Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties8

Nieuw stelsel kinderopvang levert geld op

Kies

Kinderopvang in Nederland moet anders, vinden Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation. Zij presenteren een nieuwe opzet voor kinderopvang, ‘Kies nu voor Kinderen’ en lieten SEO Economisch Onderzoek dit plan doorberekenen. Resultaat: voor de overheid is het plan budgetneutraal. De maatschappij levert het 248 miljoen euro per jaar op. Dit geld komt vooral ten goede aan ouders.

Met ‘Kies nu voor Kinderen’ komt definitief een einde aan de versnippering in het aantal kindvoorzieningen. De peuterspeelzaal wordt volledig geïntegreerd in de kinderopvang. Hetzelfde geldt voor de gastouderopvang. De buitenschoolsche opvang gaat intensiever samenwerken met het onderwijs waardoor de leidster-kindratio verlaagd kan worden van 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen naar 1 pm’er op 15 kinderen. Deze maatregel levert veel geld op (244 miljoen euro).

Voor alle kinderen
Een belangrijke pijler van het plan is dat kinderopvang weer toegankelijk moet worden voor iedereen, ook voor kinderen van ouders die niet werken. In ‘Kies nu voor Kinderen’ hebben ouders van kinderen van 2 en 3 jaar recht op minimaal vier dagdelen kinderopvangtoeslag per week. Zo ontmoeten kinderen van wel-werkende ouders kinderen van niet-werkende ouders in dezelfde groep en is er sprake van minder segregatie met alle positieve effecten van dien. Ouders die wel werken, hebben net als nu recht op kinderopvangtoeslag voor alle uren dat ze werken.

De bso en baby’s
Een vergelijkbare maatregel geldt voor ouders van 4+kinderen. Zij ontvangen, ook als ze niet werken, voor minimaal twee dagdelen kinderopvangtoeslag. Wel werkende ouders ontvangen net als nu kinderopvangtoeslag voor de uren dat ze werken. ‘Kies nu voor Kinderen’ heeft de maatregel niet ingesteld voor kinderen van 0 en 1 jaar oud, omdat ze vooral wil inzetten op ontwikkelingsstimulering van kinderen vanaf 2 jaar. Maar het rapport heeft ook een berekening gemaakt als ouders van kinderen van 1 jaar ook recht hebben op kinderopvangtoeslag van vier dagdelen per week.

Bezuinigingen 2013 terugdraaien
Het plan gaat ervan uit dat alle bezuinigingen die gepland staan voor 2013 met een totaalbedrag van 205 miljoen euro, worden teruggedraaid. Dat betekent dat ouders net zoveel kwijt zijn aan kinderopvang als nu in 2012, alleen hebben dan alle kinderen toegang tot kinderopvang.

Negatieve effecten
De kosten en baten voor kinderen zijn niet becijferd omdat sommige effecten nooit eerder bewezen zijn. Zo valt te verwachten dat het verlagen van de leidster-kindratio in de bso negatief zal uitpakken voor kinderen. Er is echter geen onderzoek beschikbaar naar het effect hiervan. Wel sluit de grootte van de groep in de bso meer aan op de grootte van de klas. Een suggestie is om de leidster-kindratio te differentiëren naar leeftijd. Jonge kinderen hebben dan meer pm’ers tot hun beschikking dan oudere kinderen. Door intensieve samenwerking met de basisschool zal de kwaliteit in de bso stijgen, zo verwachten de onderzoekers wat de verlaagde leidster-kindratio deels moet opheffen.

Integratie peuterspeelzalen en gastouderopvang
De financiële meevallers zitten naast het verlagen van de leidster-kindratio vooral in de integratie van het peuterspeelzaalwerk in de kinderopvang. Personeel kan efficiënter worden ingeroosterd, VVE-subsidies komen ten goede aan de hele kinderopvang en er wordt bespaard op locatiekosten. Een andere meevaller is het verminderde gebruik van gastouderopvang. De voorziening verdwijnt niet helemaal, maar gastouders kunnen alleen opvang verzorgen via een kinderopvangorganisatie. Kinderopvangtoeslag die nu naar grootouders gaat, verdwijnt. Ouders kiezen weer voor opvang door professionals.

‘Kies nu voor kinderen’ is naar alle politieke partijen verstuurd.

Download het rapport ‘Kies nu voor Kinderen’ >>

Bron: De waarde van ‘Kies nu voor Kinderen’, SEO Economisch Onderzoek in opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation.
Foto: Stock.xchng

8 REACTIES

 1. 248 Miljoen die vooral ten goede komt aan ouders die niet werken en aan ouders die geen gebruik maken van gastouderopvang. Dit alles ten koste van (bijna) de gehele gastouderbranche en de keuze vrijheid van de ouders van Nederland. Opvang via gastouders die toevallig familie zijn en die ook kwalitatieve goede opvang bieden én geschoold zijn, daar wordt geen toeslag meer voor gegeven? Dit ruikt naar pure discriminatie op diverse vlakken! Een kinderorganisatie die met zo’n voorstel komt, waarbij juist geheel niet gekeken wordt naar de kwaliteit van de opvang voor het kind, daar kan ik met mijn pet niet bij. Maar iedereen voelt aan dat een kind-ratio van 1 op 15 niet veilig is bij een BSO. Je kunt een BSO niet vergelijken met een klas. In de klas zitten kinderen in een lokaal op een stoel, bij een BSO is dat niet het geval. Dit lijkt me pedagogisch helemaal niet verantwoord.
  Dit rapport kan niet serieus genomen worden en ik snap niet dat een politieke partij (D66) dit durft over te nemen. Al het geld van alle hard wekende inwoners van van Nederland die in de gastouderbranche is en wordt geïnvesteerd de afgelopen 3,5 jaar over de balk gesmeten!! Ik vraag me af wie het rapport van deze organisaties heeft betaald….

 2. Lees alle reacties
 3. Ouders kiezen weer voor opvang door professionals???
  Zijn gastouders geen professionals??? Alle gastouders hebben in 2010 een diploma moeten halen er zijn minimalediploma eisen gesteld aan de gastouder ze zijn erkend en worden ook door de GGD gecontroleerd. Niet professioneel!!! De regering heeft hier 2 jaar geleden veel geld voor uitgetrokken om die profesioneel te maken en nu weer terug draaien??? En waar lees ik dat de ouders nog een keus mogen maken waar hun eigen kind opgevangen word? Kinderen hebben baat bij meer aandacht en begeleiding ipv 1 pw op 15 kinderen???

 4. Mensen die deze dingen bedenken werken niet in de kinderopvang….DUS alles wat zij bedenken WERK NIET….
  ‘De kosten en baten voor kinderen zijn niet becijferd omdat sommige effecten nooit eerder bewezen zijn.’
  Hier ligt precies het probleem…. vraag gewoon ONS … de kinderopvang organisaties, de mensen die echt met de kinderen werken.
  Teddy Kids is tegen deze stomme plannen.

 5. Het is fijn als onderzoek uitwijst dat het anders kan; in dit geval qua financiën. Dat was kennelijk de insteek van het onderzoek. Zoals altijd zijn ook hier meer kanten aan de zaak. Onlangs reed ik met mijn dochter langs een schoolplein waar ik getuige was van een situatie die me de hele dag niet meer losliet. Aan de kant van het voetbalveld stond een jongetje, ik schat dat hij niet ouder dan 5 jaar was. Mooie kleren, haar in een vet kuifje, bruin gekleurd door de zon, goed gevoed. Ik hoorde hem op zeurende toon zeggen: ‘Maar ik wil alleen bij jou en dan wil ik ‘keep’ zijn.’ Ik zag hem het veld ingaan en met woord en gebaar een ander jongetje het doel ‘uitvegen’. Dat jongetje ging naar de kant en riep een ander jongetje, duidelijk zijn tweelingbroertje. Deze jongetjes hadden een brilletje en een bleek snoetje. Ze stonden aan de kant met elkaar te praten. 15 meter verder zag ik een juf. Ik dacht: ‘Waar ben je, juf, in deze situatie die zoveel opvoed- en correctiekansen biedt?’ Ik ben vóor kinderen zelfstandig laten spelen, maar ben ervan overtuigd dat dit onder een ‘watching eye’ moet gebeuren en dat als er zich een situatie voordoet die opvoedkansen biedt, dat er dan op in moet worden gesprongen. Dat betekent dat er méer volwassenen met oog voor die kansen rondom te kinderen moeten zijn. En ik zal mijn dochter leren om iets te zeggen in dergelijke situaties, namelijk ‘Ik vind het stom wat je net deed.’
  Oja, ’toevallig’ ben ik ook nog gastouder. Willemieke

 6. GEWELDIG NIET DUS. Wat een geweldige plannen. Kind ratio verlagen! Komt dit wel ten goede van de kinderen. De kinderopvang is gewoon misbruik van gemaakt. Okay de overheid had kunnen weten. Dat er genoeg ondernemers profiteren van de beschikbare toeslag. Alles is mogelijk. Kinderopvangorganisaties kunnen doen en laten wat ze willen. Ze verdienen max geld en de ouders betalen bijna niks. Ja dan gaat zo pot snel leeg. Dom van de overheid, maar ook wij hebben meegewerkt om de pot leeg te halen!! Nu gaan we zeuren want het kost steeds meer eigen schuld! Gewoon betalen naar wat je afneemt. En dat werkt wel en brengt echt geen onrust in de groep. Wij werken al 5 jaar zo, en het is heel fijn. Want alle kinderen weten precies wanneer ze worden opgehaald. Alleen bij de grote organisaties is het onmogelijk omdat ze berekend zijn om de dag delen, waar voor de helft gebruik van wordt gemaakt. Maar wel max op verdienen. Ja hier wordt de directie voor betaald, de receptioniste, administratief medewerker en natuurlijk nog al de belachelijke hoge prijzen qua meubelen voor de kinderopvang! Maar nu gaan we kijken wat we kunnen doen, we willen een kind al bijna wiskunde geven als die twee is. Mag een kind ook spelen en door spelen leren ze zoveel meer. Met kleine groepen en veel individuele aandacht komt een kind er ook wel. VVE (vrijheid veiligheid experimenteren)

 7. Gastouders moeten tegenwoordig voldoen aan een aantal eisen.Goede GO blijven zichzelf scholen om zorg te kunnen dragen voor een goede pedagogisch verantwoorde opvang. Tevens zijn GO al aaangesloten bij gastouderbureaus. Ook mis ik in dit verhaal de keuze vrijheid van ouders om die vorm van opvang te kiezen die ze voor hun kind het beste vinden.GO opvang is tegenwoordig goed en goed controleerbaar en niet duur

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.