Management kinderopvang magazine nr. 1, 2021

  In dit mooie nieuwe nummer besteden we aandacht aan een terugblik op de toeslagenaffaire. BK-voorzitter Felix Rottenberg en Gjalt Jellesma (BOinK) blikken terug op de verhoren en op de toeslagenaffaire zelf. Verder lees je hoe Luk Dewulf samen met Els Pronk een beweging van positieve psychologie in gang heeft gezet die langzamerhand kinderopvang en onderwijs in Nederland en België verovert. Een gesprek met de founder van de ‘positieve revolutie’.
  Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen, ook kinderen met specifieke ontwikkelingsvragen, in de kinderopvang de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben? In Arnhem gingen ze met deze vraag aan de slag. Op weg naar passende kinderopvang.

  Als een tank

  De verhoren van de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire liggen achter ons. BK-voorzitter Felix Rottenberg en Gjalt Jellesma (BOinK) blikken terug op de verhoren en op de toeslagaffaire zelf.

  Type bestuur drukt stempel

  Er is al jaren discussie over 'maatschappelijke' versus 'commerciële' kinderopvang. Vanuit de politiek, maar ook soms vanuit de sector zelf, is er een roep om een verbod op winstuitkeringen in de kinderopvang. Ook wordt de inhoudelijke kwaliteit van organisaties met winstoogmerk soms in twijfel getrokken. Maar hoe zit het eigenlijk met de bedrijfsvoering? Marijke Luijting deed daar onderzoek naar.

  ‘Kinderen leren geloven in hun eigen kunnen’

  Elk kind heeft bakken talent. Als je dat benoemt, krijgt een kind een beter zelfbeeld en meer kansen op een mooie toekomst. De Vlaamse pedagoog Luk Dewulf is talentfluisteraar. Samen met Els Pronk zette hij een beweging van positieve psychologie in gang die langzamerhand kinderopvang en onderwijs in Nederland en België verovert. Een gesprek met de founder van de 'positieve revolutie'.

  blog-peter-van-zijl-waarom-de-kinderopvang-niet-aantrekkelijk-is-voor-generatie-z

  Column – Netflix-moe? U moet nu aan de bak!

  2020, wat een rotjaar. Ik kan er niets anders van maken. Gewoonlijk ben je aan het begin van het jaar helemaal verzadigd van alle decembergezelligheid en heb je er weer echt zin. Lekker aan het werk. Deze keer eindigde het jaar heel anders. De winter werd gekenmerkt door een zware lockdown. Lege straten, gesloten winkels, treurige bordjes 'Alleen take-out' achter het glas van bars en restaurants. Wat een afknappers.

  Aandacht voor jongste kinderen in verticale groepen

  De emotionele en educatieve kwaliteit is in horizontale groepen hoger voor baby's en dreumesen dan in verticale groepen. Daarentegen hebben dreumesen meer ruimte voor exploratie in verticale groepen. Dat blijkt uit het nieuwste LKK-onderzoek. De vraag is dan: hoe komen baby's en dreumesen het best tot hun recht in de groep?

  ‘We willen gelijke kansen voor elk kind’

  Maatschappelijke kinderopvangorganisatie Vlietkinderen heeft een ambitie. Een plek in de wijk waar alle ouders en kinderen drempelloos binnenkomen en elk kind gelijke kansen heeft. Daarom werkt Vlietkinderen al twee jaar aan een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) in Leidschendam-Voorburg. De 'spin in het web' is het Spel- en Opvoedpunt, waar ouders dagelijks terechtkunnen voor opvoedadvies.

  Kinderen niet in hokjes plaatsen

  Peuters en kleuters in de leeftijd van 3 tot 6 jaar samen in een groep in het IKC, zonder dat de een ondergesneeuwd raakt of de ander overprikkeld, in een ruimte zonder klassen. Een uitdaging, volgens clusterdirecteur Nicole Hanegraaf, maar ook heel natuurlijk. 'Het gaat om het individuele kind. Wat vraagt dit kind van ons om tot ontwikkeling te komen?'

  ‘Grootste obstakel voor coaching is tijdgebrek’

  Beroepsvereniging PPINK heeft een kwalitatief onderzoek gedaan naar de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach die vorig jaar een vaste plek kreeg in de kinderopvang. De conclusie: de functie geeft een goede kwaliteitsimpuls, maar is nog in ontwikkeling. 'Een probleem is tijdgebrek. Ook de pedagogisch medewerker moet taakuren krijgen voor coaching', pleit PPINK-directeur Myrte van Gurp.

  ‘We zouden liefst ook studenten begeleiden’

  Je raakt vanzelf onder de indruk als je ziet wat Svetlana Lalic (40) heeft gerealiseerd in tien jaar. De kinderopvangondernemer zet met UniKidz een origineel concept neer voor 0- tot 18-jarigen, maar wil nog veel verder gaan. Lalic kijkt met het UniKidz-model over de landsgrenzen heen en vindt dat het niet ophoudt bij 18 jaar. 'Ook studenten kunnen begeleiding gebruiken.' Een gedreven ondernemer die de kop ver boven het maaiveld uitsteekt.

  In gesprek met GGD GHOR Nederland

  Naar aanleiding van de artikelen over toezicht in Management Kinderopvang en de position paper van vijf kinderopvang-organisaties, kregen deze organisaties een uitnodiging van GGD GHOR Nederland om te komen praten. Doel van het overleg: problemen bespreken en beter onderling begrip. Bestuurder van Mikz Kinderopvang Ans Keij geeft namens de kinderopvangorganisaties haar indruk van dit gesprek op 30 november jl.

  Vijf vrije vragen aan: Willeke Ravenna

  Willeke Ravenna (56) runt sinds 2013 samen met haar dochter Sharon (32) de kleinschalige bso Bouncer in Capelle aan de IJssel. Ze kreeg ook landelijke bekendheid als klokkenluider voor de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Vijf vrije vragen.

  Op weg naar passende kinderopvang

  Ieder kind hoort erbij! Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen, ook kinderen met specifieke ontwikkelingsvragen, in de kinderopvang de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben? In Arnhem gingen ze met deze vraag aan de slag. 'We kijken nu vooral naar wat er wél mogelijk is.'

  Wat willen ouders?

  Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’

  Dit is het zevende deel van de serie waarin we een blik op de geschiedenis van de kinderopvang werpen aan de hand van oude prenten en foto's. In de jaren zestig van de vorige eeuw veranderde de maatschappij in snel tempo, maar de kinderopvang bleef achter. In 1971 kwamen vrouwen in actie en eisten gratis 'kresjes'.

  Innovatie

  Innovatie in de kinderopvang vergt medewerkers die ondernemend zijn, is de stellige overtuiging van Brigitte Siezenis, regiodirecteur van MIK & PIW Groep. 'Het is dus heel belangrijk om medewerkers te stimuleren dit ondernemerschap te ontwikkelen. En dat vraagt weer om goed leiderschap.'

  Over ontplooiing, leren, denken en het brein

  Onderzoek naar het brein staat volop in de aandacht. De bevindingen uit dit neuropsychologische onderzoek zijn door Jelle Jolles in het nieuwe boek Leer je kind kennen vertaald naar de opvoeding en het onderwijs. Kan de kinderopvang hiervan ook profiteren?

  Noodopvang en menselijke maat

  Ik kan smelten van romantische momenten op tv, waarbij een man zijn vrouw verrast met een liefdevol gebaar. 'Kijk nou, schat. Wat lief.' Mijn man maakt dan altijd de grap: 'Dit soort mannen verknallen de markt.'