaar bij het tolken en wegwijs maken in de Nederlandse samenleving. Een goede manier van ouderbetrokkenheid!

Er is een oproep gedaan aan alle pm’ers met de vraag of zij mee willen helpen. Daarbij vermeld dat het dagdelen moeten zijn waarop zij niet werken en het dus geen extra belasting op het rooster gaat geven. De uren mogen ze wel indienen. Er is heel veel betrokkenheid bij de pm’ers. Solidoe stelt op dit moment de ruimte en het personeel beschikbaar vanuit haar maatschappelijke rol. Voor de langere termijn zal het zoeken worden of/ hoe ze kinderen in de reguliere opvang kunnen laten instromen, gezien de wachtlijsten zal dat ingewikkeld worden. Ze informeren ouders van Solidoe via de oc’s en zullen ook op de website daar aandacht aan gaan besteden. Daarnaast de plaatselijke pr-kanalen.

Kinderopvang Purmerend: ‘Over de grenzen’

De gemeente heeft als opdracht aan het onderwijs gegeven om op een centrale locatie opvang/onderwijs te verzorgen voor Oekraïense kinderen. Drie stichtingen voor onderwijs en kinderopvang Purmerend zijn gezamenlijk dit project aangegaan. De kinderopvangorganisatie helpt bij de opzet en uitvoering op de locatie voor kinderen van 2 tot 6 jaar. Er zijn naast een locatie voor de jongste kinderen ook twee locaties voor oudere kinderen. Een is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en een van 12 tot 18 jaar.

De Oekraïense vluchtelingen worden onder meer opgevangen in een hotel. In twee voormalige vergaderzalen in dit hotel zijn er gezamenlijk twee opvang/onderwijsruimtes ingericht voor de jongste kinderen. Er zijn twee Oekraïense leraressen die vijf dagen per week onderwijs verzorgen. Op dit moment wordt bekeken of deze leraressen ook betaald kunnen krijgen. De leerkrachten worden ondersteund door vrijwilligers met een pedagogische en didactische achtergrond. Als er meer hulp nodig is, worden vluchtelingouders gevraagd om te ondersteunen als hulpouder. Vanuit Kinderopvang Purmerend is er een pedagogisch coach/VVE-regisseur aanwezig om de vrijwilligers en leraren te ondersteunen.

Tot de zomervakantie is de opvang/ het onderwijs voor Oekraïense kinderen dus gescheiden van de Nederlandse kinderen. Streven is om na de zomervakantie kinderen te laten integreren in het reguliere aanbod en dus tussen de Nederlandse kinderen. De voertaal met de kinderen is Nederlands vanuit de Nederlandse vrijwilligers. De Oekraïense leraressen spreken Oekraïens. Alle volwassenen onderling spreken Engels. Men hoopt hierdoor dat de kinderen op een speelse manier ook wat Nederlandse basiswoorden leren. De dagelijkse coördinatie is in handen van een basisschooldirecteur. Hierdoor is er een lijn met het onderwijs. Ons streven is dat de kinderen na de zomervakantie instromen in het regulier onderwijs, op verschillende basisscholen in de stad.

Kinderopvang Morgen: ‘We zijn deze opvang gestart vanuit de gedachte: wees welkom’

Gewoon kind kunnen zijn: dat gun je ieder kind, en zeker een kind dat uit Oekraïne is gevlucht. In samenwerking met gemeente Rijswijk organiseert Kinderopvang Morgen twee speelgroepen voor gevluchte Oekraïense kinderen. De eerste week samen met ouders om te wennen aan hoe ze werken en om de taal. Daarna de ouders. De ouders zochten elkaar op en de medewerkers hebben aangeboden dat ze in een aparte ruimte koffie konden drinken met elkaar. Er is een tolk aanwezig vanuit de gemeente. Ouders zijn blij dat ze hun kinderen weer zien spelen. KO Morgen is dankbaar dat ze voor deze verbinding kunnen zorgen.

De opvang vindt elke ochtend van 9-11 uur plaats. De kinderen van 2-4 en de kinderen van 4-7 die nog niet naar onderwijs gaan, kunnen terecht in de BSO-ruimte. Er is een vrijwilliger van het Rode Kruis aanwezig die gericht is op kinderen en onderwijs. Voor de kinderen van 4-7 doen ze dit samen met een organisatie die sportactiviteiten aanbiedt in de gemeente. De kinderen zijn zo blij om weer te bouwen, muziek te maken en te sporten! Daarnaast verzorgt de bibliotheek Nederlandse taalles voor de ouders, dit gaat binnenkort starten op de locatie waar ook de kinderen zijn. Tot de start van de taalles geven ze ouders de ruimte om elkaar te ontmoeten in informele setting. ‘We doen het samen met verschillende organisaties in de gemeente Rijswijk. Dat is heel waardevol.’

Spring Kinderopvang: ‘Help je mij ontdekken?’

In de drie grotere gemeenten van Spring, Venlo, Helmond en Land van Cuijk, zijn taskforces ingericht. Daarin werkt Spring Kinderopvang samen met de onderwijspartners PO en VO, de gemeente, de GGD-en en andere partners (ROC’s die studenten leveren; jeugd & jongerenwerk en sport, e.d.).

Bij Spring hebben ze een Handreiking Opvang Oekraïense kinderen opgesteld. Daarin staat beschreven wat ze doen in de diverse vormen van opvang (op eigen locatie, een ‘loslopend’ kind, groepsgewijs aanbod, nieuw te starten locatie, alleen KO of samen met PO) en hoe ze omgaan met de kwaliteit en kwaliteitseisen wat betreft inzet van medewerkers, vierkante meters etc. De eerste kinderen zijn geplaatst, in reguliere groepen. Meer groepsgewijs aanbod wordt voorbereid, evenals het inrichten van locaties in de centrale opvang. Er wordt hard gewerkt om dit te realiseren, in goede harmonie en samenwerking met alle partners.

Bron: BMK

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.