Management kinderopvang magazine nr. 2, 2021

  Verschillende politieke partijen hebben twee of meer dagen gratis kinderopvang in hun programma staan. Andere zoeken het in een lager tarief voor ouders. De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) wil een bredere toegankelijkheid van de kinderopvang realiseren, een gemakkelijker financiering en ruimt voor keuzevrijheid en ondernemerschap. Lees in dit nummer hoe Emmeline Bijlsma, directeur van de BK uitlegt wat die visie inhoudt.

  Verder tref je in dit nummer een artikel aan over het gebruik van de Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang. Het is een tijdelijk middel voor gezinnen in crisis, maar vaak gaat het om problemen die helemaal niet zo tijdelijk zijn. SM werd belegd bij gemeenten, die daarbij de ruimte kregen om hun eigen criteria op te stellen. Met als gevolg: grote verschillen in de uitvoering.

  geef-voorrang-aan-kinderen-van-zorgmedewerkers-en-kwetsbare-kinderen

  Gratis of niet gratis?

  Verschillende politieke partijen hebben twee of meer dagen gratis kinderopvang in hun programma staan. Andere zoeken het in een lager tarief voor ouders. Eén ding lijkt duidelijk: iedereen wil een bredere toegankelijkheid van de kinderopvang. Ook de brancheorganisaties.

  Gemeentelijke willekeur bij de SMI

  Gemeenten maken de laatste jaren steeds vaker gebruik van de Sociaal Medische Indicatie voor kinderopvang. Het is een tijdelijk middel voor gezinnen in crisis, maar vaak gaat het om problemen die helemaal niet zo tijdelijk zijn.

  ‘Geen rijkere speelomgeving dan buiten’

  Kinderen die in de buitenkeuken een lekker modderig soepje maken en tussen de varkens en kippen scharrelen. De droom van Aukje Vlaanderen (47) werd vijf jaar geleden werkelijkheid toen ze haar eerste Natureluur-locatie opende: BSO in het Bos in het Limburgse Haelen. Sindsdien heeft ze nog drie kleinschalige groene kinderopvanglocaties geopend. 'Er is geen rijkere speelomgeving dan buiten.'

  blog-peter-van-zijl-waarom-de-kinderopvang-niet-aantrekkelijk-is-voor-generatie-z

  Column – Omhoog op die geluksladder!

  Gratis kinderopvang. Ik ben voor! Als deze column verschijnt, zijn de verkiezingen reeds voorbij en zijn de winnende partijen al volop bezig met de formatieonderhandelingen. Ik hoop dat kinderopvang daarbij hoog op de agenda staat. U heeft het vast gevolgd. D66 en GroenLinks hebben de knuppel in het hoenderhok gegooid en pleiten voor (vier dagen) gratis kinderopvang voor kinderen tot vier jaar en daarna voor alle kinderen een schooldag inclusief educatie, opvang, huiswerkbegeleiding én een warme lunch.

  Grote verschillen tussen gemeenten

  Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten 960 uur voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters bieden. Niet alle slaagden erin dat voor elkaar te krijgen, terwijl diverse gemeenten de zaakjes wel al goed voor elkaar hadden toen de coronacrisis toesloeg. En dat zijn niet de enige verschillen tussen de gemeenten.

  De drie pijlers van de Arnhemse peuteropvang

  Kansengelijkheid en inclusie, daar draait het om bij de Arnhemse peuteropvang. Hoe krijgt dit vorm in de praktijk? 'De peuteropvang berust op drie pijlers: VVE, ontwikkelrecht en passende kinderopvang. Samen dragen ze eraan bij dat elk kind gezien wordt en een kwalitatief aanbod krijgt dat past bij zijn behoeften.'

  Vijf vrije vragen aan: Malou Kloet

  Malou Kloet (35) is een ondernemer met een kinderopvanghart. Ze heeft tien jaar op de groep gestaan en heeft een succesvolle coachingpraktijk Kinderopvangbeleid. Kloet is na de eerste coronalockdown begonnen met haar eigen kleinschalige Green House Kinderopvang voor acht kinderen in Heemstede.

  ‘Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen’

  De overeenkomsten met de toeslagaffaire

  Het gevoel van machteloosheid en onrechtvaardigheid: dat bekruipt menig kinderopvangondernemer in het proces van de GGD-inspectie. Ans Keij, bestuurder van MIKZ Kinderopvang, ziet paralellen met de kinderopvangtoeslagaffaire. Buitenproportionaliteit, gestold wantrouwen, om maar wat te noemen.

  De jacht op de klant

  Afwachten tot de klanten zichzelf aanbieden, dat is niet de meest succesvolle manier om je klantenbestand op peil te houden of te groeien. Zeker niet in een krimpende markt die mogelijk op ons afkomt. Tips en ervaringen van adviesbureau Kikken en twee ondernemers.

  Ode aan de groeikracht

  Afgelopen maand heeft de natuur definitief de winter van zich afgeschud. Voorjaar 2021 is van start gegaan. Het frisgroene blad priemt door het herfstblad van vorig jaar; variaties in groen zoals het blad van het fluitenkruid, de smeerwortel en de jonge brandnetels. Een steeds rijkere schakering aan heem-soorten vullen onze berm, (bos)plantsoen en waterkant.

  (Speciaal) onderwijs, opvang en zorg onder één dak

  Het drie jaar jonge KindCentrum Borgele in Deventer heeft alles, maar dan ook echt alles onder één dak. Een gewone basisschool, speciaal onderwijs, kinderopvang, bso en een orthopedagogisch dagcentrum. De directie jongleert er met wetten, cao's en financieringsstromen. Geen simpele klus, maar het allerbelangrijkste doel wordt bereikt. 'Elk kind krijgt hier wat het nodig heeft.'

  Bso-medewerkers voor de klas

  In Den Haag werken kinderopvangorganisatie 2Samen en het basisonderwijs steeds intensiever samen. Tijdens de lockdown van basisonderwijs en kinderopvang sprongen de pedagogisch medewerkers van 2Samen al bij om scholen te helpen. Daarnaast realiseren deze kinderopvangorganisatie en de P.C. Hooftschool vernieuwde combibanen van kinderopvang en onderwijs. Een aantal bso-medewerkers van locatie 2Torentjes begint in februari met de nieuwe opleiding Ad PEP.

  Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’

  Dit is het achtste en laatste deel van de serie waarin we een blik op de geschiedenis van de kinderopvang werpen aan de hand van oude prenten en foto's. In de vorige aflevering zagen we hoe moeilijk het in 1970 was om meer kinderdagverblijven op te richten. Voor de peuterspeelzalen ligt dat anders: die rijzen als paddenstoelen uit de grond.

  Het jonge brein bijsturen

  Kinderen krijgen vaak op een te late leeftijd de diagnose autisme. Meestal pas als ze vastlopen op de basisschool. Zonde en niet nodig, want vanaf twaalf maanden kun je al kenmerken van autisme signaleren. Niet alleen als pedagogisch medewerker, ook als management kun je veel betekenen bij de verbetering van vroegherkenning van ASS.

  Oog voor het verlegen kind

  Welke kenmerken van een kind in de kinderopvang voorspellen het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling? Eén voorspeller die telkens naar voren is gekomen, is het temperament van het kind. Maar temperament is een breed begrip. Kan dit iets concreter worden gemaakt voor ouders en pedagogische professionals? Het NCKO heeft enige tijd geleden een studie uitgevoerd waarbij jonge kinderen werden gevolgd in de kinderopvang van hun eerste tot hun tweede levensjaar. Een nieuwe analyse van de gegevens uit deze studie geeft nu een nieuw antwoord op een vaak gestelde vraag.

  Column – Op zoek naar iets anders

  'Soms denk ik wel eens: ik zoek een andere baan.' Voor iemand zoals ik, iemand die eigenlijk stiekem het liefst iedereen in haar omgeving blij wil zien, komen die woorden hard binnen. Ik prijs mij gelukkig met een mooie groep mensen om mij heen. We kennen elkaar heel lang, zijn een hecht team en onze wereld voelt als familie.