Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Hoorzitting: één basisvoorziening voor kinderen

Eén basisvoorziening waar alle kinderen naartoe kunnen gaan voor kwalitatief goede kinderopvang. Deze wens hebben meerdere vertegenwoordigers uit de branche tijdens de hoorzitting met commissieleden van de Tweede Kamer uitgesproken. Daarnaast is de sector vooral toe aan stabiliteit.
Hoorzitting: één basisvoorziening voor kinderen
Foto: ANP Photo

Het rondetafelgesprek werd verdeeld in vier blokken. In ieder blok kwam een andere vertegenwoordiging uit de branche aan bod, onderverdeeld in de wetenschap, ouders, werkgevers/werknemers en branchevertegenwoordigers.

Kwaliteit

In het eerste blok kwam de kwaliteit van de kinderopvang veel ter sprake. Hoogleraar Kinderopvang, Ruben Fukkink, noemde de uitkomsten van eerder NCKO-onderzoek naar de kwaliteit in de kinderopvang. Vooral kinderdagverblijven voldeden in de vorige onderzoeken nog niet aan de zes pedagogische doelen. Volgens Fukkink is er, ondanks groei en een kostenstijging, sprake van veel ‘matige kinderopvang en een kleine bovenlaag van uitstekende kinderopvang’. Serv Vinders vertelde dat hij in het buitenland met eigen ogen heeft gezien dat betaalbare kinderopvang en een goede kwaliteit prima naast elkaar kunnen bestaan.

Malieveld

Janneke Plantenga, hoogleraar Economie, pleit ervoor de verkaveling in de kinderopvang tegen te gaan. Ook het statement van Fukkink luidde ‘De kinderopvang is gebaat bij één systeem en meer aansluiting en samenwerking met het basisonderwijs’. Serv Vinders schotelde de woordvoerders Kinderopvang van de verschillende politieke partijen nog even haarfijn voor hoe de kinderopvang de afgelopen jaren heen en weer is geslingerd. ‘Ik ken geen sector waar groei en bezuinigingen elkaar zo snel hebben opgevolgd. Met een vraaguitval die op sommige plekken oploopt tot 30-40 procent zou je in andere branches het Malieveld vol hebben staan.’

Pedagogische lijstjes

In het tweede blok, waar de ouders het woord mochten voeren, werd de transparantie van de pedagogische kwaliteit besproken. ‘Niet de afvinklijstjes van de brandweer en de GGD zijn interessant. Ouders willen ook weten wat de pedagogische kwaliteit is van opvang’ vertelde Martin Pikaart namens de ouderparticipatiecrèches. Ook Gjalt Jellesma ergert zich eraan dat ouders kwaliteit alleen af kunnen lezen uit rapporten van de GGD. ‘Dat terwijl de GGD in sommige gemeenten de inspectie van de kinderopvang zelf niet eens op orde heeft.’

NCKO-Onderzoek

Jellesma vertelde tijdens de hoorzitting dat het binnenkort bekend te maken NKCO-onderzoek naar de kwaliteit van kinderdagverblijven laat zien dat er een kentering is en de pedagogisch kwaliteit  licht gestegen is. Het rapport is nog vertrouwelijk en wordt binnenkort besproken met de klankbordgroep. Na afloop van de hoorzitting vertelde Jellesma aan de redactie van Kinderopvang doelbewust over de uitkomst van het onderzoek gesproken te hebben. ‘Ik vind het te gek voor woorden dat al veel mensen informeel op de hoogte zijn, maar er tijdens een zo’n belangrijke hoorzitting niets over gezegd wordt. Het is een belangrijk aspect van de beeldvorming over de kinderopvang.’

Regeldruk

Werkgevers en werknemers kwamen in het derde blok aan bod. Zij noemden de toegenomen regeldruk in de sector als groot obstakel om te kunnen blijven ondernemen. Op vragen over hoe zij omgaan met de vraaguitval bleek dat organisaties vooral snijden in de overhead, en zo min mogelijk in het personeel op de vloer. Gastouders klaagden over de onnodige dubbele controles en de hoge legekosten. Vanuit de Kamer waren er veel vragen voor de vertegenwoordigers van de gastouderbranche, Carlien Langelaan van de VGOB en Jasmijn van Koetsveld van de gastouderbureaus Viaviela/4Kids.

Branchevertegenwoordigers

de dag werd afgesloten door de branchevertegenwoordigers zoals Lex Staal van de Brancheorganisatie, Ilse van der Weiden van de Abvakabo en vertegenwoordigers van de PO-Raad en de GGD. Namens de gemeenten namens de wethouders van Rotterdam en Almere plaats. Zowel GGD als gemeenten uitten tijdens het gesprek hun zorgen over de ingewikkelde manier waarop wet kinderopvang toezicht voorschrijft. Niet alleen de sector en ouders hebben behoefte aan heldere criteria waarop een kinderopvang wordt gecontroleerd, ook de GGD gaf aan behoefte te hebben aan het verkleinen van de afvinklijst.

Noodklok

Gedurende de hele dag werd duidelijk dat er grote zorgen zijn over de bezuinigingen op de kinderopvang en het effect dat dit heeft. Volgens de PO-raad vallen er door de verschillende stelsels veel kinderen buiten de boot. Bestuurders luiden de noodklok omdat ze bang zijn dat de sector nu zodanig krimpt dat er straks geen fundament meer is om toekomst op te bouwen.

Bekijk een aantal tweets over de hoorzitting met de #hoorzittingKO

4 REACTIES

  1. Weinig publiek verzet? Niemand doet hier wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar. Want degenen die dat zouden kunnen betalen hebben daar absoluut geen belang bij. Een paar mogelijke redenen? 1. In de afgelopen 40 jaar is de kinderopvang er onvoldoende in geslaagd om haar toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken voor ouders en beleidsbepalers. 2. Jarenlang was de vraag groter dan het aanbod. Die monopoliepositie werd door ouders als arrogantie ervaren. Dat levert weinig loyaliteit op als de markt kantelt en het aanbod de vraag overtreft. Overigens stappen ouders niet over naar goedkopere of betere andere opvang maar naar informele opvang. 3. De commercialisering , die publiek vooral zichtbaar werd door transacties waarbij miljoenen aan overname betaald werd, werd politiek en publiek vooral gezien als grof zakken vullen op kosten van ouders en overheid. Niet bepaald een image wat compassie met de sector genereert. 4. De Amsterdamse zedenzaak heeft politiek en publiek aan het beeld van de kinderopvang als ‘veilige plek voor kinderen’ veel afbreuk gedaan. Dat de hele sector daar op aangesproken wordt mag door de branche als onterecht ervaren worden, maar is in de publieke en politieke opinie diepgeworteld. 5. In de huidige economische crisis is, op politiek niveau, de kinderopvang een B-dossier. De mogelijke actievoerders voelen feilloos aan dat er nu geen politiek draagvlak is voor grootse protesten op het Malieveld.

  2. Lees alle reacties
  3. Volgens het verslag zou Serv Vinders hebben gezegd dat ‘betaalbare kinderopvang en een goede kwaliteit prima naast elkaar kunnen bestaan’. Ik neem aan dat hij bedoeld dat ze goed samen kunnen gaan. Naast elkaar staan suggereert volgens mij dat ze elkaar uitsluiten en ieder op zich uniek zouden zijn; of betaalbaar of goede kwaliteit.
    Nog een opmerking van Serv Vinders valt me op; in een andere sector met zoveel vraaguitval zou het Malieveld al lang vol hebben gestaan. Ik vraag me dan of waarom staan het dan niet vol? Het staat niet vol met ouders. Ouders kiezen bewust en overtuigd voor minder of andere opvang; het is geen kwestie van alleen geld of bezuiniging. Er is meer aan de hand. Dat verdient een analyse. Medewerkers staan ook niet op het Malieveld. Waarom niet? Ook dat verdient analyse.

  4. Ik herken uw omschrijving van het derde blok werkgevers werknemer niet helemaal. Na dat ik aangaf dat de dames een te mooie voorstelling van zaken gaven draaiden ze bij en gaven ze aan dat de problemen in de kinderopvang groot zijn. Er wordt niet alleen gesneden in de overhead. Ook op de werkvloer vallen veel ontslagen. Voor die mensen die hun baan nu verliezen en voor alle kinderen die hun vaste medewerker verliezen is het toch netjes om de huidige situatie te erkennen zoals hij is. Voor iedereen die met me eens is dat de afbreuk van de goede kinderopvang gestopt moet worden is het tekenen van onderstaande petitie een stapje in de goede richting.
    http://petities.nl/petitie/stop-afbreuk-goede-kinderopvang

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.